Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

VI. skupina - Lovecké zbraně a střelivo

Skupina znalostí z okruhu loveckých zbraní a střeliva se věnuje teoretické přípravě uchazeče v oblasti použití lovecké zbraně. Seznámí ho s historii vývoje palných zbraní, principem činnosti, popisem konstrukčních prvků i funkcí loveckých zbraní a střeliva. Nemalá pozornost je věnována zásadám správného mysliveckého použití zbraně a především otázkám bezpečnosti při manipulací se zbraněmi. Součástí přípravy je také praktický výcvik ve střelbě. Předmět obsahuje poučení o poskytování první pomoci při úrazech se kterými se může setkat během výkonu myslivosti.

Legislativní vymezení předmětu:

 • lovecké zbraně, střelivo, pomůcky a zařízení (pravidla jejich používání a bezpečnostní opatření)
 • základy první pomoci při úrazech při provádění práva myslivosti

CHRONOLOGICKÉ ŘAZENÍ TÉMAT

 1. Obecné rozdělení loveckých zbraní - přehled a příklady
 2. Rozdělení zbraní dle pohonu střel - přehled a příklady, použití
 3. Střelné zbraně vzduchové, plynové a mechanické - význam, použití
 4. Historické zbraně – hlavní typy, vývoj
 5. Chladné zbraně v myslivecké praxi – význam, rozdělení
 6. Rozdělení palných zbraní podle používaných nábojů - přehled a příklady, použití
 7. Rozdělení palných zbraní podle počtu hlavní - přehled a příklady
 8. Pažby loveckých zbraní
 9. Závěry loveckých palných zbraní – popis, vývoj a princip
 10. Zámky loveckých palných zbraní - popis, vývoj a princip
 11. Pojistky zbraní – význam, příklady
 12. Napínáčky – názvy, funkce, použití
 13. Mířidla a zaměřovače loveckých zbraní – mířidla mechanická, puškohledy, kolimátory
 14. Montáže zaměřovacích dalekohledů – přehled, použití, výhody
 15. Hlavní části kulovnice a výběr zbraně - přehled, zásady
 16. Balistika kulové rány – hlavní pojmy
 17. Hlavně kulovnic - ráže, konstrukce
 18. Myslivecká vzdálenost při střelbě kulí - vysvětlení
 19. Hlavní části brokovnice a výběr zbraně – přehled, zásady
 20. Balistika brokové rány – hlavní pojmy
 21. Hlavně brokovnic - ráže, konstrukce
 22. Zahrdlení brokovnic – konstrukce, vliv na střelbu
 23. Krytí brokovnic – vysvětlení, zjišťování, význam
 24. Myslivecká vzdálenost při střelbě brokem - vysvětlení
 25. Kulový náboj – složení, ráže a označování
 26. Typy střel pro kulovnice – použití, účinný dostřel
 27. Moderní ráže kulových nábojů – příklady, použití, odlišnosti
 28. Brokový náboj – složení, ráže a označování
 29. Typy střel pro brokovnice - použití, účinný dostřel
 30. Hromadná střela - vysvětlení, význam
 31. Jednotné střely pro brokovnice – použití, účinný dostřel
 32. Středový a okrajový zápal, zápalky - vysvětlení
 33. Střelné prachy – druhy, použití
 34. Dostřel zbraní – příklady, bezpečnost
 35. Nastřelování zbraní – postup, zásady
 36. Umístění zásahu – význam, vyhodnocení
 37. Zkoušení zbraní, zkušebny a značky – příklady, význam
 38. Čištění a ukládání zbraní – postup, zásady
 39. Doklady související se zbraní a postup při pořizování zbraně – přehled, zásady
 40. Výcvik ve střelbě loveckou palnou zbraní - zásady
 41. Lovecké sportovní diciplíny kulové
 42. Lovecké sportovní diciplíny brokové
 43. Bezpečné zacházení se zbraní při osamělých lovech
 44. Bezpečné zacházení se zbraní při společných lovech
 45. Bezpečné zacházení se zbraní na střelnici
 46. Uložení zbraní, střeliva a jejich přeprava - zásady bezpečnosti
 47. Optické pozorovací přístroje – dalekohledy, noktovizory, integrované fotoaparáty
 48. Zlomeniny a zhmožděniny – první pomoc
 49. Poranění zvířetem – první pomoc
 50. Střelná poranění – první pomoc
 51. Úrazy způsobené pádem – první pomoc
 52. Řezné, sečné a bodné rány – první pomoc
 53. Tepenné krvácení – první pomoc
 54. Zástava srdeční činnosti – první pomoc
 55. Šok – první pomoc
 56. Bezvědomí – první pomoc
 57. Požití cizorodých látek – první pomoc
 58. Poruchy dýchání – první pomoc
 59. Tepelná poranění (popáleniny, omrzliny) a poranění oka – první pomoc
 60. Lékárnička a její obsah

