Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Výsledky voleb IV. Sjezdu ČMMJ

Výsledky voleb IV. Sjezdu ČMMJ

Na IV. Sjezdu ČMMJ dne 20. 11. 2010 byli do vrcholných orgánů ČMMJ zvoleni tito členové:

 
Volba Myslivecké rady ČMMJ
 
Volba předsedy ČMMJ:
Ing. Jaroslav Palas
- 102 hlasů
Ing. Jiří Chmel - 48 hlasů

Volba místopředsedy:
Ing. Jiří Chmel
- 133 hlasů
Ing. Jiří Papež - 108 hlasů
nezvoleni:
JUDr. Jan Kovařík - 39 hlasů
Ing. Václav Vlasák - 13 hlasů
 
Předseda ekonomické komise:
Ing. Miroslav Kraus
- počet hlasů 137

Předseda Myslivecké komise:
Ing. Vladimír Diviš
- počet hlasů 142

Předseda Střelecké komise:
Ing. Antonín Čech
- počet hlasů 146

Předseda Ekologické komise:
RNDr. Jiří Zbořil
- počet hlasů 143

Předseda Kulturně-propagační komise:
Mgr. Miroslav Wolf
- počet hlasů 141

Předseda Kynologické komise:
Jiří Procházka
- počet hlasů 103

Předseda Organizačně-právní komise:
JUDr. Jiří Kšica
– počet hlasů 85

Předseda Komise pro spolupráci se zahraničím:
Doc. Ing. Josef Feuereisel, Ph.D.
– počet hlasů 142
 
Členové Myslivecké rady:
Ing. Josef Vlášek – počet hlasů 89
Ing. Roman Urbanec, Ph.D. – počet hlasů 77
Radovan Mančík – počet hlasů 67
JUDr. Jiří Vaněk – počet hlasů 58
 
Nezvoleni:
Vladimír Broukal – 44
JUDr. Jan Kovařík – 40
Ing. Michal Zubíček – 38
Ing. Jiří Formánek – 38
Ing. František Kerda – 23
Ing. Jan Staněk – 22
Ing. Václav Vlasák – 22
Ing. Stanislav Petrášek – 19
Josef Vosátka – 17
Dr.Ing. Jiří Hanák – 17
Pavel Pýcha – 10
Vojtěch Vávra - 4
 
 
Volba členů Dozorčí rady ČMMJ
 
Předseda Dozorčí rady
Doc. Ing. Václav Hájek, CSc. – počet hlasů 76
JUDr. Miroslav Machala – počet hlasů 70
 
Místopředseda Dozorčí rady ČMMJ:
Ing. Jan Slabý – počet hlasů 136
 
Členové Dozorčí rady ČMMJ:
Alena Košinová – 143
Ing. Lenka Zumrová – 134
JUDr. Miroslav Klesa – 120
Ing. Petr Brandl – 119
Jaroslav Hrubý – 113
Ing. Vladimír Zelina – 111
Pavel Průša – 110
Ing. Tomáš Princ – 102
František Bejček - 93

 
MYSLIVECKÁ RADA ČMMJ, o.s.
 
Předseda ČMMJ:
Ing. Jaroslav Palas
- 102 hlasů
Datum, místo narození: 2. 10. 1952, Bruntál.
Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské.
Profesní praxe: 1980 - 1992 agronom, výrobní náměstek, ředitel Státní statky Bruntál, 1992 - 2005 poslanec, předseda Zemědělského výboru PSP ČR, ministr zemědělství ČR, od roku 2008 hejtman Moravskoslezského kraje.
Myslivecká praxe: člen ČMMJ, o.s. od roku 1994, předkladatel zákona o myslivosti (449/2001 Sb.), od roku 2005 předseda MR ČMMJ, o.s.

Místopředsedové ČMMJ
Ing. Jiří Chmel
- 133 hlasů
Datum, místo narození: 11. 5. 1952.
Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské.
Profesní praxe: 1976 - 1986 zootechnik, hlavní zootechnik, 1986 - 2003 referent, vedoucí oddělení, ředitel odboru na MZe, od roku 2004 ředitel RO SZIF České Budějovice pro Jihočeský a Plzeňský kraj.
Myslivecká praxe: člen ČMMJ, o.s. od 1971, myslivecký hospodář, předseda EK OMS České Budějovice od 1990, lektor a zkušební komisař od 1991, člen MR ČMMJ, o.s. od 1997, místopředseda OMS České Budějovice od 1999, místopředseda ČMMJ, o.s. od 2002, člen Myslivecké rady ministra zemědělství od 2003, příhraniční spolupráce Jižní ČechyBavorsko Rakousko.
 
