Členství v ČMMJ

  • ČMMJ
  • Členství v ČMMJ

Členství v ČMMJ

Členské příspěvky se hradí na účty okresních mysliveckých spolků, nebo klubů, jejichž prostřednictvím je plátce členem.

Základní členský příspěvek

základní členský příspěvek varianta MINIMUM varianta STANDARD varianta EXCLUSIVE
výše ČP celkem 1000 Kč 1600 Kč 2100 Kč
zůstává OMS (klubu) 504 Kč 504 Kč 504 Kč
odvod celkem 496 Kč 1096 Kč 1596 Kč
odvod pojištění 300 Kč 900 Kč 1400 Kč
odvod sekretariát 191 Kč 191 Kč 191 Kč
odvod fond pro podporu a rozvoj ČMMJ 5 Kč 5 Kč 5 Kč

 

Snížený členský příspěvek I.

důchodci od 65 let, studenti do 26 let, invalidé v nejvyšším stupni postižení

varianta MINIMUM varianta STANDARD varianta EXCLUSIVE
výše ČP celkem 650 Kč 1250 Kč 1750 Kč
zůstává OMS (klubu) 223 Kč 223 Kč 223 Kč
odvod celkem 427 Kč 1027 Kč 1527 Kč
odvod pojištění 300 Kč 900 Kč 1400 Kč
odvod sekretariát 122 Kč 122 Kč 122 Kč
odvod fond pro podporu a rozvoj ČMMJ 5 Kč 5 Kč 5 Kč

 

Snížený členský příspěvek II.

myslivci a lesníci z povolání, kteří prokáží pojištění u zaměstnavatele

varianta MINIMUM
výše ČP celkem 750 Kč
zůstává OMS (klubu) 540 Kč
odvod celkem 210 Kč
odvod pojištění 0 Kč
odvod sekretariát 205 Kč
odvod fond pro podporu a rozvoj ČMMJ 5 Kč

 

Platba členských příspěvků klubům

Jste-li členem ČMMJ prostřednictvím některého z odborných klubů, hradíte členské příspěvky na zvláštní bankovní účet číslo 107-3168400247/0100. Variabilním symbolem je vaše celé rodné číslo. Do poznámky pro příjemce uveďte níže uvedený kód, kde znaky XXXX nahraďte rokem, za nějž ČP platíte, např. 97 CP2020 či 97 CP2020-23 a podobně.

Klub Poznámka pro příjemce
Klub přátel ČMMJ 97 CPXXXX
Klub vábičů 901 CPXXXX
Klub sokolníků 902 CPXXXX
Klub trubačů 903 CPXXXX
Klub fotografů 904 CPXXXX
Klub autorů 905 CPXXXX
Klub Dámy české myslivosti 906 CPXXXX
Klub lovecké lukostřelby 908 CPXXXX
Klub Mladí myslivci 909 CPXXXX

Běžný účet ČMMJ číslo 6630011/0100 není určen pro platby členských příspěvků.

Pojištění v rámci členského příspěvku

Druh pojištění Jednotlivá rizika varianta MINIMUM varianta STANDARD varianta EXCLUSIVE
Pojištění odpovědnosti při provádění myslivosti škoda na zdraví 75 000 000 75 000 000 75 000 000
škoda na hmotné věci 500 000 1 000 000 1 000 000
škoda finanční 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Pojištění úrazu při provádění myslivosti za dobu nezbytného léčení 30 000 50 000 50 000
trvalé následky 70 000 80 000 100 000
smrt následkem úrazu 50 000 100 000 130 000
Pojištění úrazu v běžném občanském životě za dobu nezbytného léčení 50 000 50 000
trvalé následky 80 000 100 000
smrt následkem úrazu 100 000 150 000
Pojištění úrazu psa při provádění myslivosti léčebné výlohy 10 000 15 000
úhyn 10 000 15 000
spoluúčast 500 500
Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě škoda na zdraví 400 000
škoda na hmotné věci, zvířeti 150 000
škoda finanční 15 000
Pojištění odpovědnosti za psa v běžném občanském životě škoda na zdraví 400 000
škoda na hmotné věci, zvířeti 150 000
škoda finanční 15 000
spoluúčast 10 %, min. 1 000
Územní platnost ČR, EU, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko, Velká Británie ČR, EU, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko, Velká Británie ČR, EU, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko, Velká Británie
Roční pojistné 250 Kč 450 Kč 950 Kč
Příspěvek ČMMJ 750 Kč 750 Kč 750 Kč
Příspěvek pro důchodce, student, invalida III. stupně včetně pojištění 650 Kč 850 Kč 1 350 Kč
Členský příspěvek včetně pojištění 1 000 Kč 1 200 Kč 1 700 Kč

Členskou evidenci zajišťuje SW Diana.

Stávající členové se mohou do své členské karty přihlásit na adrese https://swdiana.cmmj.cz/.

Požádat o členství je možné na adrese http://swdiana.cmmj.cz/Registration/RegistrationWizard.aspx.

Členské průkazy

Na první straně členského průkazu se nachází znak Českomoravské myslivecké jednoty, z.s., pod znakem je číslo člena z evidence v SW Diana.

Členský průkaz ČMMJ

Prostřední část má v horní části datum platby členského příspěvku a povinného pojištění, následují osobní (datum narození, rodné číslo, bydliště) a kontaktní údaj (telefon), dále následuje potvrzení o platbě členského příspěvku a pojištění ve výši podle kategorie platby členského příspěvku.

