Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Informace k otevření zákona o myslivosti

Informace k otevření zákona o myslivosti

15.2.2013

 

 

Vážení členové Českomoravské myslivecké jednoty, vážení myslivci!

   

Dne 21. 1. 2013 se uskutečnil seminář na téma „Příprava změn myslivecké legislativy“ pod záštitou náměstka ministra zemědělství Ing. Radka Brauma a MVDr. Miroslava Vodňanského, Ph.D. Dále se jednání zúčastnili i členové Myslivecké rady (poradní sbor ministra zemědělství pro projednání otázek souvisejících s myslivostí) a zástupci všech organizací, které souvisí s myslivostí a zemědělstvím.

Hlavním tématem jednání bylo seznámení účastníků semináře se 7 příčinami stavu myslivosti v České republice (viz přiložený dokument). Jak vyplynulo z jednání, hlavním důvodem setkání bylo získat od pozvaných zástupců jednotlivých organizací podporu k otevření zákona o myslivosti.

S většinou názorů obsažených v předloženém dokumentu lze souhlasit. Protože však většinu opatření ke zlepšení stavu myslivosti lze realizovat důkladným využíváním současného zákona, popř. je řešit přijetím novely jeho prováděcích předpisů, podle názoru řady přítomných není potřeba otevírat zákon o myslivosti, který zbytečně rozpoutá vášně.

Pokud by byly novelizovány především prováděcí vyhlášky k zákonu o myslivosti, došlo by k rychlému zavedení požadovaných opatření do praxe.


Otevření zákona o myslivosti vyžadovali především Ing. Josef Stehlík, předseda Asociace soukromého zemědělství ČR a čestný předseda této organizace Ing. Stanislav Němec, Mgr. Věra Petrová, Sdružení vlastníků honebních pozemků v ČR a pan Hauser ze stejné organizace.

 

V rámci diskuze vyplynulo, že hlavním cílem odpůrců současného zákona o myslivosti je:

 

-          Snížení minimální výměry honitby až na 100 ha (u samostatných bažantnic na 50 ha)

 

-          Zákonem umožněný pronájem zemědělských pozemků s výkonem práva myslivosti

-  Přímá platba škod způsobených zvěří na základě rozhodčích komisí nebo dokonce jednotlivých „rozhodců“ a při neuhrazení takto stanovených škod, ukončení nájemní smlouvy na honitbu


Zcela zásadně se proti názorům směřujícím k otevření zákona o myslivosti ohradili zástupci ČMMJ, o.s., Agrární komory ČR, Vojenských lesů a statků, s.p., ale i zástupci z obou lesnických fakult a dalších pozvaných institucí.

Zástupci Asociace soukromého zemědělství své aktivity k otevření zákona o myslivosti podpořili i svou návštěvou u premiéra vlády ČR RNDr. Petra Nečase, který jim údajně přislíbil osobní podporu (viz přiložený dokument).

Někteří propagátoři novely zákona o myslivosti, prokázali svůj vliv na ministra zemědělství zcela jednoznačně, neboť ve schváleném Plánu legislativních prací Vlády ČR je na květen 2013 zařazen Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, s předpokládaným nabytím účinnosti od 1.1.2014.

 

 
Vážení členové Českomoravské myslivecké jednoty, vážení myslivci!

 

Pokud vám není lhostejný osud české myslivosti a nechcete vykonávat právo myslivosti v honitbách o výměře 100 ha či dokonce menších, je nejvyšší čas, abyste navštívili a jednali s poslanci ve vašich regionech, a to napříč politickým spektrem a přesvědčili je o nesmyslnosti takovéto novely!

 

 
Nyní záleží na nás všech, abychom své zákonodárce přesvědčili o nepodloženosti a nesmyslnosti myšlenky měnit zákon o myslivosti způsobem, který by přírodu a českou myslivost významně poškodil.

 

  

 

S pozdravem „Myslivosti zdar!“                   

 

Ing. Jaroslav Kostečka, Ph.D.

jednatel ČMMJ, o.s.


Přiložené dokumenty

 Premier-pro-zmenu-mysliveckeho-zakona (pdf - 39,52 KB)
 2012-11-30-Sedm-hrichu-myslivosti (pdf - 44,50 KB)
 


Partneři webu

Petice Vraťme život do krajiny Honitba roku Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.