Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

I. skupina - Myslivecká osvěta

Uvedená skupina zahrnuje základní poznatky týkající se myslivosti jakožto lidské činnosti. Věnuje se především objasnění úlohy myslivosti v současné společnosti, popisuje její historii, hlavní mezníky vývoje i vztah vůči ostatním zájmovým i hospodářským činnostem člověka. Hlavní význam předmětu tkví v seznámení s mysliveckými tradicemi a zvyklostmi a ve výchově budoucích myslivců ke konání ve smyslu všech etických i odborných norem daného oboru.

Legislativní vymezení předmětu:

 • dějiny lovectví a myslivosti a myslivecké spolkové činnosti
 • význam myslivosti, myslivecká kultura, myslivecká etika
 • osobnost myslivce, myslivecká mluva, myslivecké zvyky a tradice

CHRONOLOGICKÉ ŘAZENÍ TÉMAT

 1. Definice a význam myslivosti – charakteristika, přehled významů, objasnění pojmů
 2. Myslivost jako rekreační volnočasová aktivita – význam myslivosti pro aktivní odpočinek občanů, význam myslivosti v 21. století
 3. Myslivost a životní prostředí – význam myslivosti pro údržbu současné kulturní krajiny, význam mysliveckého hospodaření pro ekosystémy
 4. Myslivost jako hospodářská činnost – vztah myslivosti k ostatním hospodářským aktivitám člověka, zemědělství, lesnictví, průmyslu i obchodu
 5. Myslivecké činnosti ve vztahu k veřejnému mínění – obhajoba mysliveckých činností z celospolečenského pohledu
 6. Významné mezníky v dějinách naší myslivosti – hlavní etapy vývoje, hlavní předěly
 7. Lov a myslivost ve vztahu k vývoji zbraní a etických norem – vývoj forem myslivosti v závislosti na technickém pokroku a morálních normách, zejména ve vztahu vůči živé zvěři
 8. Lov v prehistorii a předfeudální době – vztah k půdě, hlavní lovecké způsoby, pomůcky, role lovu
 9. Lov a myslivost ve feudální době (regál, dominikál, vztah k vlastnictví půdy) – vztah k půdě, hlavní lovecké způsoby, kořeny současné myslivosti
 10. Myslivost v 19. století – změny myslivosti ve vztahu k vlastnictví půdy, rozvoj techniky, ideové změny
 11. Myslivost ve 20. století – právo myslivosti a držba pozemků, politické pozadí, „zlidovění“ myslivosti
 12. Myslivost po roce 2000 – hlavní změny, právo myslivosti a vlastnictví pozemků
 13. Rok 1849, 1962, 1992 a 2001 v naší myslivosti – zdůraznění významu uvedených přelomů pro vývoj myslivosti
 14. Počátky mysliveckých organizací – význam a příklad prvotních mysliveckých organizací
 15. Naše myslivecké a lovecké organizace v současnosti – přehled nejvýznamnějších subjektů, náplň činnosti
 16. Československá myslivecká jednota – založení jednotné myslivecké organizace, význam
 17. Českomoravská myslivecká jednota – současná myslivecká organizace, význam, pravidla činnosti
 18. Zakladatelé a budovatelé ČSMJ a ČMMJ – hlavní postavy v dějinách jednotné myslivecké organizace
 19. Významné postavy v historii a současnosti naší myslivosti – hlavní postavy v dějinách naší myslivosti, jejich význam
 20. Významné myslivecké osobnosti našich regionů – dle místních podmínek osobnosti se vztahem k myslivosti
 21. Historie našeho bažantnictví, obornictví a introdukce zvěře – důvody, historie a význam pro současnost
 22. Mezinárodní myslivecké a příbuzné organizace – stručný přehled a příklady nejdůležitějších organizací, zejména se vztahem k naší myslivosti
 23. Počátky mysliveckých tradic v našich zemích – původ tradic, osobnost Františka Antonína hraběte Sporcka
 24. Osobnost myslivce – vystupování a chování myslivce v praxi i na veřejnosti
 25. Etika v myslivosti – morální zásady myslivců
 26. Vztah myslivce k živé i ulovené zvěři a k trofeji – etika vůči zvěři, význam a vztah vůči trofeji
 27. Myslivecké odívání – zásady a nešvary odívání myslivce v praxi i na veřejnosti
 28. Myslivecká mluva – původ, význam, hlavní zásady, obecné pojmy
 29. Popis zvěře spárkaté mysliveckou mluvou – popis hlavních částí uvedené skupiny zvěře, individuální odlišnosti a příklady
 30. Popis drobné zvěře srstnaté mysliveckou mluvou – popis hlavních částí uvedené skupiny zvěře, individuální odlišnosti a příklady
 31. Popis zvěře pernaté mysliveckou mluvou – popis hlavních částí uvedené skupiny zvěře, individuální odlišnosti a příklady
 32. Popis životních projevů zvěře mysliveckou mluvou – popis hlavních životních projevů a chování zvěře, individuální odlišnosti a příklady
 33. Zvyky při společných lovech na spárkatou zvěř – tradice a zvyklosti při naháňkách a nátlačkách
 34. Zvyky při společných lovech na drobnou zvěř – tradice a zvyklosti při honech
 35. Zvyky při individuálních lovech zvěře – tradice a zvyklosti při osamělých lovech i lovech s průvodcem
 36. Úlomky – původ, význam, provedení, příklady
 37. Zálomky – původ, význam, provedení, příklady
 38. Výlož a výřad – popis, provedení, použití
 39. Lovecké právo – vysvětlení, pravidla, zvyklosti
 40. První kule a poslední brok, stráž u zhaslého kusu – význam, pravidla, příklady
 41. Zvyky při poslední leči – vysvětlení, popis, příklady
 42. Přijímání mezi myslivce – vysvětlení, popis, průběh
 43. Pasování na lovce zvěře – vysvětlení, popis, průběh
 44. Troubení při lovech a mysliveckých akcích – příklady, význam, nástroje, rozdělení skladeb
 45. Myslivecké zvyky při různých životních příležitostech – životní pouť myslivce ve vztahu k tradicím a zvyklostem
 46. Myslivecké pověry a pověsti – příklady, původ
 47. Patroni myslivosti – příklady, stručná historie
 48. Myslivost v lidové tvorbě – význam, příklady
 49. Myslivost v hudbě – význam, příklady
 50. Myslivost v malířství a grafice – význam, příklady
 51. Myslivost v sochařství a architektuře – význam, příklady
 52. Myslivecké památky, sbírky a muzea – význam, příklady
 53. Myslivecké památky v našem regionu – příklady dle místních podmínek
 54. Myslivecké vzdělávání a výzkum - význam, náplň, instituce
 55. Odborné myslivecké písemnictví – význam, příklady
 56. Myslivecké časopisy – význam, příklady
 57. Myslivecká beletrie – význam, příklady
 58. Propagace myslivosti – význam, příklady
 59. Práce myslivců s mládeží – význam, přehled aktivit a možností
 60. Červen – měsíc myslivosti a ochrany přírody – vysvětlení, význam, příklad činnosti

