Novinky

zkoušky z myslivosti

Zkoušky z myslivosti v nouzovém stavu

V rámci rozvolňování epidemických opatření je od pondělí 23. 11. možné, byť v omezeném režimu, pořádat zkoušky z myslivosti a zkoušky mysliveckých hospodářů.

Výjimka, uvedená v Usnesení vlády ze dne 20.11. 2020, se totiž týká „zkoušek, jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti, nejde-li o zkoušky, které jsou součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů; přitom se zakazuje v jeden čas přítomnost více než 10 osob a, je-li zkouška podle právního předpisu veřejná, dalších více než 3 osob z řad veřejnosti.“

Proto mohou probíhat i zkoušky z myslivosti či zkoušky mysliveckých hospodářů, zatím tedy v režimu do 10 osob, tj pořadatelům je doporučeno si adepty zvát postupně na určité časy a bohužel se vyhnout slavnostnímu zakončení zkoušek.

Kompletní text usnesení naleznete v příloze.