Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

1/2017 Nabídka pronájmu domu

2.1.2017

PRODLOUŽENO DO 31.8.2017


Českomoravská myslivecká jednota, z.s.

vyhlašuje
veřejné výběrové řízení

na pronájem budovy v ulici Všetičkova, č.p. 5, Brno
 
Popis nabízených prostor:

Jedná se o přízemí, 1. patro, suterén a garáž č.p. 5 o celkové výměře 293 m2 (garáž samostatně 15,54 m2) skládajících se z místností a chodeb. Prostory lze využít jako kanceláře.


Podmínky účasti:

a) žadatel zašle písemnou žádost
b) žadatel zpracuje na samostatném papíře podnikatelský záměr, minimální roční nájemné 250.000,- Kč
c) žadatel doloží kopii živnostenského listu, výpis z OR, stanov, zakladatelskou listinu s činností shodnou s podnikatelským záměrem
d) žadatel doručí v zalepené obálce všechny dokumenty do 31.3.2017

na pracoviště ČMMJ, z.s., Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4

Obálka bude označena:

"VVŘ na pronájem budovy v ulici Všetičkova, č.p. 5, Brno"


Organizační podmínky účasti:

1. Došlé návrhy budou rozlepeny pracovní skupinou organizace a předloženy ke konečnému schválení Myslivecké radě ČMMJ.

2. Výsledky VVŘ budou písemně sděleny všem přihlášeným uchazečům v nejbližším možném termínu pro rozhodnutí MR ČMMJ.

3. ČMMJ si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů, eventuelně zrušit VVŘ.

V Praze dne 2.1.2017.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na paní Karlíkovou, tel.: 221 592 961, případně cmmj@cmmj.czAutor: MN

 
Národní myslivecké slavnosti 2018 Navštívili jste letos naše Národní myslivecké slavnosti a jak jste byli spokojeni?
 
87
 
11
 
105


Partneři webu

Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.