Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Vstup do členské evidence SW Diana ZDE


Od 1.10.2012 byl spuštěn provoz nového softwaru členské evidence SW Diana, člen, který již zaplatil v tomto systému obdržel novou legitimaci, která byla uzpůsobena tak, aby ji bylo možné vytisknout i na v domácnostech dostupných tiskárnách.


odkaz na další informace
ZDE


Manuál pro použití SW Diana členem ke stažení
ZDE

Manuál jak správně vyplnit svou členskou kartu najdete ZDE

NOVÉ ČLENSKÉ PRŮKAZY ČMMJ, z.s. a platnost dříve vydaných členských průkazů

Od 1. 10. 2012 byl spuštěn provoz nového softwaru členské evidence SW Diana. Hlavním rozdílem od doposud vedené členské evidence MYSLev 4 je, že tento program je webovou aplikací a data z této aplikace jsou na jednom serveru s náležitou ochranou nikoliv na 81 počítačích v celé republice.

Člen se setkal letos poprvé s touto aplikací při platbě členského příspěvku na Okresním mysliveckém spolku. Po kontrole osobních a kontaktních údajů je administrátorem OMS (zpravidla jednatelem OMS) zadána platba členského příspěvku, aplikace vygeneruje členský průkaz s příjmovými doklady o platbě členského příspěvku a povinného pojištění podle zákona 449/01 Sb. (viz příloha 1) Členský průkaz si člen podepíše, příjmový doklad podepíše a orazítkuje příslušný administrátor.

Nyní k jednotlivým částem členského průkazu. Na první straně je znak Českomoravské myslivecké jednoty, o.s., pod znakem je číslo člena, pod kterým člen evidován v SW Diana.

Prostřední část má v horní části datum platby členského příspěvku a povinného pojištění, následují osobní (datum narození, rodné číslo, bydliště) a kontaktní údaj (telefon), dále následuje potvrzení o platbě členského příspěvku a pojištění ve výši podle kategorie platby členského příspěvku.

Následuje údaj o období, na které je člen platbou pojištěn, člen je podle pojistné smlouvy pojištěn následující den po platbě členského příspěvku a pojištění, u platby je to den připsání platby členského příspěvku na bankovní účet OMS.

Zcela dole ve střední části členského průkazu jsou údaje pro první přihlášení, uživatel a heslo, ty použijete pro první přihlášení do SW Diana.

V třetí části členského průkazu je prohlášení: „Člen prohlašuje, že zaplacením svého členského příspěvku dal ČMMJ, o.s. souhlas k nakládání s jeho osobními údaji v souladu s platnou právní úpravou ochrany osobních údajů v ČR. Zároveň prohlašuje, že veškeré osobní údaje uvedené v členské evidenci jsou správné a aktuální. O změně osobních údajů se držitel průkazu zavazuje neprodleně vyrozumět ČMMJ, o.s.“.

Věnujte prosím velkou pozornost Vašim osobním údajům v členské evidenci, především rodným číslům, které jsou jedinečným rozlišovacím datem. Z členské evidence se každý měsíc přenášejí data členů – pojištěnců do HALALI, všeobecné pojišťovny, a.s., tato data pak jsou určující pro likvidaci pojistných událostí.

Pod prohlášením je prostor pro podpis člena, zde prosím doplňte svůj podpis. Úplně ve spodní části třetí části průkazu je uvedena adresa, kde je uložena členská evidence http://swdiana.cmmj.cz, zde máte možnost zkontrolovat své osobní a kontaktní údaje, platby členských příspěvků, včetně možnosti si znovu vytisknout členský průkaz, pro první přihlášení použijete údaje pro první přihlášení z prostřední části členského průkazu pro první přihlášení. O této možnosti jsme Vás aktuálně informovali na našich oficiálních stránkách www.cmmj.cz v části Aktuality.

Do členské evidence se dostanete přímým zadáním adresy http://swdiana.cmmj.cz ve Vašem internetovém prohlížeči či z našich internetových stránek www.cmmj.cz v části menu SW DIANA ČLENSKÁ EVIDENCE (viz příloha 2), zde naleznete podrobný manuál jak používat SW Diana.

 

Vzhled nového členského průkazu vychází z požadavku možnosti platit členský příspěvek bankovním převodem, možnosti tisknout průkaz z domova, zasílat průkaz s potvrzením ve formátu pdf e-mailovou  poštou.

Průkaz je možno tisknout i na barevný papír s větší gramáží pro větší trvanlivost členské legitimace, což mnoho okresních mysliveckých spolků činí. Také některé okresní myslivecké spolky dávají na nový členský průkaz své razítko a podpis, ale to není podmínkou platnosti členského průkazu.  


Partneři webu

Petice Vraťme život do krajiny Honitba roku Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.