Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Obecná charakteristika zkoušek z myslivosti

Zkoušky z myslivosti upravuje Zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb. ve znění následných úprav a zejména pak Vyhláška č. 244/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Vyhláška č. 350/2003 Sb.), která stanovuje jejich průběh i obsah ve zhruba následujících rysech:

 • zkoušení probíhá před devítičlennou komisí
 • definuje kvalifikaci zkušebního komisaře, předsedy a místopředsedy
 • stanovuje termíny související s organizací zkoušek
 • v jednom dni je zkoušeno max. 20 uchazečů a zkouška z jednoho předmětu je omezena 15 minutami, jeden komisař zkouší jeden předmět
 • způsob hodnocení uchazečů odpovídá třístupňové klasifikaci: „prospěl s vyznamenáním“ – „prospěl“ – „neprospěl“
 • při klasifikaci stupněm „neprospěl“ z jednoho předmětu opakuje uchazeč zkoušku v daném termínu pouze z daného předmětu

ČMMJ byla pověřena ve smyslu výše uvedené legislativní normy organizací zkoušek z myslivosti (Pověření MZe ČR 2/2002 ze dne 20.9.2002 čj. 6725b 2002 – 5050), které jsou prováděny na úrovni jednotlivých OMSů, včetně organizace přípravného kurzu i praktické roční přípravy uchazečů Vlastní průběh přípravy adeptů i stanovené požadavky se řídí odpovídající směrnicí ČMMJ (schválena MR 25.10.2002 a SZ 21.6. 2003 ), která definuje následující nejdůležitější podmínky přípravného kurzu:

 • součástí přípravy je teoretická část a roční praxe v honitbách
 • teoretická příprava adeptů je dotována 66 vyučovacími hodinami, přičemž účast v rozsahu 50 hodin je povinná
 • obsahem roční praxe je zejména:
 • praktická činnost v honitbě
 • účast na kynologických akcích
 • účast na chovatelské přehlídce
 • výcvik se zbraní

O průběhu teoretické přípravy i praktické části výuky se vede Záznam o přípravě uchazeče, který uchazeč předkládá pořádajícímu OMSu k datu závěrečných zkoušek.

© Mgr. Josef Drmota, 2007

 
Honitby Jakou byste preferovali minimální výměru honitby?
 
1568
 
571
 
3709
 
12238
 
1988
 
600
 
2066


Partneři webu

IMOFA Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p. Česká lesnická společnost

Spřátelené organizace

Silva Regina CIC FACE Výstaviště Lysá nad Labem Výstaviště České Budějovice Sellier & Bellot Česká zbrojovka a.s. Ústřední hodnotitelská komise trofejí Českomoravská kynologická jednota Pojišťovna Halali Myslivost Český rybářský svaz Český svaz včelařů Český zahrádkářský svaz Český svaz chovatelů