Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Kalendárium

Správce těchto stránek – redakce časopisu Myslivost – si vyhrazuje, že odkazy uvedené ve sloupci Kalendárium nemusejí a ani v některých případech nemohou přesně odpovídat dění v přírodě. Máte-li ale připomínky na úpravu některého z odkazů nebo na doplnění odkazu nového, napište nám prosím do redakce na info@myslivost.cz


Zvolte měsíc: 
 

Březen v honitbě

3
V  březnu končí zima a začíná jaro. Příroda se probouzí ze spánku, přilétají tažní ptáci, začíná tok bažantů a kachen, honcují se zajíci a již se objevují první mláďata zvěře.
V březnu je loveckých příležitostí poskrovnu. Lovíme celoročně nehájené druhy zvěře – lišku a mladou černou zvěř. Pochůzky honitbou využijme ke zjištění početních stavů zvěře, všímejme si také jejího zdravotního stavu.
Zvěř postupně přestává navštěvovat myslivecká zařízení. Z krmelců odstraníme pocuchané seno a přikrmujeme v menších dávkách kvalitním jadrným krmivem. Zvěř je po zimě vyčerpaná a my jí tak dodáme potřebnou energii a životně důležité látky. Zvěř přechází na zelenou potravu, proto nezapomeňme zkontrolovat stav soli v solnících.
V březnu zpravidla probíhá sčítání zvěře, jehož termín stanovil místně příslušný Krajský úřad. Věnujme sčítání zvěře a jejím skutečným stavům maximální pozornost, neboť se od těchto počtů odvíjí veškeré další myslivecké plánování. Správný myslivecký hospodář ve spolupráci s vedoucími úseku a dalšími členy již v průběhu zimy sleduje stavy zvěře a těchto zkušeností a informací potom využije při sestavování sčítacího listu.
Nezapomínejme, že podle § 36 odst. 1 zákona o myslivosti mají možnost zúčastnit se sčítání držitelé sousedních honiteb. Myslím si, že je to velice rozumné, neboť společně dokážou lépe odhadnout stavy zvěře v lokalitě. Uživatel honitby je následně povinen písemně oznámit výsledek sčítání do pěti dnů orgánu státní správy myslivosti obce s rozšířenou působností.
V drtivé většině honiteb je březen posledním měsícem desetiletého nájemního období. Pokud došlo k obnově nájemní smlouvy, začíná nová práce. Stávající uživatel by měl po dohodě s držitelem honitby jasně stanovit myslivecký záměr a koncepci mysliveckého hospodaření na budoucí období. Pokud by nedošlo k obnovení smluvního vztahu, měl by uživatel předat honitbu držiteli, předat potřebné dokumenty či vrátit orgánu státní správy nevyužité plomby.
Přeji všem myslivcům, aby i v dalším nájemním období, měli možnost ve svých honitbách provádět výkon práva myslivosti.
RNDr. Jiří ZBOŘIL
 

Autor: RNDr. Jiří Zbořil

 
Datum Den Svátek Kalendárium Příroda Pranostika
 
Národní myslivecké slavnosti 2018 Navštívili jste letos naše Národní myslivecké slavnosti a jak jste byli spokojeni?
 
198
 
21
 
328


Partneři webu

Petice Vraťme život do krajiny Honitba roku Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.