Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Aktuální seznamy rozhodčích a čekatelů pro výkon loveckých psů

Národní rozhodčí a čekatelé, Mezinárodní rozhodčí

Poslední aktualizace seznamu Rozhodčích a čekatelů provedena dne 4. 1. 2018 viz. příloha v exc (Rozhodčí a čekatelé na web).


Aktualizace seznamu Mezinárodních rozhodčích bude prováděna pouze 2x ročně, a to na základě podaných žádostí o zařazení do tohoto seznamu dle Závazné metodiky pro jmenování mezinárodních rozhodčích ČMKU pro zkoušky a soutěže z výkonu loveckých psů. Aktualizace proběhne vždy k 31.5. a 30.11. kalendářního roku. Žádosti o zařazení do Seznamu mezinárodních rozhodčích zaslané po těchto datech budou akceptovány až s další aktualizací seznamu v následujícím pololetí. Seznam bude uveřejněn i na webu ČMKU. Více viz. příloha v pdf (Mezinárodní rozhodčí).

Autor: J.A.

Přiložené dokumenty

 Rozhodci-cekatele-na-web (xlsx - 464,98 KB)
 Mezinarodni-rozhodci-30-11-17 (pdf - 632,93 KB)
 Zadost-o-zarazeni-do-seznamu-mezinarodnich-rozhodcich (doc - 30,72 KB)
 Prihlaska-pro-cekatele (doc - 133,12 KB)
 Zadost-o-pripusteni-ke-zkousce-pro-rozhodci (doc - 41,47 KB)
 
Honitby Jakou byste preferovali minimální výměru honitby?
 
1623
 
585
 
3882
 
12700
 
2071
 
616
 
2154


Partneři webu

Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.