Hodnocení trofejí

  • ČMMJ
  • Hodnocení trofejí

Hodnocení loveckých trofejí

Kvalita trofejí je pro myslivce nástrojem pro kvantifikaci úrovně chovu zvěře, tj. výsledků práce se zvěří. Je nástrojem pro sledování vývoje kvality populací a zprostředkovaně také životních podmínek zvěře v honitbách. V neposlední řadě je také prostředkem pro stanovení hodnoty a ceny trofeje.

Pro určení kvality trofeje existuje celá řada metod. Standardně jsou využívány metody Mezinárodní rady pro lov a ochranu zvěře (CIC).

Evidence nejlepších trofejí

wdt_ID Druh zvěře Body CIC Hodnoceno Číslo trofeje Honitba Číslo plomby
1 Daněk 203,12 2006 200618 Obora Rozsochatec
2 Daněk 195,53 2006 200619 Obora Kamenice
3 Daněk 194,67 2006 200620 Obora Kralice
4 Daněk 191,24 2006 200621 obora Soutok
5 Daněk 200,50 2006 200622 obora Soutok
6 Daněk 197,99 2004 200418 Obora Kralice
7 Daněk 190,67 2004 200419 Obora Kralice
8 Daněk 192,25 2004 200420 Obora Kralice
9 Daněk 187,13 2004 200421 Obora Kralice
10 Daněk 201,07 2004 200422 Obora Kralice
Druh zvěře Body CIC Hodnoceno Číslo trofeje Honitba Číslo plomby

Soubory ke stažení

Seznam význačných trofejí hodnocených od 14. 8. 2004 do 13. 8. 2019
XLSX, velikost souboru: 26 KB

Tabulky pro hodnocení trofejí
XLSX, velikost souboru: 444 KB

Šablona na měření zbraní kňourů v měřítku
PDF, velikost souboru: 144 KB

Pomocná tabulka pro posouzení trofeje za typickou a vrůstavost toulců
PDF, velikost souboru: 220 KB

Pomocná tabulka pro hranice třetin délky mufloních toulců
PDF, velikost souboru: 220 KB