Klub přátel ČMMJ

Hlavním posláním klubu je podpora činnosti a popularizace Jednoty mezi nemysliveckou veřejností, odborná i společenská pomoc ČMMJ při plnění jejího poslání a organizování a zajišťování společenských akcí s mysliveckou tématikou.

Zpočátku měl klub 37 členů, nyní sdružuje necelých 400 přátel myslivosti. Pravidelně se klub se členy setkává na podzimních zasedáních, střeleckých závodech a na akcích pořádaných ČMMJ – Natura Viva, Silva Regina, Země živitelka.

Současným předsedou klubu je Josef Matoušek.

Přejít na začátek