Interní předpisy [Věstník]

  • ČMMJ
  • Interní předpisy [Věstník]

Interní předpisy [Věstník]

Stanovy ČMMJ

Stanovy ČMMJ schválené Sborem zástupců dne 11. 7. 2020
PDF, velikost souboru: 300 KB

Stanovy ČMMJ [Věstník 2/2016]

Stanovy ČMMJ
PDF, velikost souboru: 344 KB

Ekonomická směrnice sekretariátu ČMMJ 2022

Ekonomická směrnice sekretariátu ČMMJ
PDF, velikost souboru: 288 KB

Změna Střeleckého řádu 2022

Změna Střeleckého řádu 2022
PDF, velikost souboru: 459 KB

Směrnice pro činnost rozhodčích střelby 2022

Směrnice pro činnost rozhodčích střelby
PDF, velikost souboru: 141 KB

Usnesení sboru zástupců z 4. 6. 2022

Usnesení sboru zástupců
PDF, velikost souboru: 187 KB

Usnesení volebního sboru zástupců z 19., 20., 21. a 26. 6. 2021

Usnesení volebního sboru zástupců
PDF, velikost souboru: 183 KB

Jednací řád Sboru zástupců ČMMJ

Jednací řád Sboru zástupců ČMMJ
DOCX, velikost souboru: 20 KB

Statut pro udělování uměleckých cen ČMMJ

Statut pro udělování uměleckých cen ČMMJ
DOCX, velikost souboru: 14 KB

Pokyn MR pro placení a přerozdělování členských příspěvků od 1. 1. 2020

Pokyn MR k členským příspěvkům
PDF, velikost souboru: 153 KB

Metodický pokyn k organizování zkoušek psů z výkonu

Metodický pokyn
PDF, velikost souboru: 360 KB

Řád pro zkoušky loveckých psů z výkonu platný od 1. 1. 2020

Zkušební řád
PDF, velikost souboru: 1,06 MB

Doplnění Střeleckého řádu ČMMJ o disciplínu Lovecká kulová střelba

Doplnění Střeleckého řádu
PDF, velikost souboru: 143 KB

Usnesení sboru zástupců ze dne 8. 6. 2019 [Věstník 1/2019]

Usnesení sboru zástupců
DOCX, velikost souboru: 31 KB

Podmínky ČMMJ k pořádání Nominační soutěže na Memoriál Richarda Knolla [Věstník 2/2018]

Podmínky ČMMJ k pořádání Nominační soutěže na MRK
PDF, velikost souboru: 248 KB

Usnesení sboru zástupců ze dne 9. 6. 2018 [Věstník 2/2018]

Usnesení sboru zástupců
PDF, velikost souboru: 201 KB

Směrnice k přidělování dotací OMS [Věstník 1/2018]

Směrnice k přidělování dotací OMS
PDF, velikost souboru: 207 KB

Směrnice k ochraně a zpracování osobních údajů [Věstník 1/2018]

Směrnice k ochraně a zpracování osobních údajů
DOC, velikost souboru: 45 KB
Příloha 1
DOCX, velikost souboru: 11 KB
Příloha 2
DOC, velikost souboru: 17 KB
Příloha 3
DOCX, velikost souboru: 9 KB

Usnesení Sboru zástupců ze dne 17. 11. 2017 [Věstník 2/2017]

Usnesení Sboru zástupců
PDF, velikost souboru: 218 KB

Směrnice k vyznamenáním ČMMJ [Věstník 2/2017]

Směrnice k vyznamenáním ČMMJ
PDF, velikost souboru: 260 KB

Směrnice k organizování zkoušek z myslivosti [Věstník 2/2017]

Směrnice k organizování zkoušek z myslivosti
PDF, velikost souboru: 323 KB
Příloha 1 směrnice – doporučené materiály
PDF, velikost souboru: 255 KB
Příloha 2 směrnice – okruhy znalostí a otázky
PDF, velikost souboru: 856 KB

