Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Žádost o spolupráci

Žádost o spolupráci

Ekologická komise žádá členy ČMMJ o spolupráci při tvorbě seznamu členů hospodařících v přírodě jako podnikatelský subjekt za účelem získání dotace na vzdělávání.

 

Vážení myslivci,

Českomoravská myslivecká jednota připravuje pro zemědělce, lesníky, vlastníky zemědělské a lesní půdy v roce 2017 vzdělávací akce v jednotlivých krajích, které budou věnované tématu

„Správná praxe v ochraně ptactva při zemědělském hospodaření zaměřená na prevenci negativních vlivů používání intenzivní techniky a přípravků na ochranu rostlin“.

Na vzdělávací akce je možno získat dotaci z Programu rozvoje venkova Ministerstva zemědělství. Poskytovatel dotace deklaruje, že ČMMJ bude při zvažování podpory upřednostněna, pokud prokáže, že více než 300 členů ČMMJ byli a jsou ke dni 31. 1. 2017 jednotlivě buď zemědělským podnikatelem, fyzickou osobou hospodařící v lesích a/nebo fyzickou osobou podnikající v potravinářství.

Proto Vás, myslivci, členové ČMMJ a současně zemědělští podnikatelé, fyzické osoby hospodařící v lesích a/nebo fyzické osoby podnikající v potravinářství žádáme, abyste pomohli při tvorbě požadovaného seznamu, kterým se bude prokazovat splnění preferenčního kritéria pro zajištění odpovídající podpory.

Prosím:

- zašlete e-mailem na adresu marek.kraus@cmmj.cz

- informaci, že jste členem a máte IČ, které Vás opravňuje ve výše uvedených oborech podnikat

- pozor, informaci požadujeme do čtvrtka 30. března 2017

Vzor:   Josef Novotný, IČ: 72338008, 696 13 Dubňany 816 – zemědělský podnikatel

Ti z Vás, kteří nás informací obešlou, budou přednostně pozváni na připravované a dotované vzdělávací akce a současně jim bude rezervováno přednostně místo posluchače. Očekáváme, že v každém kraji v jednom roce proškolíme minimálně 20 posluchačů. Posluchači obdrží též bezplatně vzdělávací materiály.

Dr. Petr Marada, předseda Ekologické komise ČMMJ

Autor: LL

 
Honitby Jakou byste preferovali minimální výměru honitby?
 
1666
 
613
 
4032
 
13086
 
2147
 
629
 
2248


Partneři webu

Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.