Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

II. skupina - Myslivost a legislativa

Uvedená skupina se věnuje problematice legislativních souvislostí výkonu myslivosti. Seznamuje uchazeče s podmínkami a zásadami tvorby honiteb, předpisy vážícími se k jejich využívání a mysliveckému obhospodařování zvěře. Postihuje rovněž otázky zákonných podmínek pro zapojení se do výkonu myslivosti, povinných dokladů, držení zbraní, loveckých psů i dravců. V širších souvislostech se zabývá také právními předpisy týkajícími se norem EU, ochrany přírody, krajiny i chráněných živočichů. Vzhledem k tomuto rozsahu patří problematika myslivecké legislativy mezi nejdůležitější oblasti mysliveckého vzdělávání.

Legislativní vymezení předmětu:

 • právní předpisy o myslivosti, o zbraních a střelivu, o ochraně přírody a krajiny, veterinární předpisy, předpisy o ochraně zvířat proti týrání, právní předpisy EU a mezinárodní úmluvy týkající se myslivosti
 • řízení myslivosti
 • plány mysliveckého hospodaření a myslivecká statistika

CHRONOLOGICKÉ ŘAZENÍ TÉMAT

 1. Přehled základních právních norem ve vztahu k myslivosti
 2. Rozdíl mezi právem myslivosti a výkonem myslivosti
 3. Pojem a obsah výkonu myslivosti
 4. Druhy loveckých lístků a jejich vydávání
 5. Pojištění zákonné odpovědnosti při výkonu myslivosti
 6. Skupiny zbrojních průkazů
 7. Postup při získání zbrojního průkazu
 8. Povinnosti držitele zbrojního průkazu a zbraní
 9. Rozdíl mezi držením a nošením zbraní
 10. Podmínky pro používání lovecké palné zbraně
 11. Druhy honiteb a způsoby jejich využití (rozdíly)
 12. Tvorba honiteb
 13. Honební společenstvo, jeho založení, orgány a činnost
 14. Stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře v honitbě
 15. Základní zákonné podmínky pro zřízení a provoz obor
 16. Základní zákonné podmínky pro zřízení a provoz bažantnic
 17. Nájem honiteb
 18. Plánování chovu a lovu zvěře v honitbě
 19. Sčítání zvěře, jeho účel, termíny a metodika
 20. Povinnosti uživatelů honiteb při zazvěřování honiteb
 21. Myslivecký hospodář, jeho práva a povinnosti
 22. Myslivecká stráž, její práva a povinnosti
 23. Vydávání povolenek k lovu zvěře a jejich náležitosti
 24. Používání loveckých psů, jejich kvalifikace a stanovené počty
 25. Právní problematika související s výstavbou mysliveckých zařízení
 26. Nebezpečné nákazy zvěře a povinnosti uživatelů honiteb při jejich zjištění
 27. Pojem zvěř a její základní rozdělení z hlediska zákona
 28. Druhy srstnaté zvěře chráněné podle zákona na ochranu přírody a krajiny
 29. Druhy pernaté zvěře chráněné podle zákona na ochranu přírody a krajiny
 30. Zakázané způsoby lovu zvěře
 31. Celoročně nehájené druhy zvěře
 32. Doba a podmínky lovu hlavních druhů zvěře spárkaté
 33. Doba a podmínky lovu hlavních druhů zvěře pernaté
 34. Doba a podmínky lovu hlavních druhů drobné zvěře srstnaté
 35. Výjimky z doby lovu
 36. Lov zvěře odchytem
 37. Právní problematika společných lovů (provádění, organizace, lovené druhy zvěře)
 38. Kontrola ulovené zvěře, plomby a lístky o původu zvěře
 39. Přehled nepůvodních druhů zvěře
 40. Usmrcování nepůvodních (zavlečených) druhů živočichů
 41. Povinnosti chovatelů domácích zvířat ve vztahu k uživateli honitby
 42. Zacházení s ulovenou zvěří a základní veterinární prohlídka
 43. Nakládání se zvěřinou, její prodej, vlastní spotřeba a související evidence
 44. Lov zvěře na nehonebních pozemcích
 45. Usmrcování toulavých psů a koček v honitbě
 46. Podmínky chovu a používání loveckých dravců
 47. Povinnosti uživatele honitby vzhledem k dohledávce a dosledu zvěře
 48. Orgány státní správy myslivosti a jejich oprávnění
 49. Význam myslivecké statistiky a obsah tiskopisu Mysl-1-01
 50. Náhrada škod na zvěři
 51. Zakázané činnosti v lese
 52. Povinnosti vlastníků lesa při ochraně lesa před škodami zvěří
 53. Náhrada škod páchaných zvěří na lesních porostech a zemědělských kulturách, povinnosti uživatelů honiteb
 54. Zákon na ochranu zvířat proti týrání ve vztahu k výkonu myslivosti
 55. Ochrana přírody a krajiny, ve vztahu k myslivosti (problematika)
 56. Obecná a zvláštní ochrana živočichů
 57. Omezení výkonu myslivosti v přírodních rezervacích a národních přírodních rezervacích
 58. Cíle a praktické provádění výkonu myslivosti v národních parcích
 59. Omezení výkonu myslivosti v chráněných krajinných oblastech
 60. Omezení výkonu myslivosti v oblastech NATURA 2000

