Zlatá srnčí trofej

 • Přihláška na nf ZST 2024

  Níže je uvedena přihláška na soustředění – Národní finále Zlatá srnčí trofej 2024.

 • Veřejná zakázka ubytovací zařízení dětské soustředění ZST 2025

  Veřejná zakázka ubytovací zařízení dětské soustředění ZST 2025

  Podmínky: 2 dvoutýdenní turnusy – každý 60 dětí + 14 dospělých, termíny: červenec – srpen 2025, lokalita: ČR, ubytování chatky nebo pokoje, strava 5× denně, zajištění prostoru klubovny, sportovní zařízení. Maximální cena: 480 Kč/dítě/den, 500 Kč/doprovod/den. Pro bližší informace a zaslání nabídek kontaktujte: cngevpvn.wnxrfbin@pzzw.pm Uzávěrka přihlášek: 31.3.2024

 • Darujme kroužky dětem

  Darujme kroužky dětem

  Díky členství ČMMJ v České radě dětí a mládeže, byly naše myslivecké kroužky pro děti zahrnuty do aktivity Darujme kroužky dětem. Zde mohou rodiče dětí čerpat až 4000 Kč ročně jako příspěvek na účast dítěte v kroužku. Příspěvek je vždy na konkrétní dítě a je nutné, aby o příspěvek žádali rodiče, nicméně i zde se otevírá prostor pro děti, které třeba díky …

  Darujme kroužky dětem Číst dál »

 • 54. ročník soutěže Zlatá srnčí trofej

  54. ročník soutěže Zlatá srnčí trofej

  54. ročník soutěže Zlatá srnčí trofej proběhne tentokrát na Vysočině, v mezinárodním táboře Zálesí Mladé Bříště u Humpolce. Termín konání je pro kategorii A 13.7.-27.7.2024 a pro kategorii B 27.7.-10.8.2024. Poprvé v historii záštitu nad 54. ročníkem Zlaté srnčí trofeje převzal radní kraje Vysočina. Veškeré informace budou vydány do konce března.

 • Prodloužení podání přihlášek na NF ZST 2023

  53. ročník Národního kola Zlaté srnčí trofeje 2023 se koná od 22. 7. do 5. 8. 2023 (kategorie A) a od 5. 8. do 19. 8. 2023 (kategorie B) v Jizbici pod Blaníkem.

 • Národní finále ZST 2023

  Národní finále ZST 2023

  53. ročník Národního kola Zlaté srnčí trofeje 2023 se koná od 22. 7. do 5. 8. 2023 (kategorie A) a od 5. 8. do 19. 8. 2023 (kategorie B) v Jizbici pod Blaníkem.

 • Národní finále ZST – kategorie B

  Národní finále ZST – kategorie B

  V sobotu 6.8. proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků kategorie B. První místo obsadila Johana Urbanová (OMS Blansko), druhé Vojtěch Kolář (OMS Zlín) a třetí Julie Denková (OMS Klatovy). Gratulujeme vítězům i všem zúčastněným! Soubory ke stažení Výsledky NF ZST 2022 Velikost souboru: 167 KB Stažení: 550

O zlaté srnčí trofeji

Zlatá srnčí trofej je vrcholnou mysliveckou soutěží pro mládež, kterou vyhlašuje ČMMJ pro členy kroužků MPMOP, pro členy ostatních přírodovědných kroužků (při ZŠ, DDM) a pro jednotlivce, kteří mají zájem o myslivost, přírodu a její ochranu.

Soutěž je rozdělena do dvou věkových kategorií:

Kategorie A pro žáky/ně 3. – 5. tříd ZŠ včetně
Kategorie B pro žáky/ně 6. – 9. tříd ZŠ včetně
Probíhá ve třech kolech:

Místní kolo probíhá v kroužcích, ve školách či DDM, obsahuje krátký vědomostní test
a praktickou poznávací stezku s mysliveckými a botanickými exponáty.

Okresní kolo pořádá OMS ve spolupráci se ZŠ, DDM a ostatními přírodovědnými organizacemi. Je otevřené pro všechny zájemce o myslivost a ochranu přírody. Obsahuje vědomostní test a praktickou poznávací stezku v přírodě s mysliveckými a botanickými exponáty (předměty praktické myslivosti, pobytové stopy zvěře, stromy, keře a byliny). Vítěz okresního kola postupuje do národního kola, obdrží příspěvek na úhradu pobytu od OMS a ČMMJ. V případě absence postupuje své místo dalšímu soutěžícímu v pořadí. Zcela výjimečně může OMS delegovat soutěžícího na základě prokázané úrovně znalostí bez organizování okresního kola.

Národní kolo je vyvrcholením soutěže a postupuje do něj z každého OMSu vítěz okresního kola. Automaticky do něj postupují soutěžící umístění na prvních třech místech v předešlém ročníku. Národní kolo je otevřené pro všechny zájemce o myslivost a ochranu přírody. Probíhá formou soustředění, jehož náplní jsou vycházky do přírody spojené s praktickou výukou myslivosti a ochrany přírody, dílčí praktické soutěže, sportovní turnaje, společenské a zábavné, sociální hry, testy zručnosti, kvízy a základy tábornictví. O vítězi rozhoduje náročný teoretický test a praktická poznávací stezka.

Harmonogram soutěže:

místní kola: duben – květen
okresní kolo: duben – květen
národní kolo: červenec – srpen

Hodnocení soutěže:

Celkové hodnocení je součtem bodů za část teoretickou (zkušební test) a praktickou (terénní poznávací stezka). Platí pro všechna kola soutěže. Rozhodující je počet bodů z praktické části, který v případě rovnosti celkových bodů určuje lepší umístění.
Znalosti jsou posuzovány pro obě kategorie (A i B) v oblastech myslivecká výchova, myslivecká zoologie, péče o zvěř, lovectví a střelectví, myslivecká kynologie, botanika a ochrana životního prostředí, základy první pomoci.

Výsledky dílčích soutěží, turnajů a kvízů se do hodnocení ZST nezapočítávají a odměňují se průběhu soustředění drobnými cenami.

Složení komisí:

Pro místní kola určí vedoucí kroužků ve spolupráci s MS, ZŠ, DDM. Komisi pro okresní kolo určí KPK OMS společně s DDM nebo jinou přírodovědnou organizací. Nesmí v ní být zastoupeni vedoucí kroužků, pro objektivitu hodnocení. Pro národní kolo určí komisi Odborné oddělení sekretariátu ČMMJ Praha.

Přejít na začátek