Ing. Jiří Papež - 108 hlasů
Datum, místo narození: 20. 10. 1965, Vimperk.
Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské.
Profesní praxe: 1988 - 1989 Artia, podnik zahraničního obchodu, referent, 1989 - 1996 Vojenské stavby Plzeň, obchodní náměstek, od roku 1996 poslanec, předseda Zemědělského výboru PSP ČR.
Myslivecká praxe: člen ČMMJ, o.s. od roku 2001, aktivní výkon práva myslivosti v honitbě Konstantinovy Lázně, od roku 2000 spolupráce s MR ČMMJ, o.s., sekretariátem ČMMJ, o.s., Klubem sokolníků při tvorbě myslivecké legislativy.

Předseda Ekonomické komise:
Ing. Miroslav Kraus
– 137 hlasů
Datum, místo narození: 10. 9. 1953, Louny.
Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské.
Profesní praxe: 1981 - 1992 předseda ZD, 1992 - 1998 předseda představenstva a ředitel ZEPOS, a.s., od roku 1999 dodnes jednatel a ředitel zemědělské společnosti LoPe2000, s.r.o.
Myslivecká praxe: člen ČMMJ, o.s. od 1976, místopředseda výboru MS, 10 let místopředseda OMS, 5 let předseda OMS Litoměřice, od roku 2005 předseda Ekonomické komise ČMMJ, o.s., starosta HS Břežany, lektor a zkušební komisař, místopředseda představenstva Halali, všeobecná pojišťovna, a.s.
 
Předseda Myslivecké komise:
Ing. Vladimír Diviš
- počet 142 hlasů
Datum, místo narození: 30. 7. 1950, Šumperk.
Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské.
Profesní praxe: vedoucí kontrolního útvaru OZS Šumperk vedoucí oddělení inspekčního pracoviště a zástupce ředitele Regionálního odboru SZIF Olomouc.
Myslivecká praxe: člen ČMMJ, o.s. od 1974, od 1980 předseda MS, od 1985 předseda OMS Šumperk, předseda komise pro hodnocení trofejí okresu Šumperk, člen sboru pro výuku myslivosti, předseda komise pro zkoušky z myslivosti, myslivecké hospodáře a VOZM, od 1995 člen MR ČMMJ, o.s., předseda Myslivecké komise ČMMJ, o.s. od 1998.

Předseda Střelecké komise:
Ing. Antonín Čech
- počet 146 hlasů
Datum, místo narození: 11. 11. 1960, Brno.
Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské.
Profesní praxe: OSVČ (návrhy interiérů).
Myslivecká praxe: myslivecký hospodář, lektor, předseda SK OMS Žďár n. Sázavou, místopředseda OMS Žďár n. Sázavou, předseda Střelecké komise MR ČMMJ, o.s.

Předseda Ekologické komise:
RNDr. Jiří Zbořil
- počet 143 hlasů
Datum, místo narození: 6. 4. 1980.
Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské.
Profesní praxe: „2004 - ukončení studia oboru „systematická biologie“ na PřF UP v Olomouci, v roce 2006 ukončeno doktorské studium na témže institutu, od roku 2004 doposud ve funkci jednatele OMS Olomouc, od roku doposud externí pedagog na katedře zoologie PřF v Olomouci.
Myslivecká praxe: zkoušky z myslivosti od roku 1997, vyšší odb. zk. v roce 2001, lektor a zkušební komisař pro sk. III., IV., rozhodčí brok. střelby, člen okr. hodnotitelské komise, expert CIC pro hodnocení trofejí, od roku 2005 člen Redakční rady časopisu Myslivost, autor odbor. publikací, mysl. hospodář.

