Novinky

 • ČMMJ
 • Akce
 • Běžící kňour 2021 – Pohár ČMMJ ve střelbě

Běžící kňour 2021 – Pohár ČMMJ ve střelbě

Českomoravská myslivecká jednota, SK Cinderella Dnešice a časopis Myslivost pořádají čtyřkolový seriál střeleckého závodu Běžící kňour 2021.

Datum konání 1. závodu: 8. května 2021
Místo konání: Dnešice
Startovné: 300 Kč

Přihlášení na závod: přihlašujte se na e-mail: vasb@pvaqreryyn.pm

Předem nepřihlášení střelci budou registrováni jako poslední a v případě naplnění kapacity střelnice si pořadatel závodu vyhrazuje právo nadpočetné střelce (v pořadí přihlášení) nepřipustit do závodu.

Časový rozpis soutěže:
Soutěž: sobota 8. 5. 2021
8.30 – prezence; 9.00 – zahájení střelby

Rozsah celostátního přeboru

 • 10 ran na terč běžící 5x zprava a 5x zleva ve vzdálenosti 50 m, 10 m průsekem, rychlosti 4 m/s
 • způsob určení přeborníka: dle střeleckého řádu ČMMJ
 • startovné: 300 Kč (členové ČMMJ mají slevu 50 Kč, předplatitelé časopisu Myslivost další slevu 50 Kč)

Závod je vypsán pro kategorie

OPEN, MYSLIVCI, NEMYSLIVCI

Organizační výbor

Ředitel závodu: Jiří Štengl
Hlavní rozhodčí: Pavel Dolejš
Zástupce SK ČMMJ: Bedřich Jonáš

Protesty

Protest musí být podán písemně nejdéle do l5 minut po vyhlášení výsledku hlavnímu rozhodčímu s vkladem 500 Kč. Pokud je protest zamítnut, vklad propadá. Rozhoduje jury a její rozhodnutí je konečné.

Podmínky účasti

 1. Střílí se dle Střeleckého řádu ČMMJ pro mysliveckou sportovní střelbu vydaného v roce 2018. Dle aktuálního znění SŘ schváleného na Sboru zástupců 10. 6. 2017. http://www.cmmj.cz/Strelectvi/Strelecky-rad-a-dalsi.aspx
 2. Při prezenci předloží každý střelec platný zbrojní průkaz, průkaz zbraně a členský průkaz ČMMJ, z.s.
 3. Při prezenci si pořadatel vyhrazuje právo požádat střelce o potvrzení COVID negativity, v případě jeho absence může být střelec pořadatelem požádán o absolvování testu na místě. V případě negativního výsledku testu nebude střelec připuštěn do závodu.
 4. Nečlenové ČMMJ předloží dále doklad o platném pojištění.
 5. Všichni střelci jsou povinni dbát bezpečnosti při manipulaci se zbraní a střelivem.
 6. Ochrana sluchu a zraku je při střelbě povinná.

Ocenění vítězů

První tři střelci v každé kategorii obdrží poháry a ceny. Ceny na dalších místech budou předávány dle možností pořadatele a sponzorů.

Organizační výbor si vyhrazuje právo případných změn a právo regulace počtů přihlášených střelců. Právo regulace počtu přihlášených střelců z legislativy má pořadatel, který nese veškerou odpovědnost za bezpečný průběh závodu. Organizační výbor toto právo může převzít pouze v případě, že převezme i ostatní odpovědnosti.

Sponzory celostátního přeboru jsou