© Mgr. Mojmír Karas, 2007

ÚROVEŇ A - NOSNÁ TÉMATA:

 1. Obecné rozdělení loveckých zbraní
 2. Rozdělení zbraní podle počtu hlavní
 3. Rozdělení zbraní podle požívaných nábojů
 4. Rozdělení zbraní dle pohonu střel
 5. Bezpečné zacházení se zbraní při osamělých lovech
 6. Bezpečné zacházení se zbraní při společných lovech
 7. Bezpečné zacházení se zbraní na střelnici
 8. Hlavní části kulovnice a výběr zbraně
 9. Hlavní části brokovnice a výběr zbraně
 10. Uložení zbraní, střeliva a jejich přeprava
 11. Jednotné střely pro brokovnice
 12. Pažby loveckých zbraní
 13. Mířidla a zaměřovače loveckých zbraní
 14. Závěry loveckých palných zbraní
 15. Zámky loveckých palných zbraní
 16. Kulový náboj
 17. Brokový náboj
 18. Typy střel pro kulovnice
 19. Typy střel pro brokovnice
 20. Optické pozorovací přístroje

ÚROVEŇ B - ROZŠIŘUJÍCÍ TÉMATA:

 1. Krytí brokovnic
 2. Napínáčky
 3. Zahrdlení brokovnic
 4. Montáže zaměřovacích dalekohledů
 5. Výcvik ve střelbě loveckou palnou zbraní
 6. Hlavně brokovnic
 7. Hlavně kulovnic
 8. Střelné prachy
 9. Středový a okrajový zápal, zápalky
 10. Pojistky zbraní
 11. Historické zbraně
 12. Chladné zbraně v myslivecké praxi
 13. Střelné zbraně vzduchové, plynové a mechanické
 14. Doklady související se zbraní a postup při pořizování zbraně
 15. Balistika brokové rány
 16. Myslivecká vzdálenost při střelbě brokem
 17. Hromadná střela
 18. Balistika kulové rány
 19. Myslivecká vzdálenost při střelbě kulí
 20. Moderní ráže kulových nábojů

ÚROVEŇ C - DOPLŇKOVÁ TÉMATA:

 1. Zlomeniny a zhmožděniny
 2. Poranění zvířetem
 3. Střelná poranění
 4. Lékárnička a její obsah
 5. Úrazy způsobené pádem
 6. Řezné, sečné a bodné rány
 7. Tepenné krvácení
 8. Zástava srdeční činnosti
 9. Šok
 10. Bezvědomí
 11. Požití cizorodých látek
 12. Poruchy dýchání
 13. Tepelná poranění (popáleniny, omrzliny)a poranění oka
 14. Umístění zásahu
 15. Dostřel zbraní
 16. Nastřelování zbraní
 17. Zkoušení zbraní, zkušebny a značky
 18. Čištění a ukládání zbraní
 19. Lovecké sportovní disciplíny kulové
 20. Lovecké sportovní disciplíny brokové
 
Honitby Jakou byste preferovali minimální výměru honitby?
 
1568
 
571
 
3709
 
12238
 
1988
 
600
 
2066


Partneři webu

IMOFA Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p. Česká lesnická společnost

Spřátelené organizace

Silva Regina CIC FACE Výstaviště Lysá nad Labem Výstaviště České Budějovice Sellier & Bellot Česká zbrojovka a.s. Ústřední hodnotitelská komise trofejí Českomoravská kynologická jednota Pojišťovna Halali Myslivost Český rybářský svaz Český svaz včelařů Český zahrádkářský svaz Český svaz chovatelů