Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Klub sokolníků

Předseda: Jiří Veselý

Klub sokolníků ČMMJ sdružuje aktivní sokolníky Čech, Moravy a Slezka. Je jedinou sokolnickou organizací v naší zemi a patří k největším na světě. Je součástí Českomoravské myslivecké jednoty a základní organizační složkou klubu jsou sokolnická střediska.
 
V současné době má Klub sokolníků ČMMJ více než 450 členů. Nejpoužívanějšími dravci jsou jestřáb lesní, raroh velký, sokol stěhovavý, kříženci velkých sokolů, dále orel skalní a na popularitě získávají i někteří exotičtí dravci jako např. Káně Harrisova nebo rudochvostá.
 
Členové Klubu sokolníků ČMMJ se řídí platným organizačním řádem Klubu.
 
V Klubu sokolníků je řada chovatelů. Část odchovaných dravců se používá dále pro sokolnictví, část pro posilování a doplňování chovného kmene a významný počet mláďat se vypouští zpět do přírody. V tomto směru je největším úspěchem hnízdění sokola stěhovavého v Praze od roku 1995 na Týnském chrámu, samice prokazatelně pochází z chovu členů klubu. 


Více na oficiálních stránkách Klubu sokolníků ČMMJ www.sokolnictvi.net
 
Honitby Jakou byste preferovali minimální výměru honitby?
 
1663
 
610
 
4010
 
13048
 
2139
 
627
 
2229


Partneři webu

Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.