Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Nabídka spolupráce pro vedoucí mysliveckých kroužků s Klubem trubačů ČMMJ

15.11. 2016

Vážení vedoucí mysliveckých kroužků,

česká myslivost se stala před časem součástí kulturního dědictví České republiky a k tomu, aby toto dědictví bylo i v dalších desetiletích předáváno z generace na generaci přispíváte Vy měrou vrchovatou v podobě své každodenní práce s dětmi, v nichž probouzíte nebo dál rozvíjíte zájem o přírodu a učíte je chápat přírodní zákonitosti takové, jaké jsou. Dnešní doba bohudík poskytuje bohatou míru individuální svobody a dalších výhod, přesto je mnohem obtížnější přitáhnout děti k přírodě v konkurenci různých počítačových videoher popř. sociálních sítí. Navíc doba orientovaná z velké části na shromažďování financí pro nejrůznější účely příliš nepřeje nezištným aktivitám v podobě organizování volnočasových aktivit dětí bez nároku na honorář. O to více si my všichni praktičtí myslivci vážíme Vaší aktivity a cítíme důležitost předávání štafety mladší generaci budoucích myslivců. V duchu přísloví „Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš“ bychom i my velice rádi přispěli k tomu, aby se z dětí, s nimiž pracujete ve svých kroužcích mladých myslivců a ochránců přírody stal základ komunity myslivců a ochránců v ČR pro budoucích několik desetiletí i když jsme si vědomi toho, že se tak nestane u 100 % jednotlivců. Zde však platí, čím více jednotlivců oslovíme, tím více jich může být osloveno a zasaženo, byť jejich profesní dráha bude jakákoliv.

   Myslivost je komplexní činnost a její nedílnou součástí jsou i tradice a lovecká hudba, která přispívá svým nemalým dílem k tomu, že myslivost je myslivostí a ne jen pouhým lovem. Kdo zažil myslivecký ples, hon, myslivecké ceremoniály za zvuků hlaholů lesnic či borlic a nebo pouze ticho protkané mluveným slovem, tak ví, o čem mluvím. Rádi bychom Vám za Klub trubačů ČMMJ nabídli touto cestou spolupráci v podobě zorganizování setkání s loveckou hudbou ve Vašich kroužcích. Jednalo by se krátké představení historie lovecké hudby a hlavně praktické předvedení ukázek lovecké hudby, s kterými se mají děti možnost setkat na mysliveckých akcích včetně předvedení různých technik hraní na nejběžnější lovecké nástroje (borlice a lesnice). Zapojení dětí by bylo nedílnou součástí. Rozsah setkání by byl cca 1 hodinu. Za tento čas se možná podaří dětem nejen ukázat co je to česká lovecká hudba, ale v některých možná zasít semínko hlubšího zájmu o hraní na tyto hudební nástroje. Konkrétní rozsah bude na Vaší dohodě s vedoucím trubačů.

  V případě Vašeho zájmu prosím kontaktujte Radka Šrolera předsedu KT e mail: radek.sroler@seznam.cz, tel. 602 621 004. Členové Rady klubu a jejich spolupracovníci z řad členů se rádi ujmou nabídky na návštěvu ve Vašem kroužku mladých myslivců a ochránců přírody.

 

Těšíme se na další spolupráci                           S pozdravem „Loveckému troubení Zdar“

                                                                                   Kamil Štípek  - člen rady KT                                                                                 

29. 10. 2016                                                            Radek Šroler - předseda Klubu trubačů ČMMJ

Autor: j.a.

 
Národní myslivecké slavnosti 2018 Navštívili jste letos naše Národní myslivecké slavnosti a jak jste byli spokojeni?
 
87
 
11
 
105


Partneři webu

Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.