Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

VII. skupina - Lov zvěře

Uvedená skupina je věnována vlastnímu lovu zvěře a jeho souvislostem, zejména zjišťování pobytových znaků zvěře ve volnosti, ošetření ulovené zvěře a preparaci jejích trofejí. Má těsnou vazbu na všechny ostatní obory mysliveckého vzdělávání, zejména na oblast myslivecké legislativy, zoologie, loveckého střelectví a vzhledem k širším souvislostem také na problematiku chovu zvěře.

Legislativní vymezení předmětu:

 • způsoby lovu zvěře včetně odchytu a lovecká pravidla
 • lovecké stopařství
 • ošetřování zvěřiny, úprava a hodnocení loveckých trofejí

CHRONOLOGICKÉ ŘAZENÍ TÉMAT

 1. Definice lovu, jeho význam v historii a současnosti
 2. Lovecká výstroj a výbava – přehled a požadavky
 3. Myslivecká zařízení k lovu zvěře – přehled, požadavky, bezpečnostní zásady
 4. Lov odstřelem – charakteristika, použití, bezpečnostní zásady
 5. Individuální způsoby lovu – charakteristika, použití, rozdělení
 6. Příprava a průběh lovu s loveckým hostem (průvodcem), hlavní zásady chování hosta i průvodce
 7. Čekaná – charakteristika, použití
 8. Šoulačka – charakteristika, použití
 9. Slídění – charakteristika, použití
 10. Lovy lestné – charakteristika, použití, rozdělení
 11. Lov na újedi a obnově – charakteristika, použití
 12. Lov vábením (drážděním) – charakteristika, použití
 13. Lov odchytem – charakteristika, použití, rozdělení
 14. Společné lovy – charakteristika, použití, rozdělení
 15. Příprava a průběh společného lovu, bezpečnostní zásady, zásady chování účastníka
 16. Ploužení – charakteristika, použití, rozdělení
 17. Kruhový hon – charakteristika, použití
 18. Naháňka – charakteristika, použití
 19. Nadháňka a nátlačka – charakteristika, použití
 20. Odchyt zvěře spárkaté – charakteristika, použití, hlavní metody
 21. Odchyt zvěře drobné – charakteristika, použití, hlavní metody
 22. Lapání predátorů a zvířat škodících v myslivosti – charakteristika, použití, hlavní metody
 23. Zvláštní způsoby lovu – charakteristika, použití, rozdělení
 24. Norování – charakteristika, použití
 25. Sokolnictví – charakteristika, použití, základy chovu dravce
 26. Fretkování – charakteristika, použití
 27. Myslivecká rána – zásady z pohledu lovce, příklady
 28. Značení zvěře a nástřel – rozdělení, vztah k ráži zbraně
 29. Rána na komoru a na měkko – charakteristika, rozdíly, opatření
 30. Dohledávka, dosled a dostřelná rána – organizace a průběh
 31. Ošetření úlovků – hlavní postupy a zásady
 32. Výhoz, vývrh, vyháčkování a pírkování – vysvětlení pojmů, význam, použití
 33. Ošetření a preparace trofeje – rozdělení, příklady, zásady
 34. Hodnocení srnčích trofejí - hlavní kritéria
 35. Hodnocení jeleních trofejí - hlavní kritéria
 36. Hodnocení trofejí muflona - hlavní kritéria
 37. Hodnocení trofejí černé - hlavní kritéria
 38. Hodnocení kůží a lebek - hlavní kritéria
 39. Drobné a ostatní trofeje – příklady
 40. Paletky a bezoáry – preparace a úprava
 41. Kelce a hubertky – preparace a úprava
 42. Pobytové znaky spárkaté zvěře– přehled, příklady
 43. Pobytové znaky drobné zvěře – přehled, příklady
 44. Pobytové znaky šelem – přehled, příklady
 45. Popis stopy černé zvěře, srovnání se stopou jelena
 46. Popis stopy srnce, srovnání se stopou selete
 47. Popis stopy jelena, srovnání se stopou daňka
 48. Srovnání stopy lišky a psa (vlka)
 49. Specifika lovu zvěře jelení – hlavní zásady, způsoby a zvláštnosti
 50. Specifika lovu zvěře srnčí – hlavní zásady, způsoby a zvláštnosti
 51. Specifika lovu zvěře černé – hlavní zásady, způsoby a zvláštnosti
 52. Specifika lovu lišek – hlavní zásady, způsoby a zvláštnosti
 53. Lovecká štvanice a parforsní hon – vysvětlení pojmu, použití
 54. Čižba – vysvětlení pojmu, použití
 55. Výrovka a zradidla – vysvětlení pojmu, použití
 56. Tenata a příkrajníky – vysvětlení pojmu, použití
 57. Vrše a šlehačky – vysvětlení pojmů, použití
 58. Způsoby lovu tetřeva a tetřívka – vysvětlení pojmů, použití
 59. Tlučky a jestřábí koše – vysvětlení pojmů, použití
 60. Způsoby lovu koroptve a sluky – vysvětlení pojmů, použití

