Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

III. skupina - Myslivecká zoologie

Skupina věnovaná myslivecké zoologii postihuje obecné poznatky vyplývající z oblasti zoologie a biologie volně žijících živočichů, které by měl každý absolvent mysliveckých zkoušek rámcově ovládat v souvislosti s následující praxí v honitbě. Těžiště předmětu je umístěno do základních informací o hlavních druzích zvěře žijící v našich geografických podmínkách. Okrajově se dotýká také těch druhů a skupin živočichů, kteří na našem území mezi lovnou zvěř patřili historicky. Nejtěsnější vazba předmětu myslivecká zoologie je v systému mysliveckého vzdělávání k oblasti chovu zvěře, ev. k problematice jejího lovu.

Legislativní vymezení předmětu:

 • myslivecká zoologie a biologie zvěře (znalost hlavních rozpoznávacích znaků zvěře a způsobu jejího života)

CHRONOLOGICKÉ ŘAZENÍ TÉMAT

 1. Vysvětlení pojmu zvěř a její rozdělení
 2. Přehled zvěře spárkaté
 3. Přehled zvěře drobné srstnaté
 4. Přehled zvěře pernaté
 5. Přehled šelem
 6. Obecná zoologie – stručně o soustavě pohybové savců a ptáků, myslivecké názvosloví
 7. Obecná zoologie – stručně o soustavě vylučovací, dýchací a cévní u ptáků a savců
 8. Obecná zoologie – trávicí soustava ptáků a savců; složený žaludek přežvýkavců
 9. Obecná zoologie – soustava smyslová
 10. Obecná zoologie – soustava pohlavní
 11. Obecná zoologie - popis srsti, její výměna, typy, význam
 12. Obecná zoologie - popis ptačího pera, typy peří, význam
 13. Obecná zoologie – zobák, drápy, spárky, paspárky - typy, funkce, význam
 14. Obecná zoologie – chrup – popis, typy, výměna, zubní vzorce, speciální výrazy a označení
 15. Obecná zoologie – paroh – popis, vývoj, růst – vlivy, faktory růstu, vztah k věku
 16. Obecná zoologie - roh – popis, vývoj, stavba a charakteristické vlastnosti, vztah k věku
 17. Obecná zoologie – vybrané pojmy: pohlavní dimorfismus, kryptické zbarvení, superfoetace, latentní březost, monogamie, polygamie, polyandrie
 18. Říje – vysvětlení, průběh a příklady
 19. Tok - vysvětlení, průběh a příklady
 20. Chrutí, kaňkování – vysvětlení, průběh a příklady
 21. Jelen lesní – popis, způsob života, rozšíření, význam
 22. Srnec obecný – popis, způsob života, rozšíření, význam
 23. Prase divoké – popis, způsob života, rozšíření, význam
 24. Sika japonský a sika Dybowského – popis, způsob života, rozšíření, význam
 25. Daněk evropský – popis, způsob života, rozšíření, význam
 26. Muflon – popis, způsob života, rozšíření, význam
 27. Jelenec běloocasý – popis, způsob života, rozšíření, význam
 28. Kamzík horský – popis, způsob života, rozšíření, význam
 29. Koza bezoárová a kozorožec horský – popis, způsob života, rozšíření, význam
 30. Los evropský – popis, způsob života, rozšíření, význam
 31. Zajíc polní – popis, způsob života, rozšíření, význam
 32. Králík divoký – popis, způsob života, rozšíření, význam
 33. Liška obecná – popis, způsob života, rozšíření, význam
 34. Kunovité šelmy (kuny, tchoři, jezevec) – popis, způsob života, rozšíření, význam
 35. Kočkovité šelmy (kočka divoká, rys ostrovid) – popis, způsob života, rozšíření, význam
 36. Psovité šelmy (liška obecná, vlk, psík mývalovitý) – popis, způsob života, rozšíření, význam
 37. Vydra říční – popis, způsob života, rozšíření, význam
 38. Ondatra pižmová a bobr evropský– popis, způsob života, rozšíření, význam
 39. Medvěd hnědý – popis, způsob života, rozšíření, význam
 40. Bažant obecný – popis, způsob života, rozšíření, význam
 41. Koroptev polní – popis, způsob života, rozšíření, význam
 42. Kachny – rozdělení, znaky, způsob života, význam, popis hlavních zástupců
 43. Kachna divoká – popis, způsob života, rozšíření, význam
 44. Husy – hlavní zástupci, způsob života, rozšíření, význam
 45. Lyska černá – popis, způsob života, rozšíření, význam
 46. Tetřev hlušec a tetřívek obecný – popis, způsob života, rozšíření, význam
 47. Holubi a hrdličky – popis, způsob života, rozšíření, význam
 48. Sluka lesní a bekasína otavní – popis, způsob života, rozšíření, význam
 49. Sovy a dravci – rozdělení , popis, způsob života, hlavní znaky, rozdíly
 50. Krkavcovití ptáci – rozdělení, popis, způsob života, hlavní znaky, rozdíly
 51. Drop velký – popis, způsob života, rozšíření, význam
 52. Krocan divoký – popis, způsob života, rozšíření, význam
 53. Okrasné poddruhy bažanta zástupci, popis, způsob života, rozšíření, význam
 54. Kormorán velký, volavka popelavá a racek chechtavý – popis, způsob života, rozšíření, význam
 55. Orebice horská a perlička obecná – popis, způsob života, rozšíření, význam
 56. Veverka obecná a svišť horský – popis, způsob života, rozšíření, význam
 57. Křepelka polní a špaček obecný – popis, způsob života, rozšíření, význam
 58. Hlavní druhy zvířat škodících v myslivosti – přehled, důsledky, opatření
 59. Princip odhadu věku zvěře drobné (dle místních podmínek prakticky vybraný druh)
 60. Princip odhadu věku zvěře spárkaté (dle místních podmínek prakticky vybraný druh)

