Celostátní přebor ČMMJ: KOMBINACE 2024

Datum konání: 22. 6. 2024
Místo konání: Střelnice Hvězda
Podání přihlášek na email mnibqluirmqn@frmanz.pm
Startovné: 1000 Kč
Kapacita střelců: 60

Organizační výbor

Předseda: Bc. František Vávra
Ředitel: Václav Bastl
Hlavní rozhodčí: Silvestr Válek
Sbor rozhodčích: SK Hvězda
Svazový dozor: Jan Buksa
Ekonom: Ing. Jindřich Kořínek
Technický pracovník: Jaroslav Beran
Zdravotník: poliklinika Kroměříž

Časový rozpis soutěže

Časový rozpis soutěže: sobota 22.6. 2024, 8.00
Čas vyhrazený na trénink: pátek 21. 6. 2024 13.00-17.00

Rozsah přeboru

Seznam a popis disciplín: 1×4 terče v pořadí srnec, liška, kamzík, divočák, 5 výstřelů na každý terč v čase 5 minut, 100 metrů. 3 terče v pořadí srnec, liška, kamzík, běžící terč divočáka, 5 výstřelů, 50 metrů, průsek 10 metrů, zprava a zleva, 2×25 terčů lovecký trap, lovecký postoj, hrana zákopu 11 metrů, 2×25 terčů parkur.
Způsob určení přeborníka: dle nejvyššího nástřelu podle SŘ ČMMJ

Protesty

Protest musí být podán písemně nejdéle do l5 minut po vyhlášení výsledku hlavnímu rozhodčímu. Podání protestu 500 Kč. Pokud je protest zamítnut, vklad propadá. Rozhoduje jury a její rozhodnutí je konečné.

Podmínky účasti

  1. Střílí se dle pravidel pro mysliveckou sportovní střelbu.
  2. Při prezenci předloží každý střelec platný zbrojní průkaz, průkaz zbraně a členský průkaz ČMMJ. Do pořadí CP mohou být započítáváni pouze členové ČMMJ, nečlenové se mohou zúčastnit mimo pořadí.
  3. Střelci, kteří nejsou držiteli ZP, musí být pouze v doprovodu zodpovědné osoby, dle zákona o zbraních a střelivu.
  4. Všichni střelci jsou povinni dbát bezpečnosti při manipulaci se zbraní a střelivem.
  5. Ochrana sluchu a zraku je při přeboru povinná (mimo baterie, L4K, K4M a běžících disciplín kulí a malorážkou).

Ocenění vítězů

  1. Vyhodnocení přeborníka CP a vítězů daných kategorií bude dle podmínek „Všeobecných ustanovení“ střeleckého řádu ČMMJ čl.9.
  2. Prvních osm nejlepších střelců, bez rozdílu kategorií, obdrží brokové náboje od firmy SB Vlašim rozdělené dle absolutního pořadí.
  3. Občerstvení, parkování a prodej nábojů v areálu střelnice.

Organizační výbor si vyhrazuje právo případných změn a právo regulace počtů přihlášených střelců.

Sponzory celostátního přeboru jsou:

Přejít na začátek