Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Aktuální seznamy rozhodčích a čekatelů pro výkon loveckých psů

Národní rozhodčí a čekatelé, Mezinárodní rozhodčí, formuláře pro čekateleV níže přiložených dokumentech naleznete aktuální seznamy všech rozhodčích a čekatelů a potřebné formuláře.

Poslední aktualizace seznamu
národních Rozhodčích a čekatelů byla provedena dne 15. 10. 2018 viz příloha v excelu (Rozhodčí a čekatelé) a  je aktualizován průběžně každý týden.


Proč se v seznamu nemůžu najít?

Doposud jste neudělili písemný souhlas GDPR o zpracování některých osobních údajů. Kontaktujte referentku kynologie ČMMJ Ing. Janu Adámkovou, která Vám bude nápomocna. e-mail: adamkova@cmmj.cz


Aktualizace seznamu Mezinárodních rozhodčích bude prováděna pouze 2x ročně, a to na základě podaných žádostí o zařazení do tohoto seznamu dle Závazné metodiky pro jmenování mezinárodních rozhodčích ČMKU pro zkoušky a soutěže z výkonu loveckých psů. Aktualizace proběhne vždy k 31.5. a 30.11. kalendářního roku. Žádosti o zařazení do Seznamu mezinárodních rozhodčích zaslané po těchto datech budou akceptovány až s další aktualizací seznamu v následujícím pololetí. Seznam bude uveřejněn i na webu ČMKU. Více viz příloha v pdf (Mezinárodní rozhodčí).

Seznam mezinárodních rozhodčích byl v tomto pololetí ještě jednou mimořádně aktualizován dne 25. 9. 2018 kvůli problematice GDPR.


Další aktualizace seznamu mezinár. rozhodčích proběhne již v běžném termínu na konci roku 2018 - viz Metodika pro jmenování mezinárodních rozhodčích.

 

Autor: J.A.

 
Národní myslivecké slavnosti 2018 Navštívili jste letos naše Národní myslivecké slavnosti a jak jste byli spokojeni?
 
87
 
11
 
105


Partneři webu

Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.