Fond pro podporu a rozvoj ČMMJ [Věstník 2/2017]

Fond pro podporu a rozvoj ČMMJ
PDF, velikost souboru: 47 KB

Organizační řád Klubu lovecké lukostřelby [Věstník 2/2017]

Organizační řád Klubu lovecké lukostřelby
PDF, velikost souboru: 296 KB

Organizační řád Klubu fotografů přírody [Věstník 2/2017]

Organizační řád Klubu fotografů přírody
PDF, velikost souboru: 491 KB

Organizační řád Klubu vábičů [Věstník 2/2017]

Organizační řád Klubu vábičů
PDF, velikost souboru: 295 KB

Organizační řád klubu Dámy české myslivosti [Věstník 2/2017]

Organizační řád klubu Dámy české myslivosti
PDF, velikost souboru: 294 KB

Usnesení sboru zástupců ze dne 10. 6. 2017 [Věstník 1/2017]

Usnesení sboru zástupců
PDF, velikost souboru: 330 KB

Řád pro jmenování a odvolávání rozhodčích pro posuzování výkonu loveckých psů [Věstník 1/2017]

Řád pro jmenování a odvolávání rozhodčích pro posuzování výkonu loveckých psů
PDF, velikost souboru: 291 KB

Střelecký řád ČMMJ [Věstník 1/2017]

Střelecký řád ČMMJ
DOCX, velikost souboru: 73 KB

Usnesení sboru zástupců ze dne 17. 11. 2016 [Věstník 4/2016]

Usnesení sboru zástupců
PDF, velikost souboru: 146 KB

Řád pro jmenování a odvolávání rozhodčích pro posuzování výkonu loveckých psů [Věstník 4/2016]

Řád pro jmenování a odvolávání rozhodčích pro posuzování výkonu loveckých psů
PDF, velikost souboru: 290 KB

Směrnice Postup při přidělování a administraci dotací poskytnutých ČMMJ na projekty z veřejných rozpočtů [Věstník 3/2016]

Postup při přidělování a administraci dotací poskytnutých ČMMJ na projekty z veřejných rozpočtů
PDF, velikost souboru: 111 KB

Směrnice Zadávání zakázek malého rozsahu [Věstník 3/2016]

Zadávání zakázek malého rozsahu
PDF, velikost souboru: 80 KB

Směrnice o odborných komisích ČMMJ [Věstník 3/2016]

Směrnice o odborných komisích
PDF, velikost souboru: 47 KB

Směrnice Pravidla pro nakládání s platební kartou ČMMJ [Věstník 3/2016]

Pravidla pro nakládání s platební kartou
PDF, velikost souboru: 31 KB

Směrnice Pravidla pro uzavírání a podepisování smluv [Věstník 3/2016]

Pravidla pro uzavírání a podepisování smluv
PDF, velikost souboru: 57 KB

Usnesení sboru zástupců ze dne 18. 6. 2016 [Věstník 2/2016]

Usnesení sboru zástupců
PDF, velikost souboru: 303 KB

Střelecký řád ČMMJ [Věstník 2/2016]

Střelecký řád ČMMJ
DOCX, velikost souboru: 62 KB

Soudcovské tabulky všech plemen pro jednotlivé typy zkoušek [Věstník 2/2015]

Soudcovské tabulky
DOCX, velikost souboru: 152 KB

Řád ČMMJ pro zkoušky loveckých psů z výkonu [Věstník 2/2015]

Řád pro zkoušky loveckých psů z výkonu
PDF, velikost souboru: 1 MB

Usnesení sboru zástupců ze dne 17. 11. 2015 [Věstník 2/2015]

Usnesení sboru zástupců
PDF, velikost souboru: 345 KB

Usnesení sboru zástupců ze dne 6. 6. 2015 [Věstník 1/2015]

Usnesení sboru zástupců
PDF, velikost souboru: 417 KB

Stanovy ČMMJ ze dne 6. 6. 2015 [Věstník 1/2015]

