Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Členský příspěvěk a pojištění v roce 2012

Členský příspěvěk a pojištění v roce 2012

ČMMJ, o.s. a Halali, všeobecná pojišťovna, a.s.

 

Vážení  myslivci,

blíží se konec roku a je čas na zaplacení členského příspěvku Českomoravské myslivecké jednoty, o.s (dále jen ČMMJ) a tím i pojištění u Halali, všeobecné pojišťovny, a.s. (dále jen Halali).

Omlouvám se Vám všem, kteří dobře znají výhody pojištění členů ČMMJ za následující řádky, ale praxe nám stále ukazuje, že velká část myslivců pořád není dobře informována a proto Vám znovu zopakuji  co nám členům ČMMJ přináší naše komplexní pojištění a zkusím poskytnout vyčerpávající informaci se kterou můžete argumentovat ve Vašich mysliveckých kolektivech.

Pojištění z titulu člena ČMMJ je součástí členského příspěvku, který je 800,- Kč ročně. Tento příspěvek se rozděluje následovně:

410,- Kč zůstává pro potřeby Vašeho Okresního mysliveckého spolku ČMMJ (dále jen OMS),
135,- Kč je součástí rozpočtu sekretariátu ČMMJ,
5,- Kč je přiděleno do Fondu pro podporu a rozvoj  ČMMJ,
200,- Kč jde na povinné pojištění odpovědnosti ze zákona a
50,-Kč na pojištění úrazu při vykonávání práva myslivosti.


Toto pojistné je nejnižší ve srovnání s ostatními pojišťovnami a zároveň pro našeho člena poskytujeme největší servis a rozsah. Často se setkávám s tím, že myslivec uvádí to, že se dá pojistit jinde levněji než za „800,- Kč“. Proto jsem si dovolil rozepsat  na co se členský příspěvek používá. Skutečně levnější a komplexnější obdobné pojištění na našem trhu nenajdete.

Ti, kteří jsou pojištěni mimo ČMMJ u jiné pojišťovny nejsou pojištěni na úraz při výkonu práva myslivosti. Bohužel většina normálních úrazových pojistek nepojišťuje úraz při výkonu práva myslivosti, což je drobným písmem uvedeno ve výjimkách z pojištění. Úraz při myslivosti jako je pád z posedu, poranění např. od větve při pádu apod. jsou nejčastější pojistné události, které naše pojišťovna odškodňuje. Je fakt, že odškodnění není s ohledem na výši placeného pojistného vysoké, ale každý může využít možnosti připojištění až na pětinásobek a to je již zajímavé při odškodnění. Na úraz Vás připojistí na každém OMSu.

Často slyším názory na oddělení členství v ČMMJ od pojistného. Bylo by nelogické platit „holé“ členství 550,-Kč a pojistit se méně výhodně a dráž u jiné pojišťovny. Na druhé straně by nebylo možné platit u Halali pojištění ve výši 250,-Kč a nebýt členem ČMMJ. Protože možnost nízkého pojistného je dána tím, že máme početnou členskou základnu – velký pojistný kmen, kde je uplatněn princip solidarity mezi pojištěnci. Navíc je Halali plně ve vlastnictví ČMMJ a INTERLOVU PRAHA, s.r.o., tedy de facto všech myslivců členů ČMMJ a je snaha rozšiřovat pojištění pro členy o tzv. skupinové pojištění o kterém se zmíním dále.

 Myslivec se může pojistit u Halali za 500,-Kč pouze na odpovědnost, ale pozor tato pojistka není na úraz a není na skupinové pojištění členů ČMMJ. Jako přiklad uvedu to, že člen ČMMJ je pojištěn do států Evropské unie (na OMSu si musí vyžádat pouze příslušné potvrzení). Je to pouze členská výhoda a kdo si zaplatí pojištění odpovědnosti 500,-Kč u Halali, tak do zahraničí pojištěn není!

Pojištění člena ČMMJ je na stejném principu jako zákonné pojištění motorových vozidel. To znamená, že poškozený je vždy odškodněn v plné výši. Ten kdo zavinil pojistnou událost a při tom obzvláště hrubě porušil zákony např. požitím alkoholu, je individuelně projednáván na zasedání představenstva naší pojišťovny a je případně stanovena částka, která bude od něho vymáhána. Ta však podle rozhodnutí  může být do 70 % vyplaceného odškodného. Je to obrovská výhoda pro členy ČMMJ, protože to jiná pojišťovna nemá. Navíc Halali nepoužívá výjimku z pojištění osob blízkých. Jako příklad uvedu to, že pokud svým autem nabourá syn do auta svého otce, tak to pojišťovna ze zákonného pojištění nehradí, kdežto u našeho pojištění dostanou odškodnění i rodinní příslušníci, pokud mezi sebou způsobí pojistnou událost.