Předseda Kulturně-propagační komise:
Mgr. Miroslav Wolf
- počet 141 hlasů
Datum, místo narození: 8. 11. 1954, Dačice.
Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské.
Profesní praxe: středoškolský učitel, poslanec ČNR, tajemník výboru PSP ČR.
Myslivecká praxe: člen ČMMJ, o.s. od roku 1994, pokladník MS, od roku 2005 člen MR ČMMJ, o.s., předseda Kulturně propagační komise.

Předseda Kynologické komise:
Jiří Procházka
- počet 103 hlasů
Datum, místo narození: 9. 3. 1955, Vyškov.
Nejvyšší dosažené vzdělání: středoškolské.
Profesní praxe: 1979 - 2005 vedoucí, ředitel hotelů a restaurací, 1980 externí učitel odborných předmětů pro obor kuchař, číšník, 2001 - 2002 zástupce ředitele SOU obchodní, od roku 2006 jednatel OMS Prostějov.
Myslivecká praxe: předseda OMS Prostějov 1990 - 2005, hospodář MS 1998 a 1983 - 2004, lektor a zkušební komisař, člen MR ministra zemědělství, člen DR ČMMJ, o.s. do roku 2005, člen MR a předseda KK ČMMJ, o.s., předseda ČMKJ do roku 2008, hlavní poradce chovu MSKAO, rozhodčí z výkonu loveckých psů.

Předseda Organizačně-právní komise:
JUDr. Jiří Kšica
– počet 85 hlasů
Datum, místo narození: 12. 5. 1963, Boskovice.
Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské.
Profesní praxe: právník ZD Lomnice, vedoucí personálního odd. Letostroj Letovice, státní správa, správní náměstek ředitele Vojenských lesů a statků ČR, s.p., ředitel divize téhož podniku.
Myslivecká praxe: člen ČMMJ, o.s. od 1989, v roce 1994 vyšší odborná zkouška z myslivosti, zkušební komisař, předseda MS, myslivecký hospodář, předseda OMS Blansko, člen OPK ČMMJ, o.s., od roku 2008 člen MR ČMMJ, o.s.

Předseda Komise pro spolupráci se zahraničím:
Doc. Ing. Josef Feuereisel, Ph.D.
– počet hlasů 142
Datum, místo narození: 3. 11. 1946, Praha.
Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské.
Profesní praxe: odborný asistent na VÚLHM Zbraslav - odd. myslivosti, ÚHÚL - samostatný zařizovatel, 24 let ve Švýcarsku - hrazení bystřin - projektant, LDF MZLU v Brně - univerzitní učitel - docent, FLD ČZU Praha - univerzitní učitel - docent.
Myslivecká praxe: člen ČMMJ, o.s. od 1966, člen MR ČMMJ, o.s. - předseda Komise pro spolupráci se zahraničím od roku 2005, místopředseda Ústřední hodnotitelské komise, zástupce ČMMJ, o.s. ve FACE, člen Komise CIC pro hodnocení trofejí, předseda Redakční rady časopisu Myslivost, člen Redakční rady Folia Venatoria.
 
Členové Myslivecké rady:
Ing. Josef Vlášek – počet 89 hlasů
Datum, místo narození: 15. 7. 1955, Jaroměř.
Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské.
Profesní praxe: od roku 1981 zaměstnanec státních lesů, od roku 1995 LČR, s.p. na pozici technický pracovník myslivosti.
Myslivecká praxe: hospodář MS, předseda EK OMS Hradec Králové, člen MR ČMMJ, o.s., lektor a zkušební komisař zkoušek adeptů a MH, člen MR ministra zemědělství, člen ÚHK pro hodnocení trofejí, kancléř Řádu sv. Huberta.
 
Ing. Roman Urbanec, Ph.D. – počet 77 hlasů
Datum, místo narození: 19. 12. 1963, Písek.
Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské.
Profesní praxe: 1988 - 2002 LS Břidličná - lesní správce, LZ Bruntál, SmSL Krnov, 1993 - 2003 Agrowald, s.r.o. ředitel lesnické divize, 2004 - 2010 Agrowald Rožmberk, s.r.o.
Myslivecká praxe: 1988 - 2002 předseda MS, 1993 - 2010 myslivecký hospodář Agrowald, 2006 - 2010 člen MR ČMMJ, o.s.
 
