Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Příprava ME 2011 v Maďarsku již začala!

Ve středu 17. 11. 2010 se v dějišti příštího ME v lovecké kombinované střelbě, kterým je lokalita Sarlospuszta nedaleko Budapešti, uskutečnilo setkání ohledně přípravy ME, které vzešlo z jednání mezi Českou, Slovenskou a Maďarskou reprezentací již na sklonku ME 2010 ve Slovinském Mariboru.

 

Tohoto jednání se zúčastnili představitelé těchto tří zemí:

Lásló SZEBÉNYI, člen řídícího výboru FITASC, místopředseda parkurového sportovního svazu, člen organizačního výboru ME 2011

György RÓZSÁS, člen technické komise FITASC pro kombinovanou střelbu, tajemník parkurového sportovního svazu, člen organizačního výboru ME 2011,

Anton MOLNÁR, člen střelecké komise Slovenské poľovníckej komory a hostující člen SK SPZ

Karel PUČÁLKA,  prezident ASAT, člen technické komice FITASC pro univerzální trap

Antonín ČECH, předseda střelecké komise ČMMJ, člen technické komise FITASC pro kombinovanou střelbu, vedoucí reprezentace ČR pro ME 2011

BYLY DOHODNUTY NÁSLEDUJÍCÍ BODY:

-         Rozepsané tréninky budou ve dvou dnech: středa 29.6 a čtvrtek 30. 6. 2011. Již od soboty 25.6 bude možno trénovat individuálně

-         Vlastní závod proběhne ve třech dnech: pátek 1.7, sobota 2.7 a neděle 3. 7. 1011

-         Kontrolní otevřený závod s mezinárodní účastí se bude konat 30.4 a 1. 5. 2011. Od tohoto závodu, budou střeliště ME k dispozici pro organizovaný i individuální trénink až do konání vlastního šampionátu

-         Před závodem proběhne školení rozhodčích FITASC i pro rozhodčí z jiných zemí. Všichni rozhodčí si tak na kontrolním závodě ověří a sjednotí posuzování

-         Ing. Čech vypracuje obrázkovou přílohu jako výklad pravidel pro kulovou střelbu (zakázaná a povolená výstroj, zbraně a jejich doplňky, polohy, držení apod.) Tuto nechá organizátor ME schválit zbylými členy technické komise FITASC a bude zasláno všem národním federacím

-         Vlastního ME se zúčastní jeden rozhodčí pro brokovou střelbu z ČR, Slovenska a Slovinska

-         Byl projednán projekt kulové střelnice, která vyroste jako montovaná dřevostavba na zelené louce. Výměna terčů bude tak jako v Polsku kolejovou dráhou. Zásahy u běžícího kňoura bude moci střelec sledovat na monitoru

-         V kombinaci budou vyhodnocovány i kategorie ŽENY, VETERÁNI a JUNIOŘI

-         V případě zájmu budou moci být postaveny i družstva ŽEN, VETERÁNŮ a JUNIORŮ s počtem 4 střelců, z nichž budou vyhodnocováni tři s nejlepším výsledkem (opět pouze v kombinaci)

-         Byl dohodnut trojkolový mezinárodní parcourový závod (Maďarsko, ČR a Rakousko) a z našich závodů bude do tohoto seriálu zahrnut závod v Holasicích ve dnech 9 – 10. 7. 2011

Závěrem lze říci, že celý areál umožňuje ubytování asi 180 závodníků, v centrální budově se může stravovat současně asi 150 strávníků, vzdálenost na brokovou střelnici je 300 a na kulovou střelnici 400 metrů, což je naprosto ideální stav pro klidný a pohodový průběh celého závodu. Pokud se organizátorům podaří splnit všechna plánovaná předsevzetí, tak to bude jeden z nejlépe zabezpečených šampionátů a zatím nepřekonané ME 2006 v Kroměříži bude mít rovnocenného konkurenta.

Co se týče přípravy našeho družstva, tak se letos reprezentace bude moci zúčastnit před ME čtyř závodů v kombinaci, což ukazuje na rostoucí popularitu této univerzální disciplíny:

30.6 – 1.5            Maďarsko – Sarlospuszta                            mezinárodní kombinace

7.5 – 8.5               ČR – Žďár nad Sázavou – Světnov            celostátní přebor ČMMJ v kombinaci

21.5 – 22.5          ČR – Ustaleč                                                      otevřené mistrovství ČR v kombinaci

Termín ?             SR – Čadca                                                         mezinárodní kombinace

Pevně věřím, že i účast na těchto závodech přinese svoje ovoce a naše reprezentace se na ME 2011 neztratí a nějaký ten cenný kov přiveze.

                                                                                                              Ing. Antonín ČECH – předseda SK ČMMJ

Autor: Steinbauer Vladimír

Fotogalerie

Pevná opora pro terč srnce průměru 13 cm.

Pevná opora pro terč srnce průměru 13 cm.

Zde bude stát montovaná dřevostavba kulové střelnice

Zde bude stát montovaná dřevostavba kulové střelnice

Jedno z brokových střelišť

Jedno z brokových střelišť

Aktéři jednání na brokové střelnici

Aktéři jednání na brokové střelnici

 
Hlavní budova areálu ME 2011 - Sarlospuszta

Hlavní budova areálu ME 2011 - Sarlospuszta

 
Národní myslivecké slavnosti 2018 Navštívili jste letos naše Národní myslivecké slavnosti a jak jste byli spokojeni?
 
87
 
11
 
105


Partneři webu

Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.