Všechny novinky

Novinky

Nesprávný postup EFSA při snaze zakázat olovo

Evropský veřejný ochránce práv uznal jednání Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) za nesprávný úřední postup. Ombudsman tak odsoudil neochotu včas poskytnout dokumenty klíčové pro veřejnou konzultaci k chystanému úp

Nový členský průkaz ČMMJ neboli Karta ČMMJ

Karta ČMMJ je nový členský průkaz, který nahrazuje původní papírový. Prokázání nově probíhá online po naskenování QR kódu. Co nám nové členské průkazy přinesou? Protože se pojí s úpravami v systému člensk

Kurz pro vedoucí mysliveckých kroužků 2022

POZOR, POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA! Chcete založit myslivecký kroužek? Nebo ho už máte, ale hledáte inspiraci? Základní kurz proběhne ve dnech 17. - 21. srpna 2022 v prostorách SLŠ v Hranicích. Kurz, který je určen členům ČM

Mé toulky za zvěří znají vítěze

Přinášíme výsledkové listiny výtvarné, fotografické i poetické části soutěže Mé toulky za zvěří 2022. Letos dorazilo na 1200 obrázků, 57 fotografií a 42 básniček. Ty, kdo se umístili, zveme na předávání cen na výstav

Vítězové výtvarné soutěže Mé toulky za zvěří

Výtvarná část soutěže Mé toulky za zvěří zná vítěze – všem moc gratulujeme! Vítězové fotografické a literární části budou známi do konce týdne. Vyhlášení a předání cen proběhne v sobotu 28. května v 11.30 na

Veřejná zakázka: Rozhlasová inzerce na podporu zvěřin

Název zakázky: Zvýšení informovanosti koncových spotřebitelů o zvěřině - komunikační kampaň na podporu zvěřiny. Předmět veřejné zakázky: Rozhlasová inzerce – propagace možností zakoupení, přípravy, výhod a společ

Granty Nadace Partnerství na výsadbu stromů

Nadace Partnerství otevřela přihlášky grantových žádostí na výsadbu stromů. Myslivecké spolky se mohou pokusit získat grant v těchto programech: Sázíme budoucnost (do 30 000 Kč) Způsobilými výdaji v tomto programu jsou z

Metodický pokyn pro kontrolní a revizní činnost ODR a OM

Dozorčí rada ČMMJ vytvořila Metodický pokyn pro kontrolní a revizní činnost ODR a OMS. V pátek 22. dubna proběhlo v Kostelci nad Černými lesy školení předsedů ODR. Kontrolní a revizní činnost na všech stupních řízení ČMM

Vzorová smlouva o pronájmu honitby

Českomoravská myslivecká jednota nechala renomovanou advokátní kancelář zpracovat vzorový návrh smlouvy o pronájmu honitby, který je vám k dispozici ke stažení. Jedná se však o univerzální návrh, do kterého je třeba promítnout

Veřejná zakázka – tisk publikace

Název zakázky: Zvýšení informovanosti koncových spotřebitelů o zvěřině. Kontaktní informačně - vzdělávací kampaň. ( dotační projekt MZe) Předmět veřejné zakázky: Tisk 30 tisíc ks publikací – mini kuchařky. Da

Pro členy ČMMJ sleva na vůz ISUZU

Českomoravská myslivecká jednota uzavřela na dva roky smlouvu se společností Albion Cars s.r.o. Díky spolupráci platí pro členy ČMMJ zvýhodněné podmínky na pořízení vozu ISUZU. (dle výbavy) Podmínky pro členy ČMMJ - r

Nový členský průkaz ČMMJ neboli Karta ČMMJ

V rozšiřování digitálních služeb pro myslivce u webových aplikací nekončíme. Již delší dobu připravujeme projekt digitálních členských průkazů. Papírovou průkazku, kterou si většinou sami tisknete, nahradí plastová ka

Veřejná zakázka: epizody o zvěřině

Název zakázky: Zvýšení informovanosti koncových spotřebitelů o zvěřině 2022 (dotační projekt MZe)Zadavatel: Českomoravská myslivecká jednota, z.s.Lešanská 1176/2 a; 141 00 Praha 4 – Chodov (doručovací adresa

FACE
Společné prohlášení ke konfliktům s velkými šelmami

V roce 2022 uplyne 30 let od vydání směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, směrnice o stanovištích, která již 30 let chrání nejrů

Výzva k podání nabídky – projekt Zvěřina

Název zakázky: Zvýšení informovanosti koncových spotřebitelů o zvěřině 2022 (dotační projekt MZe)Zadavatel: Českomoravská myslivecká jednota, z.s.Lešanská 1176/2 a; 141 00 Praha 4 – Chodov (doručovací adresa)Osoba oprávně