Belgie využila našich zkušeností a vytlačila AMP

Prase divoké

Na konci listopadu 2020 zrušila Belgie veškerá mimořádná opatření cílená proti africkému moru prasat. Po dvou letech tak byla po České republice vyhlášena druhou evropskou zemí, kde se alespoň prozatím podařilo AMP eradikovat.

První infikovaní divočáci byli na území Belgie objeveni v září 2018, a to aniž by poblíž existovalo jiné aktivní ohnisko. Nejblíže se v té době AMP vyskytoval na Zlínsku. Jak se do Belgie nákaza dostala, nebylo nikdy prokázáno. Teorie hovoří o odhozené infikované svačině řidiče nákladního vozidla, dovozu divočáků pro poplatkový lov z východní Evropy, nebo importu nákazy vojáky vracejícími se ze cvičení v Pobaltí.

V reakci na nález nemoci posílil belgický stát pasivní monitoring a testování prasat a do boje proti šíření nemoci zapojil všechny myslitelné stakeholdery od veterinářů přes lesníky, a farmáře až po myslivce. Při zvládání nákazy využili Belgičané zkušeností českých myslivců a „chytrým“ lovem divočáků v jednotlivých zónách ochrany. Zřídili stovky kilometrů plotů. Belgičtí myslivci společně s dalšími zapojenými stranami zvládli zabránit šíření AMP mezi divokými prasaty, a především také do chovů prasat domácích. Celkem nalezli 833 nakažených kusů. Zrušení všech opatření nastalo po dvanácti měsících bez prokázaného nového případu.

Africký mor prasat se v současnosti vyskytuje v jedenácti členských zemích EU. Česká republika kvůli němu vyhlásila zónu intenzivního lovu prasat v severní části Čech, která je nejblíže ohniskům nákazy v Německu a Polsku. Zejména v Německu byl nedávno potvrzen výskyt v okrese Görlitz pouhých několik desítek kilometrů od hranic s ČR.

Přejít na začátek