Novinky

 • ČMMJ
 • Akce
 • Celostátní přebor ČMMJ COMPAK SPORTING

Celostátní přebor ČMMJ COMPAK SPORTING

Datum konání: 6. 6. 2020
Místo konání: Střelnice Provazce
Prezence, čas losování: 7.30 – 8.30
Uzávěrka přihlášek: 4. 6. 2020, přihlašte se na: http://strelnice.lmpisek.cz/streleckesouteze-detail?id=381, nebo přímo na místě v případě volných míst
Startovné: 1000 Kč (junioři 500 Kč)
Číslo účtu: 7300002122/8040, VS 406, do poznámky uveďte jméno střelce

Nepřihlášení střelci budou registrováni jako poslední a v případě naplnění kapacity střelnice nebudou do závodu připuštěni. Registrace je platná až po uhrazení startovného na účet, nejpozději do 4. 6. 2020.

Organizační výbor

Ředitel: Ing. Václav Zámečník
Jednatelka: Kateřina Zborníková
Hlavní rozhodčí: Milan Bláha
Zástupce SK ČMMJ: Bc. Bedřich Jonáš
Technický služba: Lesy města Písek
Zdravotní služba: nemocnice Písek

Časový rozpis soutěže

Zahájení přeboru: 8.30 hod.

Rozsah celostátního přeboru: viz. střelecký řád

Compak Sporting – 4 x 25 – dle pravidel FITASC
Způsob určení přeborníka: dle střeleckého řádu ČMMJ

Kategorie: ŽENY, JUNIOŘI, SENIOŘI, VETERÁNI, SUPERVETERÁNI, NEČLENOVÉ ČMMJ

Protesty

Protest musí být podán písemně nejdéle do l5 minut po vyhlášení výsledku hlavnímu rozhodčímu s vkladem 500 Kč. Pokud je protest zamítnut, vklad propadá. Rozhoduje jury a její rozhodnutí je konečné.

Podmínky účasti

 1. Střílí se dle Střeleckého řádu ČMMJ pro mysliveckou sportovní střelbu vydaného v roce 2018. Dle aktuálního znění SŘ schváleného na Sboru zástupců 10. 6. 2017.
 2. Při prezenci předloží každý střelec platný zbrojní průkaz, průkaz zbraně a členský průkaz ČMMJ.
 3. Nečlenové ČMMJ předloží dále doklad o platném pojištění.
 4. Do pořadí CP mohou být započítáváni pouze členové ČMMJ, nečlenové se mohou zúčastnit mimo pořadí.
 5. Střelci v kategorii junior, kteří nejsou držiteli ZP, musí být pouze v doprovodu zodpovědné osoby, dle zákona o zbraních a střelivu.
 6. Všichni střelci jsou povinni dbát bezpečnosti při manipulaci se zbraní a střelivem.
 7. Ochrana sluchu a zraku je při přeboru povinná.

Ocenění vítězů

 1. Vyhodnocení přeborníka CP a vítězů daných kategorií bude dle podmínek „Všeobecných ustanovení“ střeleckého řádu ČMMJ čl.9.
 2. Prvních deset nejlepších střelců, bez rozdílu kategorií, obdrží brokové náboje od firmy SB Vlašim rozdělené dle absolutního pořadí.
 3. Při vyhodnocení výsledků bude vylosován jeden z deseti nejlepších v absolutním pořadí, který obdrží jako hlavní cenu loveckou kulovnici od firmy ČZUB.
 4. První tři střelci v každé kategorii obdrží poháry a ceny. Ceny na dalších místech budou předány dle možností pořadatele a sponzorů.

Organizační výbor si vyhrazuje právo případných změn a právo regulace počtů přihlášených střelců.

Sponzory celostátního přeboru jsou

Soubory ke stažení