Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Aktuální seznamy rozhodčích a čekatelů pro výkon loveckých psů

Národní rozhodčí a čekatelé, Mezinárodní rozhodčí, formuláře pro čekateleV níže přiložených dokumentech naleznete aktuální seznamy všech rozhodčích a čekatelů a potřebné formuláře.

Poslední aktualizace seznamu
národních Rozhodčích a čekatelů byla provedena dne 14. 6. 2019 viz příloha v excelu (Rozhodčí a čekatelé) a  je aktualizován průběžně.


Proč se v seznamu nemůžu najít?


Nemáte uhrazený členský příspěvek ČMMJ na aktuální rok

                                     anebo

jste doposud neudělili písemný souhlas GDPR o zpracování některých osobních údajů.

Kontaktujte tejemnici kynologické komise ČMMJ Ing. Janu Adámkovou, která Vám bude nápomocna. e-mail: adamkova@cmmj.cz


Aktualizace seznamu Mezinárodních rozhodčích bude prováděna pouze 2x ročně, a to na základě podaných žádostí o zařazení do tohoto seznamu dle Závazné metodiky pro jmenování mezinárodních rozhodčích ČMKU pro zkoušky a soutěže z výkonu loveckých psů. Aktualizace proběhne vždy k 30.6. a 31.12. kalendářního roku. Žádosti o zařazení do Seznamu mezinárodních rozhodčích zaslané po těchto datech budou akceptovány až s další aktualizací seznamu v následujícím pololetí. Seznam bude uveřejněn i na webu ČMKU. Více viz příloha v pdf (Mezinárodní rozhodčí).


Autor: J.A.

 


Partneři webu

Petice Vraťme život do krajiny Honitba roku Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.