Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Vyjádření k případům výskytu divokých prasat v příměstských oblastech

Vyjádření k případům výskytu divokých prasat v příměstských oblastech

ČMMJ, 23.2.2017

 

Českomoravská myslivecká jednota, z.s., je nejsilnější myslivecká organizace v České republice. Zastupuje přes 60 tisíc myslivců. Protože jsou myslivci v poslední době často terčem kritiky za to, že nedostatečně tlumí černou zvěř v okolí velkých měst, chceme k této problematice uvést následující:

       Myslivci nejsou pouze lovci. Lov provádíme v souladu s legislativními a etickými pravidly a s chovatelskými zásadami. Zabití březích nebo kojících samic by bylo v zásadním rozporu s těmito principy. Právě nepřekročitelné etické normy odlišují ušlechtilou myslivost od pouhého lovectví. 

   Případy napadení psa divokým prasetem, které jsou medializovány, se převážně stávají na nehonebních pozemcích (dle zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb., §2 písm. e). Na těchto pozemcích může být lov prováděn pouze na základě výjimky vydané státní správou. To však samo o sobě situaci neřeší. Jedná se zpravidla o hustě osídlená místa a k lovu jsou používány střelné zbraně. Podobný lov je tak i při dodržení všech zásad bezpečnosti vždy spojen se značnými riziky. Bezpečnější způsob regulace stavů zvěře na takovém území je využití odchytových zařízení.

               Narůstající stavy černé zvěře jsou celoevropským problémem. Souvisí především se způsobem současného zemědělského hospodaření a se skladbou plodin. Lov černé zvěře je ztížen monokulturním hospodařením, kdy zvěři poskytujeme neomezené množství potravy a několikaměsíční dokonalý kryt. Ministerstvo zemědělství ve své tiskové zprávě k novele zákona o myslivosti uvádí: „Ve velkých polních celcích osetých jednou plodinou se mohou divoká prasata zdržovat celé dny a myslivci je tak mohou jen obtížně lovit. Proto se v novele navrhuje, že by zemědělci měli zmenšit pole s jednou plodinou, a to na maximálně 30 hektarů, případně pole rozdělit pásem s jinou plodinou o šíři alespoň 12 metrů.“

                Pokud dojde k lokálnímu nárůstu stavů, vyústí k migraci a vyhledávání dalších zdrojů potravy v zimních měsících, kdy je potravní nabídka v zemědělské krajině chudá. V blízkosti lidských sídel nachází volně žijící zvěř potravu (například v místech skladování komunálního odpadu). Černá zvěř si vzhledem ke své inteligenci přirozeně zvyká na setkání s člověkem, kterého v určitých případech nevyhodnotí jako nebezpečného a potravní pud převáží nad přirozenou plachostí.

Praha není jediné město, které se s podobným problémem potýká. Magistrát města Ústí nad Labem vyplácí odměnu 500 Kč myslivcům, kteří uloví divočáka v daných  lokalitách, zastupitel Karlovarského kraje bude navrhovat zvýšení odměny za ulovení divočáka ze stávajících 1 000,- Kč na 1 500,- Kč. Pražský magistrát bohužel hrozí výpovědí nájemních smluv. Pokud by takový krok učinil, musel by najímat placené lovecké skupiny. Tomu by ale předcházel administrativní proces trvající řádově roky, který by vyústil v další, tentokrát již zcela nekontrolovatelné množení divokých prasat. Vyzýváme proto ke spolupráci, která jako jediná může přinést hmatatelné výsledky!

 

 

 


Partneři webu

Petice Vraťme život do krajiny Honitba roku Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.