Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Fond pro podporu a rozvoj ČMMJ

(schválený Sborem zástupců ČMMJ 19.6.1999)

I.
Tvorba fondu

Fond se tvoří:
a) z přebytku výsledku hospodaření ČMMJ,
b) jednotným přídělem ve výši 5 Kč/1 člen/ rok z podílu členských příspěvků náležejícího ČMMJ,
c) převodem z jiných fondů.

II.
Užití fondu

Fond je určen k:
a) roční podpoře organizačních jednotek ČMMJ, které průkazným způsobem nemohou zajistit z důvodu nedostatku finančních prostředků své základní poslání vyplývající ze stanov ČMMJ, pokud nepůsobí ve stejném nebo blízkém okolí jiná organizační jednotka ČMMJ.
Formy podpory:

  1. vratné půjčky s úrokovým navýšením nižším, než je obvyklá úroková sazba,
  2. vratné půjčky bez úrokového navýšení,
  3. nevratný finanční prostředek,

b) roční podpoře klubů a kolektivních členů ČMMJ,
c) zajištění zájmů ČMMJ a ochraně dobrého jména ČMMJ, pokud je nelze zajistit v rámci schváleného rozpočtu.

III.
Čerpání fondu

Žádost o čerpání z fondu předkládají zástupci organizačních jednotek, klubů a kolektivních členů, nebo odborných komisí MR ČMMJ.
Žádost schvaluje MR ČMMJ po projednání a doporučení v ekonomické komisi s přihlédnutím k plnění závazků a povinností žadatele vůči ČMMJ.
Přehled o čerpání a tvorbě fondu za uplynulý rok předkládá MR ČMMJ formou informace Sboru zástupců ČMMJ při projednávání výsledku hospodaření.

 
Národní myslivecké slavnosti 2018 Navštívili jste letos naše Národní myslivecké slavnosti a jak jste byli spokojeni?
 
87
 
11
 
105


Partneři webu

Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.