Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Dozorčí rada ČMMJ, z.s.

Dozorčí rada ČMMJ (řeší § 13 Stanov ČMMJ)

Dozorčí rada ČMMJ je samostatný a nezávislý orgán. Dozorčí rada ČMMJ zvolí na své ustavující schůzi předsedu a místopředsedu. O své činnosti podává dozorčí rada ČMMJ zprávy sboru zástupců ČMMJ a informuje mysliveckou radu ČMMJ.

Dozorčí rada ČMMJ zejména:

  • sleduje dodržování stanov ČMMJ a ostatních vnitřních prováděcích předpisů v celé ČMMJ,
  • kontroluje plnění usnesení sboru zástupců ČMMJ a úkolů uložených ČMMJ státními orgány,
  • kontroluje činnost ČMMJ v celém rozsahu,
  • provádí revize hospodaření sekretariátu ČMMJ, popřípadě OMS a klubů hospodařících s majetkem ČMMJ,
  • dbá o včasné a správné vyřizování námětů a stížností adresovaných orgánům ČMMJ,
  • napomáhá usměrňovat činnost všech nižších dozorčích orgánů, zejména vydáváním metodických pokynů.

Dozorčí rada rozhoduje o stížnostech podaných proti pravomocným opatřením nižších dozorčích orgánů, pokud jsou podány do jednoho roku od nabytí právní moci napadeného opatření, může též rozhodnout z vlastního podnětu. Rozhodnutím může zrušit opatření nižších rozhodčích orgánů.
 

DOZORČÍ RADA ČMMJ

neobsazeno
předseda


 Ing. Ladislav KŘÍŽEK
místopředseda
krizekles@seznam.cz


 členové
 

Ing. Alexander SEDLÁČEK, Ph.D.
asedlacek@centrum.cz

Jaroslav HRUBÝ
hruby.liber@seznam.cz

Ing. Petr BRANDL
pbrandl@volny.cz

Ing. Bohumír FREIBERG
bohumir.freiberg@gmail.com

Ing. Tomáš PRINC
tprinc@seznam.cz

Ing. Vratislav MÁSLO
v.maslo@atlas.cz

Ing. Vladimír ŠABATA
sabata.agrovenkov@seznam.cz

Ing. Lubomír NECHVÁTAL
lubonech@seznam.cz

JUDr. František CHROMEC
frantisek.chromec@seznam.cz

Mgr. Marcela MEDKOVÁ
marcelamedkova@seznam.cz

Mgr. Markéta RAFFAIOVÁ
raffaiova.m@seznam.cz

Ing. Miloslav BÍDA
bidam@seznam.cz
 
 
Honitby Jakou byste preferovali minimální výměru honitby?
 
1568
 
571
 
3709
 
12238
 
1988
 
600
 
2066


Partneři webu

IMOFA Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p. Česká lesnická společnost

Spřátelené organizace

Silva Regina CIC FACE Výstaviště Lysá nad Labem Výstaviště České Budějovice Sellier & Bellot Česká zbrojovka a.s. Ústřední hodnotitelská komise trofejí Českomoravská kynologická jednota Pojišťovna Halali Myslivost Český rybářský svaz Český svaz včelařů Český zahrádkářský svaz Český svaz chovatelů