Myslivci a společnost

  • ČMMJ
  • Myslivci a společnost

Co dělají myslivci pro českou přírodu a společnost?

Navzdory populárnímu přesvědčení není myslivost pouze lov. Ne nadarmo musí zájemci o lovecký lístek složit přísné a náročné zkoušky z myslivosti, které se skládají z myslivecké osvěty, dějin a tradic, souvisejících právních norem, zoologie a biologie zvěře, chovu zvěře a péče o ni, ekologie, kynologie, nemocí psů i zvěře, nauky o zbraních a až v poslední řadě také lovectví. Nedílnou součástí přípravy je roční praxe.

U příležitosti června – měsíce myslivosti v roce 2019 jsme shromáždili více než sto fotografií dokumentujících společensky prospěšnou dobrovolnickou práci myslivců. Výběr najdete v následující galerii. Udělejte si představu.