Všechny novinky

Novinky

Mapa zóny intenzivního lovu
SVS výrazně zvětšila oblast intenzivního lovu černé

Státní veterinární správa (SVS) ve spolupráci s ministerstvem zemědělství s ohledem na šíření afrického moru prasat (AMP) v sousedním Polsku rozhodla o výrazném rozšíření takzvané oblasti s intenzivním odlovem prasat divokých

Anketa k černé zvěři ukončena

K 19. listopadu jsme ukončili anketu zjišťující význam černé zvěře v ekonomice honiteb. Děkujeme všem 434 uživatelům, kteří se ankety zúčastnili. Jejím cílem bylo především získat dostatečná data o roli černé zvěře v ek

Hromadné akce a opatření proti kovidu

AKTUALIZOVÁNO 23. 11. 2021 Od 22.11.2021 se částečně mění kritéria pro shromažďování osob ve vztahu k pořádání hromadných mysliveckých akcí – naháněk a honů. S odkazem na aktuálně platná mimořádná opatření Minister

Omezený provoz sekretariátu

S ohledem na zhoršenou situaci kolem koronaviru bude sekretariát (hlavního spolku) ČMMJ (Lešanská 1176/2a, Praha) pro veřejnost uzavřen. Zaměstnanci budou pracovat prostřednictvím emailu a mobilních telefonů z domu. Své

Rozdělení sbírky pro myslivce zasažené tornádem

Na sbírkovém účtu se sešlo celkem 372 400 korun, které byly rozděleny mezi 28 členů Českomoravské myslivecké jednoty. V reakci na rozsáhlé škody, které způsobilo řádění tornáda v okresech Hodonín a Břeclav zorganizovala Č

Osvěta v boji proti AMP

V souvislosti se stále se zhoršující situací ohledně AMP v některých zemích sousedících v ČR rozšiřuje SVS osvětovou kampaň o informační letáky. Ty jsou zaměřené na prevenci před zavlečením zmíněné nákazy do Č

Kuchařská výzva 2022

Vážení návštěvníci, na tuto stránku jste se dostali, protože jste nejspíše viděli či slyšeli reklamu upozorňující na možnost zaslat nám váš vlastní skvělý zvěřinový recept do dalšího vydání naší tištěné minikuc

Obora Obelisk: výjimečných 600 ha

Obora Obelisk je v českých podmínkách výjimečných 600 hektarů, z nichž dobrých 10 % patří mezi to nejlepší, co na jižní Moravě máme. Tak popsal Oboru Obelisk Dr. Miroslav Šebela z Moravského zemského muzea v dokumentu Obora Obel

Metodický pokyn k redukci černé zvěře

Ministerstvo zemědělství 27. října na základě zhodnocení rizika zavlečení a šíření AMP na území ČR vydalo Metodický pokyn orgánům státní správy myslivosti k redukci početních stavů prasete divokého. Cílem je výrazné sn

Členství v ČMMJ a úhrada příspěvků na rok 2022

Stát se členem Českomoravské myslivecké jednoty má smysl Českomoravská myslivecká jednota sdružuje české, moravské a slezské myslivce již od roku 1923. Pro své členy a širokou veřejnost ochraňuje myslivost jako kulturní dědi

Přijďte sázet stromy 16. října

V posledních pěti letech čelí kůrovcové kalamitě většina smrkových porostů. Ministerstvo zemědělství v roce 2019 vyznačilo tak zvané červené zóny vážně zasažené kalamitou a umožnilo na nich efektivnější zásahy proti k

Prase divoké
Ústřední nákazová komise doporučila intenzivní odlov

Ústřední nákazová komise (ÚNK), kterou svolal ministr zemědělství Miroslav Toman, dnes projednávala aktuální nákazovou situaci v České republice a okolních státech. Nejvážnějším rizikem pro tuzemské chovy je africký mor prasa

Dotazník pro uživatele honiteb: ekonomika černé zvěře

Africký mor prasat se nezadržitelně blíží k našim hranicím. Státní veterinární správa zvažuje, že v případě šíření infekce v Česku zakáže lov černé zvěře. Abychom měli data potřebná pro možná vyjednávání o budouc

Preparát rysa
Myslivci odsuzují nelegální lov a vyzývají k amnestii n

Celní správa v tomto týdnu informovala o nezákonných aktivitách organizované skupiny, která měla v držení mnoho nepovolených trofejí a zřejmě se také zabývala nelegálním lovem na území České republiky. Českomoravská myslivec

Zpráva ze zasedání MR ČMMJ

Zpráva ze zasedání Myslivecké rady Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. (dále jen „MR ČMMJ“). Sedmé jednání Myslivecké rady ČMMJ bylo výjezdní a uskutečnilo se dne 3.  září 2021 v Jihlavě před aktivem předse