Novinky

 • ČMMJ
 • Akce
 • Běžící kňour 2021 – Pohár ČMMJ ve střelbě

Běžící kňour 2021 – Pohár ČMMJ ve střelbě

Českomoravská myslivecká jednota, okresní myslivecký spolek Opava a časopis Myslivost si vás dovolují pozvat na 2. kolo seriálu střeleckého závodu Běžící kňour 2021.

Datum konání 2. závodu: 31. 7. 2021
Místo konání: Hlavnice u Opava
Startovné: 300 Kč

Časový rozpis soutěže:

Trénink: 30. 7. 2021
Soutěž: sobota 31. 7. 2021, 15:00 – 19:00
7.00 – prezence; 8.00 – zahájení závodu; 8:30 zahájení střelby

Rozsah celostátního přeboru

 • 10 ran na terč běžící 5x zprava a 5x zleva ve vzdálenosti 50 m, 10 m průsekem, rychlosti 4 m/s
 • způsob určení přeborníka: dle střeleckého řádu ČMMJ
 • startovné: 300 Kč (členové ČMMJ mají slevu 50 Kč, předplatitelé časopisu Myslivost další slevu 50 Kč)
 • cvičná položka: 100 Kč

Závod je vypsán pro kategorie

OPEN, MYSLIVCI, NEMYSLIVCI

Organizační výbor

 • Ředitel: Libor Kořistka
 • Ekonom: Jitka Trlicová
 • Hlavní rozhodčí: Bedřich Jonáš
 • Sbor rozhodčích: Myslivecký spolek Hradisko Hlavnice z.s.
 • Technická služba: střelnice Hlavnice
 • Zdravotní služba: nemocnice Opava

Protesty

Protest musí být podán písemně nejdéle do l5 minut po vyhlášení výsledku hlavnímu rozhodčímu s vkladem 500 Kč. Pokud je protest zamítnut, vklad propadá. Rozhoduje jury a její rozhodnutí je konečné.

Podmínky účasti

 1. Střílí se dle Střeleckého řádu ČMMJ pro mysliveckou sportovní střelbu vydaného v roce 2018. Dle aktuálního znění SŘ schváleného na Sboru zástupců 10. 6. 2017. http://www.cmmj.cz/Strelectvi/Strelecky-rad-a-dalsi.aspx
 2. Při prezenci předloží každý střelec platný zbrojní průkaz, průkaz zbraně a členský průkaz ČMMJ, z.s.
 3. Nečlenové ČMMJ předloží dále doklad o platném pojištění.
 4. Do pořadí závodu budou započteni i nečlenové ČMMJ.
 5. Všichni střelci jsou povinni dbát bezpečnosti při manipulaci se zbraní a střelivem.
 6. Ochrana sluchu a zraku je při střelbě povinná.

Ocenění vítězů

První tři střelci v každé kategorii obdrží poháry a ceny. Ceny na dalších místech budou předávány dle možností pořadatele a sponzorů.

Organizační výbor si vyhrazuje právo případných změn a právo regulace počtů přihlášených střelců.

Doprovodný program

MS Hradisko Hlavnice pořádá doprovodný závod v Compak sportingu (50 terčů). Účastníci CZUB Tour se mohou do tohoto závodu přihlásit. Střelci v disciplíně Compak sporting, jsou rozděleni do dvou kategorii:

MyslivciSenioři ( v den závodu dosáhli 60-ti let )

startovné: 400,-Kč

Kapacita závodu na Compac sporting je 40 střelců..

Sponzory celostátního přeboru jsou