© Mgr. Josef Drmota, 2007

ÚROVEŇ A - NOSNÁ TÉMATA:

 1. Definice lovu, jeho význam v historii a současnosti.
 2. Lov odstřelem
 3. Lov odchytem
 4. Individuální lovy
 5. Společné lovy
 6. Lovy lestné
 7. Zvláštní způsoby lovu
 8. Čekaná
 9. Šoulačka
 10. Slídění
 11. Ploužení
 12. Kruhový hon
 13. Naháňka
 14. Nadháňka a nátlačka
 15. Myslivecká rána
 16. Značení zvěře a nástřel
 17. Dohledávka, dosled a dostřelná rána
 18. Ošetření úlovků
 19. Ošetření a preparace trofeje
 20. Myslivecká zařízení k lovu zvěře

ÚROVEŇ B - ROZŠIŘUJÍCÍ TÉMATA:

 1. Příprava a průběh společného lovu
 2. Příprava a průběh lovu s loveckým hostem (průvodcem)
 3. Lovecká výstroj a výbava
 4. Specifika lovu zvěře jelení
 5. Specifika lovu zvěře srnčí
 6. Specifika lovu zvěře černé
 7. Specifika lovu lišek
 8. Pobytové znaky šelem
 9. Pobytové znaky zvěře spárkaté
 10. Pobytové znaky drobné zvěře
 11. Popis stopy černé zvěře, srovnání se stopou jelena
 12. Popis stopy srnce, srovnání se stopou selete
 13. Popis stopy jelena, srovnání se stopou daňka
 14. Srovnání stopy lišky a psa (vlka)
 15. Lov na újedi a obnově
 16. Lov vábením
 17. Norování
 18. Odchyt zvěře spárkaté
 19. Odchyt zvěře drobné
 20. Lapání predátorů a zvířat škodících v myslivosti

ÚROVEŇ C - DOPLŇKOVÁ TÉMATA:

 1. Sokolnictví
 2. Fretkování
 3. Výhoz, vývrh, vyháčkování a pírkování
 4. Drobné a ostatní trofeje
 5. Výrovka a zradidla
 6. Tenata a příkrajníky
 7. Lovecká štvanice a parforsní hon
 8. Čižba
 9. Vrše a šlehačky
 10. Způsoby lovu tetřeva a tetřívka
 11. Tlučky a jestřábí koše
 12. Hodnocení srnčích trofejí
 13. Hodnocení jeleních trofejí
 14. Hodnocení trofejí muflona
 15. Hodnocení trofejí černé
 16. Hodnocení kůží a lebek
 17. Způsoby lovu koroptve a sluky
 18. Paletky a bezoáry
 19. Kelce a hubertky
 20. Rána na komoru a na měkko
 
Honitby Jakou byste preferovali minimální výměru honitby?
 
1568
 
571
 
3709
 
12238
 
1988
 
600
 
2066


Partneři webu

IMOFA Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p. Česká lesnická společnost

Spřátelené organizace

Silva Regina CIC FACE Výstaviště Lysá nad Labem Výstaviště České Budějovice Sellier & Bellot Česká zbrojovka a.s. Ústřední hodnotitelská komise trofejí Českomoravská kynologická jednota Pojišťovna Halali Myslivost Český rybářský svaz Český svaz včelařů Český zahrádkářský svaz Český svaz chovatelů