Pro členy ČMMJ je však nejzajímavější to, že v rámci individuálních pojistek u Halali je kromě zákonného rozsahu pojistného krytí, které je stanoveno zákonem o myslivosti navíc sjednána možnost skupinového pojištění. Rozsah tohoto skupinového pojištění je sjednán mezi vedením ČMMJ a pojišťovnou Halali.  Konkrétně se jedná o to, že pokud myslivecká organizace – Myslivecké sdružení, Honební společenstvo, Lovecká společnost apod. má minimálně 80 % členů ČMMJ, pak platí:

- na společném honu, naháňce apod. pořádaném touto mysliveckou organizací, jsou pojištěni všichni účastníci (tzn. I honci) na úraz,

- na naháňce na černou zvěř, pořádané touto organizací, jsou pojištěni všichni lovecky upotřebitelní psi, kteří se řádně zúčastní,

             -  na všech ostatních akcích např. myslivecké dny, práce s dětmi, kulturní akce, které pořádají tyto organizace, jsou na úraz pojištěni všichni účastníci,

             - na společných mysliveckých brigádách, které pořádají tyto organizace, jsou                 pojištěni všichni účastníci na úraz,

             -  při norování, které pořádá výše uvedená organizace, jsou pojištěni z tohoto titulu norníci, kteří se řádně zúčastní,

              - při střelbách na uznané střelnici, které pořádá výše uvedená organizace, jsou na úraz pojištěni všichni účastníci, navíc je člen ČMMJ pojištěn na střelnici na odpovědnost.

Důležité je pro statutární orgány Mysliveckého sdružení, Honebního společenstva a nebo Lovecké společnosti vědět to, že pojištění člena ČMMJ u pojišťovny Halali, všeobecná pojišťovna, a.s. je nenahraditelné u Mysliveckých hospodářů. Tento funkcionář je pojištěn jako člen ČMMJ na odpovědnost z výkonu své funkce.  Z titulu členství v ČMMJ je pojištěn na odpovědnost i ten, kdo je pověřen vedením honu, lovu, naháňky a i ten, kdo je pověřen jen dílčím vedením honu – zaváděním střelců, vedením honců apod.  Uživatel honitby, který splňuje podmínku, že má více jak 80 % členů ČMMJ, má bez dalších starostí pojištěny všechny své akce.  Osobně si nedovedu představit jaké jiné pojištění u Mysliveckého hospodáře  nebo vedoucího honu by mohlo nahradit výhody pojištění u Halali.

Omlouvám se, za opakování a podrobné vysvětlování rozsahu pojištění. Moje praxe mne utvrdila v tom, že je dost kolegů myslivců, kteří stále neznají výhody pojištění člena ČMMJ. Pojištění člena ČMMJ je základní a nedůležitější servis pro člena a je naší snahou ho neustále rozšiřovat. Uvítáme jakoukoliv Vaši iniciativu v rozšíření možností takzvaného „pojištění spolku“.  Chceme  pracovat nejen pro jednotlivce, ale především pro myslivecké kolektivy, které  pracují na bázi členů ČMMJ.

V této době se řada z Vás připravuje na zaplacení pojištění a já věřím, že zvítězí argumenty a výhody pojištění u členů ČMMJ. Je třeba si uvědomit, že jako člen mysliveckého kolektivu neřeším jen sám sebe, ale měl bych brát ohled na ostatní a využít výhod spolkového pojištění a zůstat součástí největší myslivecké organizace – ČMMJ.

Pro členy ČMMJ je možno na sekretariátu ČMMJ a především na OMS čerpat  členské výhody a to slevy na všech akcích pořádaných OMS. Patří sem zkoušky o prvý lovecký lístek, zkoušky mysliveckých hospodářů, kynologické akce, střelecké, kulturní akce a další.  Nastává období, kdy budou sílit požadavky z řad členů ČMMJ na poskytnutí poradenství ohledně nových nájemních smluv na honitby, řeší se problémy ohledně škod zvěří na zemědělských pozemcích a začínají se přiostřovat vztahy mezi samotnými myslivci, kteří se obrací na sekretariát a OMSy o pomoc. Samozřejmě pro členy poskytnou sekretariát a OMSy jistě maximum.  Pro nečleny ČMMJ je to komplikované, je možno poradit a nebo pomoci, ale za peníze.

Myslivecká rada ČMMJ projednává další výhody pro členy ČMMJ a připravuje se zlatá kreditní karta člena ČMMJ, která je moderním prostředkem a i s vědomím, že řada hlavně starších myslivců to nebude chtít a možná i umět využívat, to bude velikým přínosem a výhodou pro člena. Ze všech stran nás jako občany bombardují všechny možné organizace a instituce a slibují své produkty za výhodných podmínek. Je jasné, že se jinak jedná v případě, že zastupujeme tisíce členů a to je potřeba využít náš prospěch.

Vím, že ti, kteří jsou věrní ČMMJ uvítají výhody a budou dále platit členský příspěvek bez problémů. Věřím však i tomu, že ti, kteří v minulosti odešli z našich řad, že své postoje přehodnotí a zváží pro a proti a opětovně se stanou členy ČMMJ.  Je to na rozhodnutí každého myslivce a na zvážení možného přínosu a nebo ztráty pro kolektiv, kde je členem. Já si myslím, že je třeba zvolit cestu jistoty a tou je pojištění člena ČMMJ.

Autor: Ing.Miroslav Kraus, předseda OMS ČMMJ Litoměřice, předseda představenstva Halali,všeobecná pojišťovna, a.s.

 


Partneři webu

Petice Vraťme život do krajiny Honitba roku Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.