Stanovy ČMMJ
PDF, velikost souboru: 276 KB

Řád pro jmenování a odvolávání rozhodčích pro posuzování výkonu loveckých psů [Věstník 1/2015]

Řád pro jmenování a odvolávání rozhodčích pro posuzování výkonu loveckých psů
PDF, velikost souboru: 289 KB

Dodatek řádu pro jmenování a odvolávání rozhodčích pro posuzování výkonu loveckých psů [Věstník 1/2015]

Dodatek řádu pro jmenování a odvolávání rozhodčích pro posuzování výkonu loveckých psů
PDF, velikost souboru: 352 KB

Jednací řád sboru zástupců ČMMJ [Věstník 1/2015]

Jednací řád sboru zástupců
PDF, velikost souboru: 234 KB

Volební řád sboru zástupců ČMMJ [Věstník 1/2015]

Volební řád sboru zástupců
PDF, velikost souboru: 217 KB

Směrnice o užívání symbolů ČMMJ [Věstník 1/2015]

Směrnice o užívání symbolů
PDF, velikost souboru: 190 KB

Směrnice pro vedení členské evidence a vybírání členských příspěvků i pojistného ČMMJ [Věstník 2/2014]

Směrnice pro vedení členské evidence a vybírání členských příspěvků i pojistného
PDF, velikost souboru: 62 KB

Smlouva o součinnosti uzavřená mezi ČMMJ a ČMKJ [Věstník 2/2014]

Smlouva o součinnosti uzavřená mezi ČMMJ a ČMKJ
PDF, velikost souboru: 99 KB

Dodatek č. 4/2014 Střeleckého řádu Českomoravské myslivecké jednoty [Věstník 2/2014]

Dodatek č. 4/2014 Střeleckého řádu Českomoravské myslivecké jednoty
DOC, velikost souboru: 36 KB

Podmínky ČMMJ k pořádání Nominační soutěže na Memoriál Richarda Knolla [Věstník 2/2014]

Podmínky ČMMJ k pořádání Nominační soutěže na Memoriál Richarda Knolla
PDF, velikost souboru: 128 KB

Usnesení sboru zástupců ze dne 7. 6. 2014 [Věstník 2/2014]

Usnesení sboru zástupců
PDF, velikost souboru: 943 KB

Pověření k organizování zkoušek psů z výkonu [Věstník 2/2014]

Pověření k organizování zkoušek psů z výkonu
PDF, velikost souboru: 178 KB

Slídění na živou kachnu [Věstník 2/2014]

Slídění na živou kachnu
DOC, velikost souboru: 31 KB

Změna disciplíny Slídění na živou kachnu [Věstník 2/2014]

Změna disciplíny Slídění na živou kachnu
DOCX, velikost souboru: 12 KB

Usnesení sboru zástupců ze dne 14. 3. 2014 [Věstník 1/2014]

Usnesení sboru zástupců
PDF, velikost souboru: 379 KB

Směrnice k organizování zkoušek lovecké upotřebitelnosti [Věstník 1/2014]

Směrnice k organizování zkoušek lovecké upotřebitelnosti
PDF, velikost souboru: 619 KB

Řád ČMMJ pro zkoušky loveckých psů z výkonu [Věstník 1/2014]

Řád ČMMJ, z.s. pro zkoušky loveckých psů z výkonu
PDF, velikost souboru: 1,25 MB

Dodatek číslo 1/2014 ke Smlouvě o součinnosti mezi ČMMJ a ČMKJ [Věstník 1/2014]

Dodatek číslo 1/2014 ke Smlouvě o součinnosti mezi ČMMJ a ČMKJ
PDF, velikost souboru: 103 KB

Usnesení sboru zástupců ze dne 8. 6. 2013 [Věstník 1/2013]

Usnesení sboru zástupců
PDF, velikost souboru: 285 KB

Směrnice k organizaci zkoušek pro myslivecké hospodáře [Věstník 1/2013]

Směrnice k organizaci zkoušek pro myslivecké hospodáře
PDF, velikost souboru: 53 KB

