Pojištění

Povinné pojištění členů ČMMJ

Členové Českomoravské myslivecké jednoty jsou automaticky pojištěni pro případ odpovědnosti při výkonu myslivosti u pojišťovny Halali. Toto pojištění svým krytím splňuje a dokonce převyšuje požadavky Zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti. Členové jsou zároveň pojištěni pro případ úrazu.

Jsem členem ČMMJ = už neplatím zvlášť povinné pojištění

Pojistné je součástí členského příspěvku. Členové Českomoravské myslivecké jednoty se tak již nemusí zvlášť pojišťovat. Členský příspěvek se hradí okresnímu mysliveckému spolku nebo klubu, jehož prostřednictvím jste členem. Informace najdete na webových stránkách OMS či klubu.

Požadavek zákona Pojištění člena ČMMJ u pojišťovny Halali při nejnižším členském poplatku MINIMUM
Rozsah pojištění škoda způsobená při lovu ublížením na zdraví nebo usmrcením jiných osob škoda způsobená při provádění myslivosti, účasti na akci pořádané ČMMJ, výkonu funkce mysliveckého hospodáře, lovu, porušení právní povinnosti z titulu vlastnictví, držení a nošení loveckých zbraní a střeliva, používání loveckého psa, dravce nebo pomocného zvířete při provádění myslivosti a používání psa loveckého plemene při výcviku na zkoušky z výkonu
Limit pojištění ublížení na zdraví či usmrcení jiných osob nejméně 20 000 000 korun 75 000 000 korun
Limit pojištění za škodu na věci nejméně 500 000 korun 500 000 korun
Limit pojištění za finanční škodu jiné osoby nestanovuje 1 000 000 korun
Limity pojištění úrazu nestanovuje za dobu nezbytného léčení procentní podíl z částky 30 000 korun dle oceňovacích tabulek pojišťovny, při trvalých následcích úrazu procentní podíl z částky 70 000 korun dle oceňovacích tabulek pojišťovny, v případě smrti následkem úrazu částka 50 000 korun
Územní rozsah nestanovuje celá Evropská unie a Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko a Velká Británie

Podrobné informace o pojištění v rámci členského příspěvku včetně variant STANDARD a EXCLUSIVE najdete na stránce Členství v ČMMJ.

Chcete-li úrazové, cestovní či majetkové pojištění, pojištění psa, cestovní pojištění nebo třeba povinné ručení, navštivte stránky pojišťovny Halali.

Pro nečleny nabízí pojišťovna Halali samostatné pojištění odpovědnosti pro výkon práva myslivosti.