Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

 

Myslivecká statistika

rok 2014 + starší ročníky

Pozvánka na online výukový kurz

Zaměřený na praktické postupy v rámci hodnocení loveckých trofejí v produktu Evidence myslivosti.

Motolice velká - výskyt u zvěře

V příloze naleznete výzvu k monitoringu Motolice velké u žijící zvěře.

Návštěva Park Prirode Golia v Srbsku

Konference o velkých šelmách a lovecké kynologii Žagubica

Statistické vyjádření medailových parametrů u srnčí zvěře

V příloze naleznete statistické vyjádření medailových parametrů u srnčí zvěře.

Formulář - Zpráva poradce pro hodnocení trofejí a rozpis poradců

Zpráva poradce pro hodnocení trofejí v el. podobě. a rozpis poradců pro hodnocení trofejí.

Myslivecká zařízení

V příloze najdete komentované fotografie mysliveckých zařízení.

Kontakty

Adresář krajských úřadů a Adresář obcí s rozšířenou působností

IPodpora myslivosti na rok 2006

IPodpora myslivosti na rok 2006 - zákon č. 543/2005Sb příloha 10

Informace o dotacích SZIF

Informace o dotacích SZIF, (HRDP, platby na plochu a SAPARD)

Program péče o krajinu - informace

Pojmem Krajinotvorné programy se rozumí nástroje Ministerstva životního prostředí, které dnes umožňují vstupovat do krajiny a snažit se o nápravu mnohdy žalostného stavu jejích přírodních složek, o zlepšení přírodních podmínek zvláště chráněných živočišných a rostlinných druhů, krajinného rázu a přirozených funkcí krajiny, o eliminaci škod způsobených technickými zásahy v minulosti. (zdroj www.nature.cz)

Informace o dotačních programech

Informace o dotačních programech, platných v roce 2005 MZe - Přímé dotace

Podpora myslivosti na rok 2005 - zákon č. 675/2004Sb příloha 10

Příspěvek na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření

Podpora myslivosti

Zákon o státním rozpočtu č. 675/2004 Sb. obsahuje v příloze č. 10 také příspěvky na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření. Termín pro podání žádostí je do 31. 5. 2005.

Stavy zvěře v záplavových oblastech

Ústav pro výzkum lesních ekosystémů s.r.o.
Řešitel: Ing.František Havránek,CSc. - 1999

Zobrazeny výsledky 1-15 (z 27)
 |<  < 1 - 2  >  >| 
 
Honitby Jakou byste preferovali minimální výměru honitby?
 
1568
 
571
 
3709
 
12238
 
1988
 
600
 
2066


Partneři webu

IMOFA Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p. Česká lesnická společnost

Spřátelené organizace

Silva Regina CIC FACE Výstaviště Lysá nad Labem Výstaviště České Budějovice Sellier & Bellot Česká zbrojovka a.s. Ústřední hodnotitelská komise trofejí Českomoravská kynologická jednota Pojišťovna Halali Myslivost Český rybářský svaz Český svaz včelařů Český zahrádkářský svaz Český svaz chovatelů