Zlatá srnčí trofej

 • Národní finále Zlatá Srnčí Trofej 2024

  Národní finále Zlatá Srnčí Trofej 2024

  Přihlašování na NF ZST 2024 je v plném proudu a startujeme již za měsíc. Nezapomeňte zaslat přihlášky vítězů okresních kol a dalších zájemců. Pro vítěze každé kategorie NF ZST máme letos zajímavou cenu, a to poukaz na další ročník NF ZST 2025. Neváhejte a zašlete co nejdříve přihlášky.

 • Národní finále Zlatá srnčí trofej 2024

  Národní finále Zlatá srnčí trofej 2024

  Přihlašování na soustředění Národní finále Zlatá srnčí trofej 2024 je zahájeno, je možné zasílat přihlášky. Přihláška je uvedena na přiloženém linku, prosíme o pečlivé vyplnění všech údajů.

 • Přihláška na Kurz pro vedoucí mysliveckých kroužků

  Přihláška na Kurz pro vedoucí mysliveckých kroužků

  Přihlašování na letní běh Kurzu pro vedoucí mysliveckých kroužků zahájeno. Přihlášku najdete níže.

 • Přihláška na nf ZST 2024

  Přihláška na nf ZST 2024

  Přihlašování na Národní finále Zlatá srnčí trofej 2024 zahájeno. Vybrali jsme krásné místo Mezinárodní tábor Zálesí Mladé Bříště na Vysočině. Program bude opět náročný, ale je připravený pro dětské finalisty tak, aby si odnesly krásné zážitky na dlouhou dobu. Těšíme se na Vás.

 • Veřejná zakázka ubytovací zařízení dětské soustředění ZST 2025

  Veřejná zakázka ubytovací zařízení dětské soustředění ZST 2025

  Podmínky: 2 dvoutýdenní turnusy – každý 60 dětí + 14 dospělých, termíny: červenec – srpen 2025, lokalita: ČR, ubytování chatky nebo pokoje, strava 5× denně, zajištění prostoru klubovny, sportovní zařízení. Maximální cena: 480 Kč/dítě/den, 500 Kč/doprovod/den. Pro bližší informace a zaslání nabídek kontaktujte: cngevpvn.wnxrfbin@pzzw.pm Uzávěrka přihlášek: 31.3.2024

 • Darujme kroužky dětem

  Darujme kroužky dětem

  Díky členství ČMMJ v České radě dětí a mládeže, byly naše myslivecké kroužky pro děti zahrnuty do aktivity Darujme kroužky dětem. Zde mohou rodiče dětí čerpat až 4000 Kč ročně jako příspěvek na účast dítěte v kroužku. Příspěvek je vždy na konkrétní dítě a je nutné, aby o příspěvek žádali rodiče, nicméně i zde se otevírá prostor pro děti, které třeba díky …

  Darujme kroužky dětem Číst dál »

 • 54. ročník soutěže Zlatá srnčí trofej

  54. ročník soutěže Zlatá srnčí trofej

  54. ročník soutěže Zlatá srnčí trofej proběhne tentokrát na Vysočině, v mezinárodním táboře Zálesí Mladé Bříště u Humpolce. Termín konání je pro kategorii A 13.7.-27.7.2024 a pro kategorii B 27.7.-10.8.2024. Poprvé v historii záštitu nad 54. ročníkem Zlaté srnčí trofeje převzal radní kraje Vysočina. Veškeré informace budou vydány do konce března.

O zlaté srnčí trofeji

Zlatá srnčí trofej je vrcholnou mysliveckou soutěží pro mládež, kterou vyhlašuje ČMMJ pro členy kroužků MPMOP, pro členy ostatních přírodovědných kroužků (při ZŠ, DDM) a pro jednotlivce, kteří mají zájem o myslivost, přírodu a její ochranu.

Soutěž je rozdělena do dvou věkových kategorií:

Kategorie A pro žáky/ně 3. – 5. tříd ZŠ včetně
Kategorie B pro žáky/ně 6. – 9. tříd ZŠ včetně
Probíhá ve třech kolech:

Místní kolo probíhá v kroužcích, ve školách či DDM, obsahuje krátký vědomostní test
a praktickou poznávací stezku s mysliveckými a botanickými exponáty.

Okresní kolo pořádá OMS ve spolupráci se ZŠ, DDM a ostatními přírodovědnými organizacemi. Je otevřené pro všechny zájemce o myslivost a ochranu přírody. Obsahuje vědomostní test a praktickou poznávací stezku v přírodě s mysliveckými a botanickými exponáty (předměty praktické myslivosti, pobytové stopy zvěře, stromy, keře a byliny). Vítěz okresního kola postupuje do národního kola, obdrží příspěvek na úhradu pobytu od OMS a ČMMJ. V případě absence postupuje své místo dalšímu soutěžícímu v pořadí. Zcela výjimečně může OMS delegovat soutěžícího na základě prokázané úrovně znalostí bez organizování okresního kola.

Národní kolo je vyvrcholením soutěže a postupuje do něj z každého OMSu vítěz okresního kola. Automaticky do něj postupují soutěžící umístění na prvních třech místech v předešlém ročníku. Národní kolo je otevřené pro všechny zájemce o myslivost a ochranu přírody. Probíhá formou soustředění, jehož náplní jsou vycházky do přírody spojené s praktickou výukou myslivosti a ochrany přírody, dílčí praktické soutěže, sportovní turnaje, společenské a zábavné, sociální hry, testy zručnosti, kvízy a základy tábornictví. O vítězi rozhoduje náročný teoretický test a praktická poznávací stezka.

Harmonogram soutěže:

místní kola: duben – květen
okresní kolo: duben – květen
národní kolo: červenec – srpen

Hodnocení soutěže:

Celkové hodnocení je součtem bodů za část teoretickou (zkušební test) a praktickou (terénní poznávací stezka). Platí pro všechna kola soutěže. Rozhodující je počet bodů z praktické části, který v případě rovnosti celkových bodů určuje lepší umístění.
Znalosti jsou posuzovány pro obě kategorie (A i B) v oblastech myslivecká výchova, myslivecká zoologie, péče o zvěř, lovectví a střelectví, myslivecká kynologie, botanika a ochrana životního prostředí, základy první pomoci.

Výsledky dílčích soutěží, turnajů a kvízů se do hodnocení ZST nezapočítávají a odměňují se průběhu soustředění drobnými cenami.

Složení komisí:

Pro místní kola určí vedoucí kroužků ve spolupráci s MS, ZŠ, DDM. Komisi pro okresní kolo určí KPK OMS společně s DDM nebo jinou přírodovědnou organizací. Nesmí v ní být zastoupeni vedoucí kroužků, pro objektivitu hodnocení. Pro národní kolo určí komisi Odborné oddělení sekretariátu ČMMJ Praha.

Přejít na začátek