Radovan Mančík – počet 67 hlasů
Datum narození: 3. 9. 1962.
Nejvyšší dosažené vzdělání: středoškolské.
Profesní praxe: od roku 1984 mechanizátor ZD Mikulčice, od roku 2004 výrobní ředitel ZP Mikulčice a.s.
Myslivecká praxe: člen ČMMJ, o.s. od 1982, jednatel MS 1987 - 2005, hospodář MS 1993 a 2008, mysl. stráž, prohlížitel zvěřiny, starosta HS, lektor a zkušební komisař, rozhodčí brok. střelby, expert CIC, předseda MK a HK od 2000, od 2005 předseda OMS Hodonín, zkoušky - vyšší odborné myslivecké zkoušky a myslivecký hospodář
 
JUDr. Jiří Vaněk – počet 58 hlasů
Datum, místo narození: 8. 5. 1945, Žihobce.
Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské.
Profesní praxe: státní zaměstnanec do roku 2007 MVČR, nyní středoškolský profesor.
Myslivecká praxe: 1969 myslivecká zkouška, člen ČMMJ, o.s. od roku 1969, vyšší odborná zkouška, předseda OPK MR ČMMJ, o.s. od roku 1991.
 
 DOZORČÍ RADA ČMMJ, o.s.
 
Předseda Dozorčí rady ČMMJ:
Doc. Ing. Václav Hájek, CSc. – počet 76 hlasů
Datum, místo narození: 1. 12. 1942, Ostrava
Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské
Profesní praxe: od roku 1965 stavební fakulta ČVUT v Praze na plný úvazek, souběžně částečný úvazek na Lesnické fakultě ČZU v Praze, dále částečný úvazek v Bankovním institutu v Praze
Myslivecká praxe: od roku 1965 člen MS
 
Místopředseda Dozorčí rady ČMMJ:
Ing. Jan Slabý – počet 136 hlasů
Datum, místo narození: 16. 11. 1953 Praha
Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské
Profesní praxe: provozní zootechnik, náměstek ředitele státního statku, předseda MNV, projektant poz. úprav, realitní činnost, úřadující místostarosta města
Myslivecká praxe: člen ČMMJ od 1984, člen MS (jednatel, místopředseda, finanční hospodář), OMS Benešov (předseda DR OMS 7 let, KPK OMS 5 let), lektor a zkušební komisař, honební starosta, zástupce v pěti HS za město Neveklov
 
Členové Dozorčí rady ČMMJ:
Alena Košinová – 143 hlasů
Datum, místo narození: 11. 1. 1954 Prachatice
Nejvyšší dosažené vzdělání: středoškolské
Profesní praxe: veterinární asistent, OSVČ
Myslivecká praxe: člen ODR Jihlava, člen DR ČMMJ, místopředseda MS
 
Ing. Lenka Zumrová – 134 hlasů
Datum, místo narození: 13. 1. 1965, Vsetín
Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské
Profesní praxe: vedoucí provozu OÚNZ Vsetín, vedoucí kontrolního odd. Úřadu práce Vsetín, ekonom výrobních firem (s.r.o., a.s.), ekonomický ředitel a jednatel společnosti Barovier & Toso Czech Republic, s.r.o., vedoucí ekonom. útvaru bytového družstva Vsetín
Myslivecká praxe: člen ČMMJ od roku 1992, člen KPK OMS Vsetín 1995 - 2000, člen DR OMS Vsetín 2000 - 2005, předseda DR OMS Vsetín od roku 2005
 
JUDr. Miroslav Klesa – 120 hlasů
Datum, místo narození: 3. 7. 1953, Domažlice
Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské
Profesní praxe: státní zaměstnanec Policie ČR
Myslivecká praxe: člen ČMMJ od roku 1972, od roku 1978 v EK OMS Domažlice, od roku 1983 člen ODR OMS Domažlice, v MS od roku 1983, člen výboru a pokladník, od roku 2005 člen DR ČMMJ
 
