Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Klub sokolníků

Předseda: Jiří Veselý

Klub sokolníků ČMMJ sdružuje aktivní sokolníky Čech, Moravy a Slezka. Je jedinou sokolnickou organizací v naší zemi a patří k největším na světě. Je součástí Českomoravské myslivecké jednoty a základní organizační složkou klubu jsou sokolnická střediska.
 
V současné době má Klub sokolníků ČMMJ více než 450 členů. Nejpoužívanějšími dravci jsou jestřáb lesní, raroh velký, sokol stěhovavý, kříženci velkých sokolů, dále orel skalní a na popularitě získávají i někteří exotičtí dravci jako např. Káně Harrisova nebo rudochvostá.
 
Členové Klubu sokolníků ČMMJ se řídí platným organizačním řádem Klubu.
 
V Klubu sokolníků je řada chovatelů. Část odchovaných dravců se používá dále pro sokolnictví, část pro posilování a doplňování chovného kmene a významný počet mláďat se vypouští zpět do přírody. V tomto směru je největším úspěchem hnízdění sokola stěhovavého v Praze od roku 1995 na Týnském chrámu, samice prokazatelně pochází z chovu členů klubu. 


Více na oficiálních stránkách Klubu sokolníků ČMMJ www.sokolnictvi.net

Organizacni-rad-KS.pdf

Volebni-rad-KS.pdf

 


Partneři webu

Petice Vraťme život do krajiny Honitba roku Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.