Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

ZÁPIS č. 1 / 2013 z jednání SK ČMMJ konané dne 28.3. 2013 v Praze

ZÁPIS č. 1 / 2013

                                           
ZÁPIS č. 1 / 2013
z jednání SK ČMMJ konané dne 28.3. 2013 v Praze
 
Začátek jednání:     10.00 hodin  
Přítomni:                pp. Čech, Buksa, Bláha, Kraus, Králíček  
Omluveni:               Zrůst, Kubík, Havlík
Hosté:                    pp. Pučálka, Surý
( též podle prezenční listiny)
 
Program:
1.     zahájení
2.     kontrola zápisu z minulé Střelecké komise ČMMJ
3.     informace z Myslivecké rady ČMMJ
4.     informace o zabezpečení kurzu střeleckých rozhodčí
5.     informace o semináři - Nutná obrana a krajní nouze při výkonu práva myslivosti (Žďár nad Sázavou 6.4.2013)
6.     vyhodnocení Střelce roku 2012 – způsob a místo předání
7.     CP ČMMJ v roce 2013 – pověření, ceny, atd.
8.     Informace o přípravě na ME 2013 v Itálii
9.     úpravy střeleckého řádu ČMMJ
10.různé
 
 
 
  1. Zahájení komise
     Jednání zahájil Ing. Čech přivítáním všech členů a hostů SK. Členové komise      vyjádřili politování nad nuceným odchodem Mgr. Jaroše. Svoji funkci jako      tajemník komise plnil na vysoké úrovni a dle všech to byla velká chyba.
 
  1. Kontrola zápisu
Kontrolu zápisu provedl Ing. Králíček
Bod 7 – Příprava rozpočtu – úkol Ing. Čech – splněno
Bod 8 – Vyhodnocení „Střelce roku 2012“ – úkol Ing. Zrůst – splněno
Připomínka p. Krause – cenou by měly být náboje (členové souhlasí – bude o tomto jednáno pro vyhlášení v roce 2014 – záleží na možnostech rozpočtu SK a případných partnerů ČMMJ)
Bod 9 – Kurz rozhodčích – úkol tajemník komise – úkol průběžně plněn
Bod 10 – Změna střeleckého řádu ( sjednotit parametry malorážek a kulovnic) – úkol Ing. Čech – úkol trvá v návaznosti na postupu OPK a Sboru zástupců.
 
  1. Informace z MR ČMMJ
a/ Ing.Čech informoval přípravě vyhlášky která umožní celoroční lov vybraných druhů zvěře.
b/ Ing. Čech podal informaci o umožnění snazšího využití nočního vidění.
c/ MR připravila materiál týkající se nového občanského zákoníku s platností od 1.1.2014 – materiál byl předán členům komise. Členové postrádají v materiálu doporučení od MR ČMMJ některé z variant.
d/ Ing. Čech podal informaci ohledně ztráty statusu chráněného živočicha u kormorána.
 
4. Informace o kurzu pro střelecké rozhodčí
a/ Kurz je konaný dle plánu ve dnech 6. a 7. dubna na střelnici Hůrka v Pardubicích.
Organizačně je zajištěn lektorem Ing. Zrůstem, Ing. Králíčkem a jednatelem OMS Pardubice Kurčou.
 b/ Díky kapacitě prostor školení je možné, aby případní nepřihlášení zájemci přijeli přímo na místo konání a tam zaplatili kurzovné a zúčastnili se kurzu.
 
  1. Informace o semináři „Nutná obrana“
Ing. Čech podal informaci, že tento celostátní seminář se koná dne 6. dubna ve Žďáru nad Sázavou pod hlavičkou SK ČMMJ a ve spolupráci s organizací LEX.
 
  1. Vyhodnocení střelce roku 2012
    a/ viz 2/ bod 8
    b/ pořadí 1) Ing. Jindřich Kořínek 2) Karel Mrhálek 3) Pavel Zázvorka
    c/ ceny – upomínkové poháry či plakety a poukazy na zboží v hodnotě 5, 3 a 2        tisíce korun od internetového obchodu „Lovecký svět“ budou předány 17.      srpna v rámci L10 v Kroměříži na střelnici Hvězda
     
  1. Příprava CP ČMMJ v roce 2013
a/ CP se konají dle rozpisu z minulého zápisu
b/ úkol Ing. Králíček – zajistit do 19.4. poháry na první tři CP
c/ Ing. Čech podal informaci ohledně věcného plnění náboji – prozatím nejsou zajištěny. Odběr bude možný nejdříve v červnu po podepsání smlouvy mezi ČMMJ a S a B.
d/ Ing. Králíček podal informaci, že prozatím nejsou připraveny zbraně pro vítěze.
e/ Ing. Čech přednesl a projednal se členy SK připomínky prezentované panem Valchářem k organizování CP a jejich regulérnímu posuzování. Dozor ze strany SK ČMMJ na každém CP dohlédne na řádný průběh a organizování CP (losování startovních čísel, posuzování rozhodčích apod.). SK jednoznačně konstatovala, že připomínky je nutné vznášet přímo na místě ihned po skončení CP. Dodatečnými připomínkami a od střelce, který se navíc kritizovaného CP vůbec nezúčastnil, se příště nebude zabývat.
f/ Ing. Králíček ihned po obdržení výsledkových listin z CP je rozešle všem členům SK E-mailem.
 
  1. Informace o ME v Itálii
a/ Střelci dle nominace 2012 a rozhodnutí SK z října 2012: Zázvorka, Staněk T., Šlechta, Borák, Kořínek J., Kotrc K., Mrhálek K.- náhradník, veteráni Buksa, Bast, junior Čech P. včetně vedoucího družstva ing.Čecha přihlášeni prostřednictvím ASAT.
b/ Startovné bude obratem uhrazeno z rozpočtu ČMMJ.
c/ Ubytování zajistí Ing. Čech a Ing. Pučálka
 
  1. Úpravy střeleckého řádu
a/ Viz 2 bod 10.
b/ Členové v diskuzi rozhodli, že další změny se prozatím připravovat nebudou.
 
    10.   Různé
      a/ Ing. Králíček podal informaci, že v rámci výstavy Natura Viva bude      pravděpodobně      instalována střelnice na pohybující se terč.
      b/ Dále proběhla diskuze ohledně periodických praktických střelbách a
      možnosti nácviku střelby na pohybující se terč. Pan Bláha podal informaci, že na střelnici v Písku se myslivci běžně učí tento typ střelby. To samé bude      možné po dokončení nového běžícího terče i ve Světnově. Další střelnicí je      Kroměříž.
     c/ Pan Surý podal informaci ohledne nových zbraní pro družstvo ČMMJ      ohledně 222 Rem. – budou brzo připraveny.
     d/ Nejúspěšnějšímu střelci z ME 2013 (nejlepší umístění v absolutním pořadí
      jednotlivců v kombinaci), bude předána ČZUB a.s. nová kulovnice vzor. 557.
     d/ Pan Pučálka poinformoval o závodech Grand Prix a ME v Loveckém      parcouru u nás a o kandidatuře ASAT na uspořádaní ME v lovecké kombinaci      v Písku v roce 2015. SK souhlasí a doporučuje.
 
 
     
         
          Termín příští schůze SK nebyl stanoven
          Zasedání ukončeno ve 14 hodin
          Zpracoval: Ing. Luděk Králíček a Ing. Antonín Čech

Autor: š.p.

Fotogalerie

 
Národní myslivecké slavnosti 2018 Navštívili jste letos naše Národní myslivecké slavnosti a jak jste byli spokojeni?
 
87
 
11
 
105


Partneři webu

Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.