Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Komentář k tématickým okruhům

KPK ČMMJ připravila tento materiál jakožto přehled základního doporučeného obsahu teoretické části kurzu a navazujících zkoušek z myslivosti ve struktuře odpovídající výše citovaným legislativním normám i praktickým potřebám výkonu práva myslivosti.

Uchazeč absolvující kurz a následnou zkoušku z myslivosti je v rámci přípravy proškolen z níže uvedených tématických okruhů (témat), kterým by měla rovněž odpovídat struktura kladených otázek během zkoušek.

Obsahem tohoto materiálu je seznam vyučovacích témat pokrývajících obsah přípravy a zkoušek z myslivosti, odpovídající legislativnímu vymezení problematiky při současném zohlednění praktických potřeb myslivosti v ČR. Témata jsou v každé skupině předmětů seřazena dvojím způsobem:

  • chronologické řazení témat – jednotlivá témata jsou pro jednotlivé probírané skupiny předmětů řazena ve stejném logickém sledu tak, jak na sebe podávané informace navazují. Tuto část lze tedy chápat především jakožto pomocný materiál (osnovu) pro lektory přednášející danou problematiku. Jednotlivá témata jsou zde obvykle opatřena rovněž poznámkami týkajícími se obsahu probíraného učiva, ev. požadavků na absolventy
  • hierarchické řazení témat – jedná se o metodický materiál sloužící k časové organizaci obsahu kurzu. Z důvodů rozdílné náročnosti i praktického významu pro výkon myslivosti je problematika rozdělena v jednotlivých předmětech dle významu do seskupení závažnosti A (nosná témata), B (rozšiřující témata) a C (doplňková témata). Smyslem tohoto rozdělení je poskytnout představu o závažnosti daného tématu a tomu odpovídající přidělení časové dotace v rámci přípravného kurzu, stejně jako definování úrovně náročnosti otázek a požadavků v průběhu vlastních zkoušek z myslivosti.

Jednotlivá témata jsou v hierarchickém řazení seskupena a formulována tak, že jejich znění může být v případě potřeby přímo použito jako formulace základních zadávaných otázek během vlastního zkoušení. V případě uvážení zkoušejícího je možné přeformulovat znění otázek vážících se k jednotlivým tématům tak, aby bylo každé téma zastoupeno vhodnou otázkou (resp. dílčími otázkami). Vlastní skupiny témat je doporučeno pro samotné zkoušky sestavit za každý předmět do skupin po třech, přičemž lze využít uvedené číslování a řazení témat (např. A1, B1, C1 – adept si může losovat v podstatě pouze číslo uskupení), nebo, opět dle uvážení zkoušejícího, sestavit skupinu témat pro zkoušení vhodným prokombinováním témat, vždy po jednom z uvedených hierarchických seskupení (např. A3, B19, C8). Z důvodu objektivity hodnocení uchazečů by měl být tento výběr dle závažnosti dodržen, stejně jako by měly být otázky vždy pokládány postupně v pořadí dle závažnosti A, B, C tak, aby věnovaný časový úsek a prověření znalostí z jednotlivých skupin odpovídal jejich významu.

© Mgr. Josef Drmota, 2007

 
Honitby Jakou byste preferovali minimální výměru honitby?
 
1567
 
571
 
3709
 
12236
 
1987
 
600
 
2064


Partneři webu

IMOFA Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p. Česká lesnická společnost

Spřátelené organizace

Silva Regina CIC FACE Výstaviště Lysá nad Labem Výstaviště České Budějovice Sellier & Bellot Česká zbrojovka a.s. Ústřední hodnotitelská komise trofejí Českomoravská kynologická jednota Pojišťovna Halali Myslivost Český rybářský svaz Český svaz včelařů Český zahrádkářský svaz Český svaz chovatelů