©doc. MUDr. Jaromír Kovařík, CSc., 2007

ÚROVEŇ A - NOSNÁ TÉMATA:

 1. Definice a význam myslivosti
 2. Myslivost jako rekreační volnočasová aktivita
 3. Myslivost a životní prostředí
 4. Myslivost jako hospodářská činnost
 5. Myslivecká mluva
 6. Popis zvěře spárkaté mysliveckou mluvou
 7. Popis drobné zvěře srstnaté mysliveckou mluvou
 8. Popis zvěře pernaté mysliveckou mluvou
 9. Popis životních projevů zvěře mysliveckou mluvou
 10. Zvyky při společných lovech na spárkatou zvěř
 11. Zvyky při společných lovech na drobnou zvěř
 12. Zvyky při individuálních lovech zvěře
 13. Úlomky
 14. Zálomky
 15. Výlož a výřad
 16. Lovecké právo
 17. První kule a poslední brok, stráž u zhaslého kusu
 18. Zvyky při poslední leči
 19. Přijímání mezi myslivce
 20. Pasování na lovce zvěře

ÚROVEŇ B - ROZŠIŘUJÍCÍ TÉMATA:

 1. Myslivecké odívání
 2. Etika v myslivosti
 3. Troubení při lovech a mysliveckých akcích
 4. Významné mezníky v dějinách naší myslivosti
 5. Lov v prehistorii a předfeudální době
 6. Lov a myslivost ve feudální době (regál, dominikál, vztah k vlastnictví půdy)
 7. Myslivost v 19. století
 8. Myslivost ve 20. století
 9. Rok 1849, 1962, 1992 a 2001 v naší myslivosti
 10. Počátky mysliveckých organizací
 11. Naše myslivecké a lovecké organizace v současnosti
 12. Mezinárodní myslivecké a příbuzné organizace
 13. Československá myslivecká jednota
 14. Českomoravská myslivecká jednota
 15. Zakladatelé a budovatelé ČSMJ a ČMMJ
 16. Významné postavy v historii a současnosti naší myslivosti
 17. Významné myslivecké osobnosti našich regionů
 18. Osobnost myslivce
 19. Myslivecké činnosti ve vztahu k veřejnému mínění
 20. Myslivost po roce 2000

ÚROVEŇ C - DOPLŇKOVÁ TÉMATA:

 1. Lov a myslivost ve vztahu k vývoji zbraní a etických norem
 2. Historie našeho bažantnictví, obornictví a introdukce zvěře
 3. Myslivecké pověry a pověsti
 4. Patroni myslivosti
 5. Myslivost v lidové tvorbě
 6. Myslivost v hudbě
 7. Myslivost v malířství a grafice
 8. Myslivost v sochařství a architektuře
 9. Práce myslivců s mládeží
 10. Myslivecká beletrie
 11. Myslivecké časopisy
 12. Odborné myslivecké písemnictví
 13. Myslivecké památky v našem regionu
 14. Myslivecké zvyky při různých životních příležitostech
 15. Počátky mysliveckých tradic v našich zemích
 16. Myslivecké památky, sbírky a muzea
 17. Vztah myslivce k živé i ulovené zvěři a k trofeji
 18. Myslivecké vzdělávání a výzkum
 19. Propagace myslivosti
 20. Červen – měsíc myslivosti a ochrany přírody
 
Honitby Jakou byste preferovali minimální výměru honitby?
 
1568
 
571
 
3709
 
12238
 
1988
 
600
 
2066


Partneři webu

IMOFA Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p. Česká lesnická společnost

Spřátelené organizace

Silva Regina CIC FACE Výstaviště Lysá nad Labem Výstaviště České Budějovice Sellier & Bellot Česká zbrojovka a.s. Ústřední hodnotitelská komise trofejí Českomoravská kynologická jednota Pojišťovna Halali Myslivost Český rybářský svaz Český svaz včelařů Český zahrádkářský svaz Český svaz chovatelů