Novinky

Aktuální nákazová situace AMP v ČR a Evropě

V současnosti je ČR prostá AMP (19. 4. 2019 zveřejněna self-declaration ČR k AMP na webu OIE).

V platnosti stále zůstávají mimořádná veterinární opatření (MVO) pro celou ČR:

  • Celoroční intenzivní lov prasat divokých, povoleny některé zakázané způsoby lovu
  • Zákaz přikrmování prasat divokých, omezení vnadění (20 kg /1 vnadiště / 50 ha honitby)
  • Zákaz krmení domácích prasat odpady ze stravovacích zařízení a kuchyňskými odpady
  • Zákaz dovozu „trofejí“ z prasat divokých ze zemí s výskytem AMP
  • Zákaz používat v chovech prasat seno a slámu ze zemí s výskytem AMP

Od 12. 11. 2020 pro oblast s intenzivním odlovem prasat divokých – část Libereckého a Ústeckého kraje o rozloze cca 1 440 km2, vyplácení nálezného 3 000 Kč a zástřelného 2 000 Kč. Od 16. 11. 2020 do 25. 7. 2021 bylo požádáno o nálezné za nález 77 ks uhynulých či sražených prasat divokých a o zástřelné za 2 782 ks ulovených prasat divokých.

Vzhledem k špatné nákazové situaci a šíření AMP v státech Evropské Unie, se v ČR od roku 2014 provádí pasivní monitoring AMP v populaci prasat divokých, v chovech prasat domácích je pasivní monitoring zaveden od roku 2017.

Aktivní monitoring se v chovech prasat provádí při výskytu AMP v zemi, v populaci prasat divokých při zhoršené nákazové situaci, kdy hrozí šíření AMP z okolních států do ČR (oblast intenzivního odlovu).

Výskyt AMP v Evropě

Od 1. 1. 2021 do 26. 7. 2021 bylo v Evropě prostřednictvím systému ADNS/ADIS nahlášeno celkem 718 ohnisek AMP v chovech prasat domácích a celkem 7 946 pozitivních případů v populaci prasat divokých. Z pohledu ČR je velmi vážná situace šíření AMP v Polsku, Německu a na Slovensku.

Ohniska AMP u prasat divokých v Evropě ke 26. 7. 2021
Ohniska AMP u prasat divokých v Evropě ke 26. 7. 2021
Polsko

Dlouhodobě špatná a ne úplně jasná nákazová situace.

Výskyt AMP v populaci prasat divokých a v chovech prasat domácích od roku 2014 (pravděpodobně se virus rozšířil z Běloruska), postupné šíření AMP z východu země směrem na sever a západ.

Potvrzená ohniska AMP v Polsku u prasat domácích (růžově) a divokých (černě) ke 26. 7. 2021

V roce 2021 zatím nahlášeno prostřednictvím ADNS/ADIS 1882 pozitivních případů u divočáku, 36 v chovech prasat domácích (v roce 2020 nahlášeno 103 ohnisek u prasat domácích a 4 155 u divočáků).

Ohnisko potvrzené 17. 7. 2021 u prasat domácích (60 ks) je vzdáleno od hranic ČR necelých 40 km (vojvodství Dolnoslaskie, lokalita Osieznica). V okolí tohoto ohniska v distanci cca 20 km není hlášen žádný pozitivní nález u divokých prasat.

Německo

První pozitivní případ AMP u prasete divokého potvrzen 10. 9. 2020 (kadáver nalezený u obce Schenkendöbern ve spolkové zemi Braniborsko asi sedm kilometrů od německo-polské hranice.

Postupné šíření AMP v populaci prasat divokých do další spolkové země Sasko, kdy potvrzené případy (duben 2021) se nacházejí pouze 30 km od hranice s ČR.

Potvrzená ohniska AMP v Německu u prasat domácích (růžově) a divokých (černě) ke 26. 7. 2021

Dne 15. 7. 2021 potvrzena 2 ohniska AMP v chovech domácích prasat – 1. ohnisko v oblasti Spree-Neise, chov s 313 ks prasaty, cca 80 km od hranice s ČR; 2. ohnisko v oblasti Märkisch-Oderland, drobnochov se 2 prasaty, cca 180 km od hranice s ČR; 3. ohnisko potvrzeno 17. 7. 2021 v drobnochovu se 4 prasaty, cca 3 km od ohniska č. 2.

V roce 2021 zatím nahlášeno prostřednictvím ADNS/ADIS 1 108 pozitivních případů u divočáků, 3 v chovech prasat domácích (v roce 2020 nahlášeno 0 ohnisek u prasat domácích a 403 u divočáků).

Slovensko

První výskyt AMP byl potvrzen 25. 7. 2019 v chovu prasat domácích v obci Strážné v okrese Trebišov, 12. 8. 2019 byl potvrzen výskyt AMP u uloveného prasete divokého v okrese Trebišov.

V průběhu let 2020 a 2021 dochází k šíření AMP v populaci divokých prasat v zemi z východu na jih a střed Slovenska.

Potvrzená ohniska AMP na Slovensku u prasat domácích (růžově) a divokých (černě) ke 26. 7. 2021

22. 6. 2021 potvrzeno ohnisko ve velkochovu prasat domácích Agrodružstvo Agrospol v okrese Lučenec.

V roce 2021 zatím nahlášeno prostřednictvím ADNS/ADIS 1 263 pozitivních případů u divočáků, 1 v chovech prasat domácích (v roce 2020 nahlášeno 17 ohnisek u prasat domácích a 388 u divočáků).

Soubory ke stažení