Následuje údaj o období, na které je člen platbou pojištěn. Člen je podle pojistné smlouvy pojištěn následující den po platbě členského příspěvku a pojištění, u platby je to den připsání platby členského příspěvku na bankovní účet OMS.

Zcela dole ve střední části členského průkazu jsou údaje pro první přihlášení, uživatelské jméno a heslo. Ty se používají pro první přihlášení do SW Diana.

V třetí části členského průkazu je prohlášení: „Člen prohlašuje, že zaplacením svého členského příspěvku dal ČMMJ, z.s. souhlas k nakládání s jeho osobními údaji v souladu s platnou právní úpravou ochrany osobních údajů v ČR. Zároveň prohlašuje, že veškeré osobní údaje uvedené v členské evidenci jsou správné a aktuální. O změně osobních údajů se držitel průkazu zavazuje neprodleně vyrozumět ČMMJ, z.s.“.

Věnujte prosím velkou pozornost svým osobním údajům v členské evidenci, především rodným číslům, která jsou jedinečným rozlišovacím datem. Z členské evidence se každý měsíc přenášejí data členů – pojištěnců do HALALI, všeobecné pojišťovny, a.s., tato data pak jsou určující pro likvidaci pojistných událostí.

Pod prohlášením je prostor pro podpis člena, zde prosím doplňte svůj podpis. Úplně ve spodní části třetí části průkazu je uvedena adresa, kde je uložena členská evidence https://swdiana.cmmj.cz. Zde máte možnost zkontrolovat své osobní a kontaktní údaje, platby členských příspěvků, včetně možnosti si znovu vytisknout členský průkaz. Pro první přihlášení použijete údaje pro první přihlášení z prostřední části členského průkazu pro první přihlášení.

Vzhled nového členského průkazu vychází z požadavku možnosti platit členský příspěvek bankovním převodem, možnosti tisknout průkaz z domova, zasílat průkaz s potvrzením ve formátu PDF emailem.

Průkaz je možno tisknout i na barevný papír s větší gramáží pro větší trvanlivost členské legitimace, což mnoho okresních mysliveckých spolků činí. Také některé okresní myslivecké spolky dávají na nový členský průkaz své razítko a podpis, to ale není podmínkou platnosti členského průkazu.

Manuály SW Diana

Návod na doplnění kontaktních údajů
PDF, velikost souboru: 1 MB

Manuál pro použití SW Diana členem
DOC, velikost souboru: 716 KB

Národní zemědělské muzeum

Resortní dny NZM - volný vstup pro všechny organizace, každou první neděli v měsíci

Národní zemědělské muzeum poskytuje členům ČMMJ volný vstup, a to v rámci tzv. resortních dnů každou první neděli v měsíci. Uplatnit můžete dokonce rodinnou vstupenku zdarma.

Detailní informace se dozvíte na webových stránkách NZM.

 

Slevy na poháry a další propagační předměty spol. Sabe

Poháry a jiné předměty s mysliveckou tematikou

ČMMJ spolupracuje od začátku roku 2018 s firmou SABE, která se specializuje na distribuci pohárů a dalších cen či propagačních předmětů. Členové ČMMJ mohou uplatnit slevy po předložení členského průkazu ČMMJ na jakékoliv kamenné prodejně SABE.

Při nákupu přes eshop musí člen pro uplatnění slevy postupovat následovně:

  • vybrat zboží a přejít do košíku
  • zadat způsob dopravy a platby, vyplnit potřebné údaje
  • při rekapitulaci zadat do políčka "Poznámka k objednávce" Sleva myslivci a své členské číslo (naleznete na členském průkazu vpravo od fotografie), např. "Sleva myslivci 123456"
  • odeslat objednávku, sleva bude uplatněna

V přiloženém souboru naleznete obchodní podmínky včetně výše slev pro OMS a členy ČMMJ. Součástí dokumentu je také nabídka sortimentu.

https://www.sportovnipohary.cz/

Zvýhodněné podmínky na dodávky sortimentu SABE
PDF, velikost souboru: 1 MB

Členství v ČMMJ je jednotné a je organizováno zpravidla dle místa trvalého pobytu členů nebo podle zájmu členů; člen prokazuje členství platným členským průkazem.

Uchazeč o přijetí za člena podává písemnou přihlášku u pobočného spolku (okresní myslivecký spolek) nebo klubu. Řádné členství vzniká rozhodnutím pobočného spolku nebo příslušného orgánu klubu o přijetí a po zaplacení vstupního členského příspěvku.

Člen platí členský příspěvek OMS, popř. klubu, který ho eviduje.

Každý člen ČMMJ je pojištěn proti následkům povinné odpovědnosti za škody dle zákona o myslivosti a pro případ úrazu utrpěného v souvislosti s prováděním myslivosti na základě hromadné smlouvy sjednané ČMMJ s Všeobecnou pojišťovnou Halali, a.s. Nižší členský příspěvek platí plně invalidní důchodci, důchodci starší 65 let, studující v denním studiu do věku 26 let a žáci do věku 18 let. Nižší členský příspěvek mohou platit také členové lesníci a myslivci z povolání, kteří prokáží, že povinné pojištění jim hradí jejich zaměstnavatel na základě hromadné pojistné smlouvy sjednané s pojišťovnou.

Evidence členů vedou v rámci své působnosti OMS a kluby, centrálně sekretariát ČMMJ. Člen může požádat o převedení své evidence k jinému OMS nebo klubu.

Přihláška ke členství v ČMMJ