Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Nový vzor „Dohody o součinnosti mezi okresními mysliveckými spolky a mysliveckými sdruženími“

Organizačně-právní komise Českomoravské myslivecké jednoty, o.s. (dále jen „OPK ČMMJ, o. s.“), vyhotovila vzor návrhu dohody o součinnosti uzavírané mezi okresními mysliveckými spolky ČMMJ, o. s. (dále jen „OMS) a jednotlivými mysliveckými sdruženími (dále jen „MS“).

Ke zpracování uvedeného vzoru vedla potřeba nově upravit právní vztahy již existující nebo i nově vznikající mezi OMS a MS. OPK ČMMJ, o. s., při zpracování vzoru návrhu dohody o součinnosti vycházela ze skutečnosti, že obdobné dohody, příp. smlouvy, již v minulosti uzavírány byly a řada OMS s nimi má velmi dobré zkušenosti. Přitom bylo zjištěno, že na mnoha OMS se tyto dohody nedochovaly nebo jejich obsah přestal být z větší části aktuální (zastaral). Poznatky ze spolupráce OMS s MS potvrdily, že pro většinu úseků činnosti OMS i MS (např. vybírání členských příspěvků, ochrana přírody, práce s mládeží aj.) je velmi žádoucí právní i další vztahy vznikající mezi těmito subjekty závazně upravit. Cit. vzor návrhu dohody o součinnosti mezi OMS a MS je k tomu určen. Bude záležet již jen na OMS a MS, které části z cit. dohody o součinnosti dokáží podle svých potřeb podrobněji rozpracovat tak, aby dohody o součinnosti nově uzavřené podle vzoru zpracovaného OPK ČMMJ, o. s., přinesly užitek všem na nich zainteresovaným stranám.

Autor: JUDr. Kamil Mikulecký

Přiložené dokumenty

 pr_42_14_44.doc (doc - 41,47 KB)

Dohoda o součinnosti

 
Národní myslivecké slavnosti 2018 Navštívili jste letos naše Národní myslivecké slavnosti a jak jste byli spokojeni?
 
82
 
11
 
103


Partneři webu

Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.