Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Ekologie

 

Zlepšování stavu přírody a krajiny - příležitost pro uživatele honiteb

Zlepšování stavu přírody a krajiny - příležitost pro uživatele honiteb

Větrné elektrárny v české kotlině

Málokterá věc rozpoutává v poslední době takové vášně, jako oznámení o záměru výstavby větrných elektráren v blízkosti našich měst a obcí. Jakmile se objeví potenciální investor, rozdělí se zpravidla obyvatelé na dva nesmiřitelné tábory. Jedna skupina vidí ve větrníku zdroj peněz pro místní pokladnu a zatraktivnění obce, druhá pochybuje o přínosu takové investice a poukazuje na negativní vlivy stavby na životní prostředí.

Větrná mapa ČR

Větrná mapa ČR

Státní program ochrany přírody

STÁTNÍ PROGRAM OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR

Záznam jednání Skupiny pro ochranu velkých šelem dne 8.9.2005

Záznam jednání Skupiny pro ochranu velkých šelem dne 8.9.2005

Jak likvidovat skládky

Co s odpadem v lese

Krok správným směrem - vyšetření vztekliny, trichinelózy a moru černé zvěře

Ve věstníku ministerstva zemědělství – leden 2005 v bodu 6. - Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2005 je pro myslivce několik důležitých informací. Věstník podává informace o veterinárních opatřeních, která jsou zdarma nebo částečně hrazena ze státního rozpočtu. Aby nedošlo k chybnému výkladu předkládáme výňatek doslovných citací z tohoto dokumentu.

Jules Verne by měl radost

Jules Verne by měl radost – Evropa dostává podobu sciens fiction

Hodnocení realizace prvních pěti let záchranného programu tetřeva hlušce

Hodnocení realizace prvních pěti let záchranného programu tetřeva hlušce v České republice

Záznam z jednání Poradního sboru na záchranu tetřevovitých

Záznam z jednání Poradního sboru na záchranu tetřevovitých

Pomoc při získávání informací o reintrodukci Králíka divokého

Vážení kolegové, zveřejňujeme touto cestou prosbu Ing. Romana Jelínka ohledně pomoci při získávání informací o reintrodukci Králíka divokého.

Zápis z jednání o velkých šelmách na půdě ČMMJ

Jednání ohledně problematiky záchrany velkých šelem

Komentář ČMMJ k navrhované směrnici "Chytání do pastí"

Komentář Českomoravské myslivecké jednoty

Návrh Směrnice Evropská unie: “Chytání do pastí”

1. Vývoj - 30. července 2004 předložila Komise svůj Návrh “Směrnice Evropského parlamentu a Rady”, zavádějící normy pro některé druhy zvířat pro chytání do pastí bez krutosti – COM(2004) 532 finální, dosud nepublikované v Journal Officiel, ale k dispozici na stránkách Komise PreLex, pod http://europa.eu.int/eur-lex/fr/com/pdf/2004/com2004_0532fr01.pdf.

Zobrazeny výsledky 1-15 (z 20)
 |<  < 1 - 2  >  >| 
 


Partneři webu

Petice Vraťme život do krajiny Honitba roku Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.