© dr. Ing. Rudolf Novák, 2007

ÚROVEŇ A - NOSNÁ TÉMATA:

 1. Přehled základních právních norem se vztahem k myslivosti
 2. Rozdíl mezi právem myslivosti a výkonem myslivosti
 3. Pojem a obsah výkonu myslivosti
 4. Pojem zvěř a její základní rozdělení z hlediska zákona
 5. Druhy loveckých lístků a jejich vydávání
 6. Druhy honiteb a způsoby jejich využití (rozdíly)
 7. Myslivecký hospodář, jeho práva a povinnosti
 8. Myslivecká stráž, její práva a povinnosti
 9. Kontrola ulovené zvěře, plomby a lístky o původu zvěře
 10. Zakázané způsoby lovu zvěře
 11. Usmrcování toulavých psů a koček v honitbě
 12. Používání loveckých psů, jejich kvalifikace a stanovené počty
 13. Lov zvěře na nehonebních pozemcích
 14. Pojištění zákonné odpovědnosti při výkonu práva myslivosti
 15. Doba a podmínky lovu hlavních druhů zvěře spárkaté
 16. Doba a podmínky lovu hlavních druhů zvěře pernaté
 17. Doba a podmínky lovu hlavních druhů drobné zvěře srstnaté
 18. Celoročně nehájené druhy zvěře
 19. Vydávání povolenek k lovu zvěře a jejich náležitosti
 20. Povinnosti uživatele honitby vzhledem k dohledávce a dosledu zvěře

ÚROVEŇ B - ROZŠIŘUJÍCÍ TÉMATA:

 1. Tvorba honiteb
 2. Honební společenstvo, jeho založení, orgány a činnost
 3. Orgány státní správy myslivosti a jejich oprávnění
 4. Nakládání se zvěřinou, její prodej, vlastní spotřeba a související evidence
 5. Zacházení s ulovenou zvěří a základní veterinární prohlídka
 6. Nebezpečné nákazy zvěře a povinnosti uživatelů honiteb při jejich zjištění
 7. Právní problematika související s výstavbou mysliveckých zařízení
 8. Stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře v honitbě
 9. Lov zvěře odchytem
 10. . Usmrcování nepůvodních (zavlečených) druhů živočichů
 11. Právní problematika společných lovů (provádění, organizace, lovené druhy zvěře)
 12. Výjimky z doby lovu
 13. Základní zákonné podmínky pro zřízení a provoz obor
 14. Základní zákonné podmínky pro zřízení a provoz bažantnic
 15. Skupiny zbrojních průkazů
 16. Postup při získání zbrojního průkazu
 17. Povinnosti držitele zbrojního průkazu a zbraní
 18. Rozdíl mezi držením a nošením zbraní
 19. Podmínky pro používání lovecké palné zbraně
 20. Nájem honiteb

ÚROVEŇ C - DOPLŇKOVÁ TÉMATA:

 1. Význam myslivecké statistiky a obsah tiskopisu Mysl-1-01
 2. Plánování chovu a lovu zvěře v honitbě
 3. Sčítání zvěře, jeho účel, termíny a metodika
 4. Náhrada škod na zvěři
 5. Zakázané činnosti v lese
 6. Zákon na ochranu zvířat proti týrání ve vztahu k výkonu myslivosti
 7. Ochrana přírody a krajiny ve vztahu k myslivosti
 8. Podmínky chovu a používání loveckých dravců
 9. Náhrada škod páchaných zvěří na lesních porostech a zemědělských kulturách, povinnosti uživatelů honiteb
 10. Povinnosti vlastníků lesa při ochraně lesa před škodami zvěří
 11. Povinnosti chovatelů domácích zvířat ve vztahu k uživateli honitby
 12. Přehled nepůvodních druhů zvěře
 13. Povinnosti uživatelů honiteb při zazvěřování honiteb
 14. Obecná a zvláštní ochrana živočichů
 15. Druhy srstnaté zvěře chráněné podle zákona na ochranu přírody a krajiny
 16. Druhy pernaté zvěře chráněné podle zákona na ochranu přírody a krajiny
 17. Omezení výkonu myslivosti v přírodních rezervacích a národních přírodních rezervacích
 18. Cíle a praktické provádění výkonu myslivosti v národních parcích
 19. Omezení výkonu myslivosti v chráněných krajinných oblastech
 20. Omezení výkonu myslivosti v oblastech NATURA 2000
 
Honitby Jakou byste preferovali minimální výměru honitby?
 
1567
 
571
 
3709
 
12236
 
1987
 
600
 
2064


Partneři webu

IMOFA Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p. Česká lesnická společnost

Spřátelené organizace

Silva Regina CIC FACE Výstaviště Lysá nad Labem Výstaviště České Budějovice Sellier & Bellot Česká zbrojovka a.s. Ústřední hodnotitelská komise trofejí Českomoravská kynologická jednota Pojišťovna Halali Myslivost Český rybářský svaz Český svaz včelařů Český zahrádkářský svaz Český svaz chovatelů