Členství v ČMMJ

Členské příspěvky se hradí na účty okresních mysliveckých spolků, nebo klubů, jejichž prostřednictvím je plátce členem.

Základní členský příspěvek

základní členský příspěvekvarianta MINIMUMvarianta STANDARDvarianta EXCLUSIVE
výše ČP celkem1000 Kč1600 Kč2100 Kč
zůstává OMS (klubu)504 Kč504 Kč504 Kč
odvod celkem496 Kč1096 Kč1596 Kč
odvod pojištění300 Kč900 Kč1400 Kč
odvod sekretariát191 Kč191 Kč191 Kč
odvod fond pro podporu a rozvoj ČMMJ5 Kč5 Kč5 Kč

Snížený členský příspěvek I.

důchodci od 65 let, studenti do 26 let, invalidé v nejvyšším stupni postižení

varianta MINIMUMvarianta STANDARDvarianta EXCLUSIVE
výše ČP celkem650 Kč1250 Kč1750 Kč
zůstává OMS (klubu)223 Kč223 Kč504 Kč
odvod celkem427 Kč1096 Kč1596 Kč
odvod pojištění300 Kč900 Kč1400 Kč
odvod sekretariát121 Kč191 Kč191 Kč
odvod fond pro podporu a rozvoj ČMMJ5 Kč5 Kč5 Kč

Snížený členský příspěvek II.

myslivci a lesníci z povolání, kteří prokáží pojištění u zaměstnavatele

Členský příspěvek
výše ČP celkem750 Kč
zůstává OMS (klubu)540 Kč
odvod celkem210 Kč
odvod pojištění0 Kč
odvod sekretariát205 Kč
odvod fond pro podporu a rozvoj ČMMJ5 Kč

Platba členských příspěvků klubům

Jste-li členem ČMMJ prostřednictvím některého z odborných klubů, hradíte členské příspěvky na zvláštní bankovní účet číslo 107-3168400247/0100. Variabilním symbolem je vaše celé rodné číslo. Do poznámky pro příjemce uveďte níže uvedený kód, kde znaky XXXX nahraďte rokem, za nějž ČP platíte, např. 97 CP2020 či 97 CP2020-23 a podobně.

KlubPoznámka pro příjemce
Klub přátel ČMMJ97 CPXXXX
Klub vábičů901 CPXXXX
Klub sokolníků902 CPXXXX
Klub trubačů903 CPXXXX
Klub fotografů904 CPXXXX
Klub autorů905 CPXXXX
Klub Dámy české myslivosti906 CPXXXX
Klub lovecké lukostřelby908 CPXXXX
Klub Mladí myslivci909 CPXXXX

Běžný účet ČMMJ číslo 6630011/0100 není určen pro platby členských příspěvků.

Pojištění v rámci členského příspěvku

Druh pojištěníJednotlivá rizikavarianta MINIMUMvarianta STANDARDvarianta EXCLUSIVE
Pojištění odpovědnosti při provádění myslivostiškoda na zdraví75 000 00075 000 00075 000 000
škoda na hmotné věci500 0001 000 0001 000 000
škoda finanční1 000 0001 000 0001 000 000
Pojištění úrazu při provádění myslivostiza dobu nezbytného léčení30 00050 00050 000
trvalé následky70 00080 000100 000
smrt následkem úrazu50 000100 000130 000
Pojištění úrazu v běžném občanském životěza dobu nezbytného léčení50 00050 000
trvalé následky80 000100 000
smrt následkem úrazu100 000150 000
Pojištění úrazu psa při provádění myslivostiléčebné výlohy10 00015 000
úhyn10 00015 000
spoluúčast500500
Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životěškoda na zdraví400 000
škoda na hmotné věci, zvířeti150 000
škoda finanční15 000
Pojištění odpovědnosti za psa v běžném občanském životěškoda na zdraví400 000
škoda na hmotné věci, zvířeti150 000
škoda finanční15 000
spoluúčast10 %, min. 1 000
Územní platnostČR, EU, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko, Velká BritánieČR, EU, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko, Velká BritánieČR, EU, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko, Velká Británie
Roční pojistné300 Kč900 Kč1 400 Kč
Členský příspěvek pro důchodce, student, invalida III. stupně včetně pojištění650 Kč1 250 Kč1 750 Kč
Členský příspěvek včetně pojištění1 000 Kč1 600 Kč2 100 Kč

Členskou evidenci zajišťuje SW Diana.

