Den: <span>26. 1. 2021</span>

zkoušky z myslivosti

Zkoušky z myslivosti nově možné v omezeném režimu

Podle usnesení vlády České republiky č. 53 ze dne 18. ledna 2021 jsou zakázány kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, s výjimkou dalších vzdělávacích akcí a zkoušek z profesních kvalifikací a jiných zkoušek, jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti, nejde-li o vzdělávací akce a zkoušky, které jsou součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším …

Číst dál