Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Program péče o krajinu - informace

Pojmem Krajinotvorné programy se rozumí nástroje Ministerstva životního prostředí, které dnes umožňují vstupovat do krajiny a snažit se o nápravu mnohdy žalostného stavu jejích přírodních složek, o zlepšení přírodních podmínek zvláště chráněných živočišných a rostlinných druhů, krajinného rázu a přirozených funkcí krajiny, o eliminaci škod způsobených technickými zásahy v minulosti. (zdroj www.nature.cz)

 
Honitby Jakou byste preferovali minimální výměru honitby?
 
1653
 
605
 
3990
 
12987
 
2127
 
626
 
2219


Partneři webu

Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.