Africký mor prasat poskočil blíže k Česku

Prase divoké

Dne 15. 11. 2019 informovala polská veterinární služba prostřednictvím hlášení do evropského systému hlášení nákaz (ADNS) o výskytu AMP u prasete divokého v katastru obce Slawa v regionu Wschowa. Případ byl následně potvrzen dopisem polské veterinární autority, který byl zaslán Evropské komisi.

Vzorek k laboratornímu vyšetření byl odebrán 6. 11. 2019 od uhynulého prasete divokého v rámci pasivního monitoringu v doposud AMP prosté oblasti. Dne 14. 11. 2019 byl polskou národní referenční laboratoří potvrzen pozitivní výsledek virologického vyšetření na AMP (PCR).

Následně byl 16. 11. 2019 potvrzen další pozitivní případ AMP u prasete divokého v katastru obce Nowa Sól, region Nowosolski, přibližně 6 km od výše uvedeného nálezu.

Místo pozitivního nálezu je vzdáleno přibližně 360 km od nejbližšího pozitivního případu AMP u prasete divokého a 300 km od nejbližšího ohniska AMP v chovu domácích prasat. Doposud nebyla zjištěna žádná epidemiologická souvislost s ostatními případy AMP v Polsku, a nebyla tedy ani objasněna cesta přenosu viru AMP do této lokality.

Velmi důležitá je skutečnost, že místo nálezu je vzdáleno pouze 80 km od hranice s Německem a 120 km od hranice s Českou republikou.

Znamená to, že riziko dalšího šíření a možného znovuzavlečení AMP do České republiky se velmi výrazně zvýšilo.

Místo nového výskytu AMP v Polsku
Přejít na začátek