© Mgr. Jiří Zbořil, 2007

ÚROVEŇ A - NOSNÁ TÉMATA:

 1. Jelen lesní
 2. Sika japonský a sika Dybowského
 3. Daněk evropský
 4. Srnec obecný
 5. Muflon
 6. Prase divoké
 7. Zajíc polní
 8. Králík divoký
 9. Liška obecná
 10. Kunovité šelmy
 11. Kočkovité šelmy
 12. Psovité šelmy
 13. Bažant obecný
 14. Koroptev polní
 15. Tetřev hlušec a tetřívek obecný
 16. Holubi a hrdličky
 17. Kachny
 18. Kachna divoká
 19. Husy
 20. Sovy a dravci

ÚROVEŇ B - ROZŠIŘUJÍCÍ TÉMATA:

 1. Krkavcovití ptáci
 2. Kamzík horský
 3. Jelenec běloocasý
 4. Koza bezoárová a kozorožec horský
 5. Křepelka polní a špaček obecný
 6. Sluka lesní a bekasína otavní
 7. Los evropský
 8. Veverka obecná a svišť horský
 9. Medvěd hnědý
 10. Okrasné poddruhy bažanta
 11. Drop velký
 12. Kormorán velký, volavka popelavá a racek chechtavý
 13. Lyska černá
 14. Ondatra pižmová a bobr evropský
 15. Krocan divoký
 16. Vydra říční
 17. Orebice horská a perlička obecná
 18. Hlavní druhy zvířat škodících v myslivosti
 19. Princip odhadu věku zvěře drobné (dle místních podmínek prakticky vybraný druh)
 20. Princip odhadu věku zvěře spárkaté (dle místních podmínek prakticky vybraný druh)

ÚROVEŇ C - DOPLŇKOVÁ TÉMATA:

 1. Vysvětlení pojmu zvěř a její rozdělení
 2. Přehled zvěře spárkaté
 3. Přehled zvěře drobné srstnaté
 4. Přehled zvěře pernaté
 5. Přehled šelem
 6. Soustava pohybová
 7. Soustava vylučovací, dýchací a cévní
 8. Peří ptáků
 9. Srst savců
 10. Soustava smyslová
 11. Zobák, drápy, spárky, paspárky
 12. Chrup
 13. Trávicí soustava ptáků a savců; složený žaludek přežvýkavců
 14. Soustava pohlavní
 15. Vybrané pojmy ze zoologie: pohlavní dimorfismus, kryptické zbarvení, superfoetace, latentní březost, monogamie, polygamie, polyandrie
 16. Paroh
 17. Roh
 18. Chrutí a kaňkování
 19. Tok
 20. Říje
 
Honitby Jakou byste preferovali minimální výměru honitby?
 
1567
 
571
 
3709
 
12236
 
1987
 
600
 
2064


Partneři webu

IMOFA Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p. Česká lesnická společnost

Spřátelené organizace

Silva Regina CIC FACE Výstaviště Lysá nad Labem Výstaviště České Budějovice Sellier & Bellot Česká zbrojovka a.s. Ústřední hodnotitelská komise trofejí Českomoravská kynologická jednota Pojišťovna Halali Myslivost Český rybářský svaz Český svaz včelařů Český zahrádkářský svaz Český svaz chovatelů