Stávající členové se mohou do své členské karty přihlásit na adrese https://swdiana.cmmj.cz/.

Požádat o členství je možné na adrese http://swdiana.cmmj.cz/Registration/RegistrationWizard.aspx.

Členské průkazy

Na první straně členského průkazu se nachází znak Českomoravské myslivecké jednoty, jméno a číslo člena z evidence v SW Diana.

Druhá strana obsahuje kontaktní údaje organizace a adresu pro navrácení nalezeného průkazu. Především zde ale najdete QR kód, po jehož oskenování mobilním telefonem se zobrazí anonymizovaný výpis z členské evidence, který potvrdí, zda je dotyčný členem ČMMJ a na jaké období je pojištěn.

Pokud potřebujete členský průkaz ve staré podobě (trojdílná papírová skládačka), můžete si jej vytisknout z SW Diana.

Věnujte prosím velkou pozornost svým osobním údajům v členské evidenci, především rodným číslům, která jsou jedinečným rozlišovacím datem. Z členské evidence se každý měsíc přenášejí data členů – pojištěnců do HALALI, všeobecné pojišťovny, a.s., tato data pak jsou určující pro likvidaci pojistných událostí.

Manuály SW Diana

Návod na doplnění kontaktních údajů
PDF, velikost souboru: 1 MB

Manuál pro použití SW Diana členem
DOC, velikost souboru: 716 KB

Národní zemědělské muzeum

Resortní dny NZM – volný vstup pro všechny organizace, každou první neděli v měsíci

Národní zemědělské muzeum poskytuje členům ČMMJ volný vstup, a to v rámci tzv. resortních dnů každou první neděli v měsíci. Uplatnit můžete dokonce rodinnou vstupenku zdarma.

Detailní informace se dozvíte na webových stránkách NZM.

Slevy na poháry a další propagační předměty spol. Sabe

Poháry a jiné předměty s mysliveckou tematikou

ČMMJ spolupracuje od začátku roku 2018 s firmou SABE, která se specializuje na distribuci pohárů a dalších cen či propagačních předmětů. Členové ČMMJ mohou uplatnit slevy po předložení členského průkazu ČMMJ na jakékoliv kamenné prodejně SABE.

Při nákupu přes eshop musí člen pro uplatnění slevy postupovat následovně:

vybrat zboží a přejít do košíku
zadat způsob dopravy a platby, vyplnit potřebné údaje
při rekapitulaci zadat do políčka „Poznámka k objednávce“ Sleva myslivci a své členské číslo (naleznete na členském průkazu vpravo od fotografie), např. „Sleva myslivci 123456“
odeslat objednávku, sleva bude uplatněna
V přiloženém souboru naleznete obchodní podmínky včetně výše slev pro OMS a členy ČMMJ. Součástí dokumentu je také nabídka sortimentu.

https://www.sportovnipohary.cz/

Zvýhodněné podmínky na dodávky sortimentu SABE
PDF, velikost souboru: 1 MB

Členství v ČMMJ je jednotné a je organizováno zpravidla dle místa trvalého pobytu členů nebo podle zájmu členů; člen prokazuje členství platným členským průkazem.

Uchazeč o přijetí za člena podává písemnou přihlášku u pobočného spolku (okresní myslivecký spolek) nebo klubu. Řádné členství vzniká rozhodnutím pobočného spolku nebo příslušného orgánu klubu o přijetí a po zaplacení vstupního členského příspěvku.

Člen platí členský příspěvek OMS, popř. klubu, který ho eviduje.

Každý člen ČMMJ je pojištěn proti následkům povinné odpovědnosti za škody dle zákona o myslivosti a pro případ úrazu utrpěného v souvislosti s prováděním myslivosti na základě hromadné smlouvy sjednané ČMMJ s Všeobecnou pojišťovnou Halali, a.s. Nižší členský příspěvek platí plně invalidní důchodci, důchodci starší 65 let, studující v denním studiu do věku 26 let a žáci do věku 18 let. Nižší členský příspěvek mohou platit také členové lesníci a myslivci z povolání, kteří prokáží, že povinné pojištění jim hradí jejich zaměstnavatel na základě hromadné pojistné smlouvy sjednané s pojišťovnou.

Evidence členů vedou v rámci své působnosti OMS a kluby, centrálně sekretariát ČMMJ. Člen může požádat o převedení své evidence k jinému OMS nebo klubu.

Přihláška ke členství v ČMMJ

Přejít na začátek