Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Fond pro podporu a rozvoj ČMMJ

(schválený Sborem zástupců ČMMJ 19.6.1999)

I.
Tvorba fondu

Fond se tvoří:
a) z přebytku výsledku hospodaření ČMMJ,
b) jednotným přídělem ve výši 5 Kč/1 člen/ rok z podílu členských příspěvků náležejícího ČMMJ,
c) převodem z jiných fondů.

II.
Užití fondu

Fond je určen k:
a) roční podpoře organizačních jednotek ČMMJ, které průkazným způsobem nemohou zajistit z důvodu nedostatku finančních prostředků své základní poslání vyplývající ze stanov ČMMJ, pokud nepůsobí ve stejném nebo blízkém okolí jiná organizační jednotka ČMMJ.
Formy podpory:

  1. vratné půjčky s úrokovým navýšením nižším, než je obvyklá úroková sazba,
  2. vratné půjčky bez úrokového navýšení,
  3. nevratný finanční prostředek,

b) roční podpoře klubů a kolektivních členů ČMMJ,
c) zajištění zájmů ČMMJ a ochraně dobrého jména ČMMJ, pokud je nelze zajistit v rámci schváleného rozpočtu.

III.
Čerpání fondu

Žádost o čerpání z fondu předkládají zástupci organizačních jednotek, klubů a kolektivních členů, nebo odborných komisí MR ČMMJ.
Žádost schvaluje MR ČMMJ po projednání a doporučení v ekonomické komisi s přihlédnutím k plnění závazků a povinností žadatele vůči ČMMJ.
Přehled o čerpání a tvorbě fondu za uplynulý rok předkládá MR ČMMJ formou informace Sboru zástupců ČMMJ při projednávání výsledku hospodaření.

 
Honitby Jakou byste preferovali minimální výměru honitby?
 
1653
 
605
 
3989
 
12982
 
2127
 
626
 
2218


Partneři webu

Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.