AMP osvěta

Africký mor prasat (AMP) je nakažlivé a vysoce smrtelné onemocnění prasat. Jeho nebezpečnost spočívá v tom, že se přenáší i na prasata domácí. Pokud se dostane do komerčních chovů, znamenalo by to obrovské hospodářské ztráty a zdražování vepřového. Africký mor prasat se v ČR podařilo v roce 2019 úspěšně vymýtit (dne 19. 4. 2019 byl obnoven status země prosté AMP). Avšak riziko opětovného zavlečení infekce vzhledem k aktuálnímu výskytu nákazy v sousedních zemích, jako jsou Polsko a Německo, zůstává vysoké. Protože propuknutí AMP může mít pustošivé následky, je nezbytné přijmout opatření k jeho vymýcení. Klíčovými kroky jsou prevence, detekce a hlášení. 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin, jejímž cílem je pokračovat ve zvyšování povědomí o africkém moru prasat (AMP) v evropských hospodářských chovech již třetím rokem podporuje osvětu v boji proti AMP. Zaměřuje se na oblast střední a jihovýchodní Evropy, spolupracuje s místními orgány v osmnácti zemích: Albánii, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Černé Hoře, České republice, Estonsku, Chorvatsku, Kosovu, Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Severní Makedonii, Polsku, Rumunsku, Řecku, Slovensku, Slovinsku a Srbsku.

Primárně cílí na zemědělce, veterinární lékaře a na nás myslivce. Proto jsme byli osloveni Státní veterinární správou a organizující agenturou, abychom se do informační kampaně zapojili sdílením připravených materiálu, které naleznete v příloze. Přichystané materiály zahrnují například tiskovou zprávu, plakát nebo předpřipravené příspěvky na sociální sítě.

Další informace

Pro více informací, informační přehledy, infografiky, připravené příspěvky pro sociální sítě a další materiály navštivte s stránku kampaně na webu EFSA.

Soubory ke stažení

Přejít na začátek