Celostátní přebor – CS 100 TERČŮ

100. výročí založení ČMMJ si střelecká komise připomněla v Kroměříži

Dne 13. května 2023 se konal na střelnici Hvězda celostátní přebor CS 100 terčů. V rámci pořádání střelecké soutěže probíhal také doprovodný program za doprovodu klubu trubačů. O zábavnou střelbu z malorážky se postaral Ing. Antonín Čech, který tento závod také ohodnotil.

Celostátního přeboru se zúčastnilo celkem 50 střelců (včetně žen). Přeborníkem ČMMJ se podle absolutního pořadí stal s celkovým počtem 93 bodů Přemysl Činčera, cenu pro vítěze – certifikát na kulovnici CZ 600 věnovala společnost CZ Uherský BrodBrokové náboje od firmy Sellier & Bellot Vlašim v balení po 250 ks si odneslo 8 nejlepších střelců dle absolutního pořadí. 

Slavnostní shromáždění střelecké obce vyvrcholilo po konání celostátního přeboru. Mezi pozvanými hosty byla řada významných osobností. Místopředseda ČMMJ Ing. Daniel Švrčula připomenul čím přispěly k budování naší organizace.

Výroční plaketa za dlouholetý přínos a práci pro ČMMJ byla předána panu Janu Buksovi a JUDr. Jindřichovi Kubíkovi. Ocenění in memoriam si za svého otce Františka Lenikuse převzal syn Igor.

Další kategorií oceňovaných byli nejúspěšnější střelci ČMMJ: Pavel Zázvorka a Ing. Martin Šlechta, kterému také děkujeme za jeho přínos ve střelecké komisi.

Přejít na začátek