Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Postup hodnocení úrovně znalostí

Navržený způsob hodnocení uchazečů vychází z výše uvedeného hierarchického zařazení témat dle závažnosti do skupin A – nosná témata, B – rozšiřující témata, C – doplňková témata

1. Má-li uchazeč prospět s vyznamenáním, měl by:

 • být schopen k tématu z okruhu závažnosti A souvisle pohovořit, event. diskutovat se zkoušejícím, znát odkazy a vztahy, v případě horších vyjadřovacích schopností nebo trémy odpovídat smysluplně na všechny otázky zkoušejícího k dané oblasti i na všechny detailní podotázky
 • u tématu z okruhu závažnosti B by měl dále problematiku zodpovědět, jev charakterizovat a uvést nejdůležitější body problematiky, event. odpovídat na většinu podotázek zkoušejícího
 • téma z okruhu závažnosti C rámcově znát, zařadit do skupiny problémů a jev stručně charakterizovat, event. provést odkazy na odbornou literaturu
 • pro nadstandardní hodnocení PROSPĚL S VYZNAMENÁNÍM požadovat splnění všech výše uvedených požadavků

2. Má-li uchazeč prospět, měl by:

 • k tématu z okruhu závažnosti A zodpovědět otázky s případnými menšími (nezávažnými) nedostatky, event. bez znalostí odpovědí na detailní doplňkové otázky
 • téma z okruhu závažnosti B zvládnout rámcově bez závažných komplikací
 • téma z okruhu závažnosti C znát jako pojem s uvedením základní stručné charakteristiky a umět jej zařadit do okruhu problémů
 • pro hodnocení PROSPĚL lze event. nedostatky nezásadního významu vykompenzovat vhodně volenými doplňkovými otázkami z okruhu problémů dané závažnosti při zachování odpovídajícího stupně obtížnosti dle uvážení zkoušejícího
 • v případě závažnějších problémů při zodpovídání doplňkového tématu z okruhu závažnosti C lze při zachování stupně hodnocení PROSPĚL (pochopitelně za současného předpokladu bezproblémového zodpovězení otázek z úrovně A a B) položit náhradní doplňkovou otázku vztahující se k problematice daného předmětu

3. Stupněm neprospěl by měl být hodnocen uchazeč, u kterého zkoušející zjistí:

 • zcela zásadní nedostatky u otázek ze skupiny témat závažnosti A nebo B
 • v otázkách ze skupiny témat závažnosti A, B i C dílčí nedostatky odporující svojí podstatou základním pravidlům bezpečnosti při výkonu myslivosti, dotýkající se myslivecké morálky a etiky, stejně jako mezery v znalosti důležitých souvislostí (např. odpovídající reakce v možných mimořádných situacích, při poskytnutí první pomoci apod.). Míra posouzení neznalosti pro hodnocení stupněm NEPROSPĚL je plně v kompetenci zkoušejícího komisaře.

Poznámka: je dobré si vždy uvědomit, že se ke zkouškám z myslivosti dostavují adepti různého profesního zaměření a různorodých komunikativních dispozic. Proto je více než vhodné pojmout a prezentovat zkoušku jako diskusi dvou kolegů s cílem zjistit, co uchazeč ve skutečnosti ví a ne jako způsob nalezení toho co neví, za použití vhodných pedagogických metod. Je také vhodné výrazně přihlížet k praktickým poznatkům a zkušenostem uchazeče a průběhu jeho praxe (zde je nutno systémem kladených doplňujících otázek nepřímo kontrolovat, zda se uvedené potvrzené aktivity zakládají na skutečné předchozí práci uchazeče a ne na pouhém administrativním potvrzení účasti). V této souvislosti si dovoluji připojit také dovětek, že by ČMMJ měla prostřednictvím pravidelných školní či setkání lektorů dbát nejen na dosažení odborných znalosti lektorů, ale také na posílení jejich pedagogické i psychologické průpravy.

© Mgr. Josef Drmota, 2007

 
Honitby Jakou byste preferovali minimální výměru honitby?
 
1568
 
571
 
3709
 
12238
 
1988
 
600
 
2066


Partneři webu

IMOFA Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p. Česká lesnická společnost

Spřátelené organizace

Silva Regina CIC FACE Výstaviště Lysá nad Labem Výstaviště České Budějovice Sellier & Bellot Česká zbrojovka a.s. Ústřední hodnotitelská komise trofejí Českomoravská kynologická jednota Pojišťovna Halali Myslivost Český rybářský svaz Český svaz včelařů Český zahrádkářský svaz Český svaz chovatelů