Dodatek č. 3/2013 Střeleckého řádu ČMMJ [Věstník 1/2013]

Dodatek Střeleckého řádu ČMMJ
PDF, velikost souboru: 383 KB

Technická novela Stanov s účinností od 1. 1. 2014 [Věstník 1/2013]

Stanovy ČMMJ
PDF, velikost souboru: 22 KB

Zásady činnosti fondu pro výrobu a vydávání pomůcek k přípravě uchazečů o zkoušku z myslivosti, o zkoušku pro myslivecké hospodáře a pro podporu práce s dětmi a mládeží [Věstník 1/2012]

Zásady činnosti fondu pro výrobu a vydávání pomůcek
PDF, velikost souboru: 48 KB

Usnesení sboru zástupců ze dne 9. 6. 2012 [Věstník 1/2012]

Usnesení sboru zástupců
PDF, velikost souboru: 64 KB

Stanovy ČMMJ ze dne 9. 6. 2012 [Věstník 1/2012]

Stanovy ČMMJ
PDF, velikost souboru: 119 KB

Směrnice ČMMJ k organizování zkoušek z myslivosti [Věstník 1/2012]

Směrnice k organizování zkoušek z myslivosti
PDF, velikost souboru: 70 KB

Směrnice ČMMJ k organizaci zkoušek pro myslivecké hospodáře [Věstník 1/2012]

Směrnice k organizaci zkoušek pro myslivecké hospodáře
PDF, velikost souboru: 53 KB

Dodatek č. 2/2012 Střeleckého řádu Českomoravské myslivecké jednoty [Věstník 1/2012]

Dodatek Střeleckého řádu Českomoravské myslivecké jednoty
PDF, velikost souboru: 51 KB

Dodatek č. 1 ke Skupinové pojistné smlouvě o pojištění majetku členů ČMMJ - loveckých psů č. 1000007110 ze dne 18. května 2010 [Věstník 1/2012]

Dodatek č. 1 ke Skupinové pojistné smlouvě o pojištění majetku členů ČMMJ - loveckých psů
PDF, velikost souboru: 113 KB

Dodatek č. 2 ke Skupinové pojistné smlouvě o pojištění majetku členů ČMMJ - loveckých psů č. 1000007110 ze dne 18. května 2010 [Věstník 1/2012]

Dodatek č. 2 ke Skupinové pojistné smlouvě o pojištění majetku členů ČMMJ - loveckých psů
PDF, velikost souboru: 92 KB

Usnesení sboru zástupců ze dne 4. 6. 2011 [Věstník 2/2011]

Usnesení sboru zástupců
PDF, velikost souboru: 45 KB

Usnesení IV. sjezdu ČMMJ ze dne 20. 11. 2010 [Věstník 1/2011]

Usnesení IV. sjezdu
PDF, velikost souboru: 1,4 MB

Stanovy Klubu vábičů ČMMJ [Věstník 1/2011]

Stanovy Klubu vábičů
PDF, velikost souboru: 508 KB

Usnesení sboru zástupců ze dne 12. 6. 2010 [Věstník 1/2010]

Usnesení sboru zástupců
PDF, velikost souboru: 367 KB

Pojištění majetku a Všeobecné pojistné podmínky pojištění movitých a nemovitých věcí [Věstník 1/2010]

Pojistné podmínky pojištění movitých a nemovitých věcí
PDF, velikost souboru: 221 KB

Pojištění odpovědnosti a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škody [Věstník 1/2010]

Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škody
PDF, velikost souboru: 296 KB

Pojištění úrazu a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění úrazu [Věstník 1/2010]

Pojistné podmínky pro pojištění úrazu
PDF, velikost souboru: 211 KB

Statut pro udělování Uměleckých cen Českomoravské myslivecké jednoty

Statut pro udělování Uměleckých cen ČMMJ
PDF, velikost souboru: 24 KB

Myslivecký řád

Myslivecký řád
DOC, velikost souboru: 87 KB