Ing. Petr Brandl – 119 hlasů
Datum, místo narození: 21. 10. 1968, Stod
Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské
Profesní praxe: zootechnik ZD, zootechnik Lukrena a.s., tajemník Obecního úřadu Chlumčany
Myslivecká praxe: člen ČMMJ od roku 1986, člen OMR Plzeň od roku 2005, člen ODR OMS Plzeň-jih v období 2000 - 2005, člen MS (předseda RK, jednatel)
 
Jaroslav Hrubý – 113 hlasů
Datum, místo narození: 14. 3. 1950, Praha
Nejvyšší dosažené vzdělání: středoškolské
Profesní praxe: zemědělský technik - obor agronomie, od roku 1995 podnikatel
Myslivecká praxe: člen ČMMJ od roku 1967, od roku 1978 předseda MS, od roku 1982 v MR OMS Praha-západ, od roku 1990 předseda OMS Praha-západ, vyšší odborná myslivecká zkouška, lektor a zkušební komisař
 
Ing. Vladimír Zelina – 111 hlasů
Datum, místo narození: 10. 12. 1945, Míškovice
Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské
Profesní praxe: od 1970 ČSAD Zlín, provozní technik, od 1982 vedoucí plánování a financování, 1986 - 1992 PORS Praha, závod Zlín, ekonomický ředitel, od 1992 nezávislý auditor, od 2002 HZK audit, s.r.o. partner, audit projektů podporovaných z EU
Myslivecká praxe: člen ČMMJ od 1970, zk. mysl. hospodáře, vyšší odborná mysl. zkouška, lektor a zkušební komisař, místopředseda MS 3 roky, finanční hospodář MS 15 let, předseda EK OMS Zlín od 1995, člen EK ČMMJ od 2000, člen DR Halali, všeob. poj., a.s. od 2004
 
Pavel Průša – 110 hlasů
Datum, místo narození: 5. 5. 1949
Nejvyšší dosažené vzdělání: středoškolské
Profesní praxe: od roku 1968 jednatel (dříve tajemník) OMS Jindřichův Hradec
Myslivecká praxe: od 1968 tajemník OV ČMS, 1973-88 člen PVK ČMS Praha, 1988-00 člen EK ČMS Praha, od 2000 člen DR ČMMJ, 1990-93 člen redakční rady časopisu Myslivost, 1973 -02 redaktor bulletinu Jindřichohradecké Halali, 1974 vyšší odb. zk., lektor a zk. komisař, rozhodčí střelby II.st., myslivecký hospodář
 
Ing. Tomáš Princ – 102 hlasů
Datum, místo narození: 6. 12. 1948, Liberec
Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské
Profesní praxe: 1971 - 1974 Státní banka československá, likvidátor, 1974 - 1990 Pozemní stavby Liberec, vedoucí odb. subdodávek, 1990 - dosud ředitel střední odborné školy
Myslivecká praxe: člen ČMMJ od roku 1971, finanční hospodář MS, od roku 1983 předseda EK OMS Liberec od roku 1997 člen EK ČMMJ od roku 2005
 
František Bejček - 93 hlasů
Datum, místo narození: 8. 11. 1946, Levín
Nejvyšší dosažené vzdělání: středoškolské
Profesní praxe: lesní technik SSOP Sokolov, předseda MěNV Horní Slavkov, pracovník SSLH ONV Sokolov, technická funkce Obecní lesy
Myslivecká praxe: předseda MS, lektor a zkušební komisař pro zkoušky adeptů a MH, všestranný rozhodčí zkoušek malých plemen, člen MR OMS Sokolov, jednatel OMS Sokolov, člen DR ČMMJ (2 volební období), předtím člen OPK, člen KK ČMMJ, člen kontrolní komise OMS Sokolov

Autor: Vladimír Steinbauer

Fotogalerie

Hlasování

Hlasování

Zástupci OMS na IV. sjezdu ČMMJ, o. s.<br />

Zástupci OMS na IV. sjezdu ČMMJ, o. s.

Dozorčí rada zvolená na IV. sjezdu ČMMJ, o. s.<br />

Dozorčí rada zvolená na IV. sjezdu ČMMJ, o. s.

 Myslivecká rada zvolená na IV. sjezdu ČMMJ, o.s.

 Myslivecká rada zvolená na IV. sjezdu ČMMJ, o.s.

 
 


Partneři webu

Petice Vraťme život do krajiny Honitba roku Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.