Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Myslivecká nadace

Název Myslivecká nadace
Sídlo Lešanská 1176/2a, Praha 4 - Chodov
IČO 45235163
DIČ 001-45235163
Bank. spojení č.b.ú. 516 04 70 004 / 2500
Rok založení 1994
Zřizovatel Českomoravská myslivecká jednota
Praha 1, Jungmannova 25, PSČ: 115 25
EUROLOV CZ, a.s.
Javorník, Nádražní 163, PSČ: 790 70
Správní rada Ing. Ludvík Doubravský, předseda
Vladimír Broukal, místopředseda
JUDr. Leopold Petřič, člen
Ing. Josef Vlášek, člen
Ing. Vladimír Blahuta, člen 
Dr. Štefan Hakel, člen
Dozorčí rada Ing. Vladimír Diviš, předseda
Ing. Jaroslav Mader, člen
Ing. Jaromír Charvát, člen
Ing. Bohumil Fučík, člen
Správce Ing. Koloman Ferjentsik
(kontaktní tel.: 604 540 014, 734 243 979)

Účel nadace

Nadace je zřízena pro dosahování obecně prospěšných cílů. Ve shodě s obecně prospěšným cílem nadace podporuje rozvoj duchovních hodnot a tradic "České myslivosti", zejména v oblasti literární, vědy a výzkumu v lesnictví a myslivosti. Dále podporuje nadace ochranu přírodního prostředí a zachování přírodních hodnot, zejména tvorby a ochrany přírodního prostředí zvěře a ochranu a chov zvěře.

V rámci realizace vymezených obecně prospěšných cílů se nadace zaměřuje zejména na podporu konkrétních oblastí:

  • vědy a výzkumu lesnictví a myslivosti, zejména negativních civilizačních vlivů na ohrožené druhy zvěře a jiných živočichů a jejich přírodní prostředí, jakož i vlivů zvěře a jiných živočichů na zemědělské a lesní hospodaření
  • realizaci programů na ochranu a zvelebování stavů zvěře, včetně polodivokých a umělých chovů v souladu s ekologickými požadavky územních celků
  • rozvoj duchovních hodnot a tradic myslivosti a jejího kulturního odkazu v oblasti kultury a školství.

Právě pro podporu uvedených oblastí zájmové myslivecké činnosti byla v roce 1994 z popudu a po dohodě mezi ústředím ČMMJ v Praze a Akciovou společnosti lesy Krnov založena Myslivecká nadace se základním kapitálem 1 milion korun. Členy nadace se pak staly další lesní akciové společnosti, podnikatelské subjekty i jednotlivci, jejichž činnost s provozem myslivosti souvisí. Roční příspěvky spolu s úroky ze základního kapitálu jsou jedinými prostředky, s nimiž může nadace finančně podporovat ty, kteří se v kulturní oblasti pro myslivost angažují a žádají nadaci o příspěvek. I když prostředků není mnoho a žadatelé nejsou uspokojeni ani co do počtu nebo výše žádaného příspěvku, jsou tyto příspěvky určitým vyjádřením ocenění významu jejich činnosti ve prospěch české myslivosti.

Za léta dosavadní činnosti se nadace svými příspěvky podílela na podpoře zejména publikační, vydavatelské a výukové činnosti v oblasti myslivosti, pomoci povodněmi postiženým oblastem, pomoci při zazvěřování honiteb apod. v celkové výši téměř 0,5 mil. Kč.

V této souvislosti je třeba uvést a vyjádřit poděkování rovněž dosavadním přispěvatelům Myslivecké nadace, a to jmenovitě: Kozap, s.r.o. Uherský Brod, Zbrojovka Brno, a.s., Halali, všeobecná pojišťovna, a.s., Lesy Krnov, a.s., Českomoravská myslivecká jednota, Sellier & Bellot, a.s., Interlov Praha, s.r.o., Česká zbrojovka Uherský Brod, a.s., Opavská lesní, a.s., Ing. Vl. Sigmund (D. Kounice), Myslivost, s.r.o., pí Ilona Hojgrová, Linaset, a.s., Moravialov, s.r.o., Firstinvest holding, a.s., Forestinvest, Jeseníky, Ludvíkovská lesní, a.s., WEGA CZ, a.s. Krnov, Josef Frančák - LERCHE, SLAS Krnov, Mader lesnická firma, s.r.o., Avimex, s.r.o. Hranice a vyjádřit současně přesvědčení, že svými příspěvky a nadačními dary budou i v budoucnu podporovat nadační aktivity zaměřené na další rozvoj myslivosti v České republice a že řady přispěvatelů se v zájmu tohoto rozvoje dále rozšíří.

Přiložené dokumenty

 MN-kontakty-aktual-17-01 (doc - 67,58 KB)
 status (doc - 90,11 KB)

Statut myslivecké nadace

 
Honitby Jakou byste preferovali minimální výměru honitby?
 
1666
 
613
 
4032
 
13086
 
2147
 
629
 
2248


Partneři webu

Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.