Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Dozorčí rada ČMMJ, z.s.

Dozorčí rada ČMMJ (řeší § 13 Stanov ČMMJ)

Dozorčí rada ČMMJ je samostatný a nezávislý orgán. Dozorčí rada ČMMJ zvolí na své ustavující schůzi předsedu a místopředsedu. O své činnosti podává dozorčí rada ČMMJ zprávy sboru zástupců ČMMJ a informuje mysliveckou radu ČMMJ.

Dozorčí rada ČMMJ zejména:

  • sleduje dodržování stanov ČMMJ a ostatních vnitřních prováděcích předpisů v celé ČMMJ,
  • kontroluje plnění usnesení sboru zástupců ČMMJ a úkolů uložených ČMMJ státními orgány,
  • kontroluje činnost ČMMJ v celém rozsahu,
  • provádí revize hospodaření sekretariátu ČMMJ, popřípadě OMS a klubů hospodařících s majetkem ČMMJ,
  • dbá o včasné a správné vyřizování námětů a stížností adresovaných orgánům ČMMJ,
  • napomáhá usměrňovat činnost všech nižších dozorčích orgánů, zejména vydáváním metodických pokynů.

Dozorčí rada rozhoduje o stížnostech podaných proti pravomocným opatřením nižších dozorčích orgánů, pokud jsou podány do jednoho roku od nabytí právní moci napadeného opatření, může též rozhodnout z vlastního podnětu. Rozhodnutím může zrušit opatření nižších rozhodčích orgánů.
 

DOZORČÍ RADA ČMMJ

 Ing. Ladislav KŘÍŽEK
předseda
krizekles@seznam.cz


Ing. Alexander SEDLÁČEK, Ph.D.
místopředseda
asedlacek@centrum.cz


 členové

Jaroslav HRUBÝ
hruby.liber@seznam.cz

Ing. Petr BRANDL
pbrandl@volny.cz

Ing. Bohumír FREIBERG
bohumir.freiberg@gmail.com
Ing. Vratislav MÁSLO
v.maslo@atlas.cz

Ing. Vladimír ŠABATA
sabata.agrovenkov@seznam.cz

Ing. Lubomír NECHVÁTAL
lubonech@seznam.cz

JUDr. František CHROMEC
frantisek.chromec@seznam.cz

Mgr. Marcela MEDKOVÁ
marcelamedkova@seznam.cz

Martin HLAVÁČ


Ing. Miloslav BÍDA
bidam@seznam.cz

Ján POLÁK
firmajapo@gmail.com

 

 


Partneři webu

Petice Vraťme život do krajiny Honitba roku Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.