Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Žádost o spolupráci

Žádost o spolupráci

Ekologická komise žádá členy ČMMJ o spolupráci při tvorbě seznamu členů hospodařících v přírodě jako podnikatelský subjekt za účelem získání dotace na vzdělávání.

 

Vážení myslivci,

Českomoravská myslivecká jednota připravuje pro zemědělce, lesníky, vlastníky zemědělské a lesní půdy v roce 2017 vzdělávací akce v jednotlivých krajích, které budou věnované tématu

„Správná praxe v ochraně ptactva při zemědělském hospodaření zaměřená na prevenci negativních vlivů používání intenzivní techniky a přípravků na ochranu rostlin“.

Na vzdělávací akce je možno získat dotaci z Programu rozvoje venkova Ministerstva zemědělství. Poskytovatel dotace deklaruje, že ČMMJ bude při zvažování podpory upřednostněna, pokud prokáže, že více než 300 členů ČMMJ byli a jsou ke dni 31. 1. 2017 jednotlivě buď zemědělským podnikatelem, fyzickou osobou hospodařící v lesích a/nebo fyzickou osobou podnikající v potravinářství.

Proto Vás, myslivci, členové ČMMJ a současně zemědělští podnikatelé, fyzické osoby hospodařící v lesích a/nebo fyzické osoby podnikající v potravinářství žádáme, abyste pomohli při tvorbě požadovaného seznamu, kterým se bude prokazovat splnění preferenčního kritéria pro zajištění odpovídající podpory.

Prosím:

- zašlete e-mailem na adresu marek.kraus@cmmj.cz

- informaci, že jste členem a máte IČ, které Vás opravňuje ve výše uvedených oborech podnikat

- pozor, informaci požadujeme do čtvrtka 30. března 2017

Vzor:   Josef Novotný, IČ: 72338008, 696 13 Dubňany 816 – zemědělský podnikatel

Ti z Vás, kteří nás informací obešlou, budou přednostně pozváni na připravované a dotované vzdělávací akce a současně jim bude rezervováno přednostně místo posluchače. Očekáváme, že v každém kraji v jednom roce proškolíme minimálně 20 posluchačů. Posluchači obdrží též bezplatně vzdělávací materiály.

Dr. Petr Marada, předseda Ekologické komise ČMMJ

Autor: LL

 
Honitby Jakou byste preferovali minimální výměru honitby?
 
1568
 
571
 
3709
 
12238
 
1988
 
600
 
2066


Partneři webu

IMOFA Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p. Česká lesnická společnost

Spřátelené organizace

Silva Regina CIC FACE Výstaviště Lysá nad Labem Výstaviště České Budějovice Sellier & Bellot Česká zbrojovka a.s. Ústřední hodnotitelská komise trofejí Českomoravská kynologická jednota Pojišťovna Halali Myslivost Český rybářský svaz Český svaz včelařů Český zahrádkářský svaz Český svaz chovatelů