Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Ekologie

 

Zlepšování stavu přírody a krajiny - příležitost pro uživatele honiteb

Zlepšování stavu přírody a krajiny - příležitost pro uživatele honiteb

Větrné elektrárny v české kotlině

Málokterá věc rozpoutává v poslední době takové vášně, jako oznámení o záměru výstavby větrných elektráren v blízkosti našich měst a obcí. Jakmile se objeví potenciální investor, rozdělí se zpravidla obyvatelé na dva nesmiřitelné tábory. Jedna skupina vidí ve větrníku zdroj peněz pro místní pokladnu a zatraktivnění obce, druhá pochybuje o přínosu takové investice a poukazuje na negativní vlivy stavby na životní prostředí.

Větrná mapa ČR

Větrná mapa ČR

Státní program ochrany přírody

STÁTNÍ PROGRAM OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR

Záznam jednání Skupiny pro ochranu velkých šelem dne 8.9.2005

Záznam jednání Skupiny pro ochranu velkých šelem dne 8.9.2005

Jak likvidovat skládky

Co s odpadem v lese

Krok správným směrem - vyšetření vztekliny, trichinelózy a moru černé zvěře

Ve věstníku ministerstva zemědělství – leden 2005 v bodu 6. - Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2005 je pro myslivce několik důležitých informací. Věstník podává informace o veterinárních opatřeních, která jsou zdarma nebo částečně hrazena ze státního rozpočtu. Aby nedošlo k chybnému výkladu předkládáme výňatek doslovných citací z tohoto dokumentu.

Jules Verne by měl radost

Jules Verne by měl radost – Evropa dostává podobu sciens fiction

Hodnocení realizace prvních pěti let záchranného programu tetřeva hlušce

Hodnocení realizace prvních pěti let záchranného programu tetřeva hlušce v České republice

Záznam z jednání Poradního sboru na záchranu tetřevovitých

Záznam z jednání Poradního sboru na záchranu tetřevovitých

Pomoc při získávání informací o reintrodukci Králíka divokého

Vážení kolegové, zveřejňujeme touto cestou prosbu Ing. Romana Jelínka ohledně pomoci při získávání informací o reintrodukci Králíka divokého.

Zápis z jednání o velkých šelmách na půdě ČMMJ

Jednání ohledně problematiky záchrany velkých šelem

Komentář ČMMJ k navrhované směrnici "Chytání do pastí"

Komentář Českomoravské myslivecké jednoty

Návrh Směrnice Evropská unie: “Chytání do pastí”

1. Vývoj - 30. července 2004 předložila Komise svůj Návrh “Směrnice Evropského parlamentu a Rady”, zavádějící normy pro některé druhy zvířat pro chytání do pastí bez krutosti – COM(2004) 532 finální, dosud nepublikované v Journal Officiel, ale k dispozici na stránkách Komise PreLex, pod http://europa.eu.int/eur-lex/fr/com/pdf/2004/com2004_0532fr01.pdf.

Pozice FACE k ochraně a obhospodařování velkých šelem v EU

Vzhledem k tomu, že na stránkách časopisu Myslivost proběhla dosti široká diskuse kolem rysů, domnívám se, že by bylo užitečné znát názor evropské myslivecké organizace k tomuto frekventovanému tématu. Text byl ČMMJ zaslán sekretariátem FACE a Českomoravská myslivecká jednota se s tímto stanoviskem plně ztotožňuje.

Zobrazeny výsledky 1-15 (z 19)
 |<  < 1 - 2  >  >| 
 
Honitby Jakou byste preferovali minimální výměru honitby?
 
1568
 
571
 
3709
 
12238
 
1988
 
600
 
2066


Partneři webu

IMOFA Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p. Česká lesnická společnost

Spřátelené organizace

Silva Regina CIC FACE Výstaviště Lysá nad Labem Výstaviště České Budějovice Sellier & Bellot Česká zbrojovka a.s. Ústřední hodnotitelská komise trofejí Českomoravská kynologická jednota Pojišťovna Halali Myslivost Český rybářský svaz Český svaz včelařů Český zahrádkářský svaz Český svaz chovatelů