Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Dopis generálnímu řediteli LČR, s.p.

21.7.2017

Vážený pane generální řediteli,

obracím se na Vás v souvislosti s aktuální hrozbou šíření Afrického moru prasat jako na státní subjekt spravující největší výměru honebních ploch a honiteb. Africký mor prasat je vysoce nakažlivé onemocnění devastující populace černé zvěře a ohrožující chovy domácích prasat a navazující odvětví. Jeho šíření lze velice těžko zabránit a jedinou cestou jak jeho šíření zpomalit je snaha o maximální redukci početnosti černé zvěře a snížení pravděpodobnosti přenosu viru.

Státní veterinární správa ČR vydala dne 14.7. resp. 18.7. 2017 Mimořádná veterinární opatření platná pro celou Českou republiku s okamžitou platností, kde ukládá uživatelům honiteb snížení stavů černé zvěře. Tato opatření pokládáme za přínosná a apelujeme na členy ČMMJ, aby se redukci stavů jako uživatelé honiteb intenzivně věnovali. Nicméně situace není tak jednoduchá, jak by se na první pohled mohlo zdát. Jde především o motivaci uživatelů honiteb, přikročit ke skutečně razantnímu snížení početnosti černé zvěře ve své honitbě. Mnoho z honiteb založilo svoji hlavní činnost na chovu a lovu černé zvěře a na tento druh jsou vázány výdaje uživatelů honiteb, ale zejména také příjmy. A nyní stojí před rozhodnutím, zda-li se v obecném zájmu mají o tento příjem připravit či nikoliv. Situace je o to vážnější, že často se příjmy z chovu a lovu divokých prasat hradí nájemné za honitbu.

To se velice často týká honiteb v držení Lesů ČR, s.p., které pronajali v rámci výběrových řízení, a kde hlavním hodnotícím kritériem byla výše nájmu. Často byly tyto částky postavené právě na základě kalkulace příjmu pocházející z chovu černé zvěře. Zároveň, jak je obecně známo, černá zvěř není předmětem přísných smluvních podmínek v rámci pronajatých honiteb Lesů ČR, s.p., stejně tak jako plnění plánu lovu nebo udržování početnosti v rozumném počtu. Na rozdíl od ostatních druhů spárkaté zvěře, jejíž udržování na únosných stavech, je velice přísně pronajímatelem  (Lesy ČR, s.p.) vyžadováno.

Proto Vás žádáme, abyste současnou situaci s početností černé zvěře v honitbách v držení Lesů ČR, s.p. začali intenzivně řešit a našli cestu, jak přispět k zastavení nebo zpomalení šíření této nebezpečné nákazy. Navrhujeme proto s uživateli honiteb ve Vámi pronajatých honitbách začít intenzivně jednat, např. o úlevě na nájemném, v případě, že uživatel honitby prokáže výrazné snížení stavů černé zvěře v jím svěřené honitbě.

 

S pozdravem


Ing.Jiří Janota
předseda ČMMJ


 

Na vědomí:

Ministr zemědělství
Náměstek pro lesní hospodářství Mze

 

 
Národní myslivecké slavnosti 2018 Navštívili jste letos naše Národní myslivecké slavnosti a jak jste byli spokojeni?
 
161
 
19
 
240


Partneři webu

Honitba roku Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.