Celostátní přebor ČMMJ: Pohár mládeže K4M v Jičíně

ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA, z. s. a OMS Jičín si Vás dovolují pozvat na

CELOSTÁTNÍ PŘEBOR ČMMJ: Pohár mládeže ČMMJ K4M

Datum konání: 13. 7. 2024                           

Místo konání: střelnice Pod Zebínem OMS Jičín                                   

Startovné: 200 Kč                                                              

Kapacita střelnice: 80 střelců

Organizační výbor:

Předseda: Luboš Lonský

Ředitel: Ing. Jiří Sehnoutek

Ekonom a jednatel: Bc. Zuzana Pappová

Hlavní rozhodčí: Ing. Josef Kraus

Zástupce SK ČMMJ: Ing. Štěpánka Fišerová

Sbor rozhodčích: SK OMS Jičín

Technická služba: Josef Kraus st.

Zdravotní služba: Oblastní nemocnice Jičín

Časový rozpis soutěže:

 Trénink: 12.7.2024 14:00-18:00          cvičná položka: 50 Kč

 Soutěž:                                                                                 7:30 hod. – prezence

                                                                                              8:00 hod. – zahájení přeboru

                                                                                              8:30 hod. – zahájení střelby

Přihlášení na závod

Na závod je nutné se přihlásit na webu střelnice/e-mailové adrese: xenhfcrcvprx@frmanz.pm

uzávěrka přihlášek: 10.7.2024

Nepřihlášení střelci budou registrováni jako poslední a případě naplnění kapacity střelnice nebudou do závodu připuštěni.

Rozsah celostátního přeboru: viz. střelecký řád

K4M 4×10 ran

Způsob určení přeborníka: dle střeleckého řádu ČMMJ

Startovné na účet: 218115265/0300

Var. symbol: 137

Zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení závodníka

startovné: 200 Kč

Celostátní přebor je vypsán pro kategorie:

Dorost 11-15 let

Junioři 16-20 let

Protesty:

Protest musí být podán písemně nejdéle do l5 minut po vyhlášení výsledku hlavnímu rozhodčímu s vkladem 500,– Kč. Pokud je protest zamítnut, vklad propadá. Rozhoduje jury a její rozhodnutí je konečné.

Podmínky účasti:

  1. Střílí se dle Střeleckého řádu ČMMJ, z. s. pro mysliveckou sportovní střelbu vydaného v roce 2018. Dle aktuální znění SŘ schváleného na Sboru zástupců 10.6.2017. http://www.cmmj.cz/Strelectvi/Strelecky-rad-a-dalsi.aspx
  2. Při prezenci předloží každý střelec platný zbrojní průkaz, průkaz zbraně a členský průkaz ČMMJ, z. s.
  1. Nečlenové ČMMJ předloží dále doklad o platném pojištění
  2. Střelci v kategorii dorost a junior, kteří nejsou držiteli ZP, musí být pouze v doprovodu odpovědné osoby, dle zákona o zbraních a střelivu.
  3. Všichni střelci jsou povinni dbát bezpečnosti při manipulaci se zbraní a střelivem.
  4. Ochrana sluchu je při střelbě povinná.

Ocenění vítězů:

  1. Vyhodnocení přeborníka CP a vítězů v daných kategorií bude dle podmínek „Všeobecných ustanovení“ střeleckého řádu ČMMJ čl. 9.
  2. Prvních pět nejlepších střelců v každé kategorii (16-20 let junioři a 11-15 let dorost) obdrží 500 ks malorážkových nábojů od firmy Sellier & Bellot, a.s. rozdělené dle pořadí. 
  3. První tři střelci v každé kategorii obdrží poháry a ceny. Ceny na dalších místech budou předávány dle možností pořadatele a sponzorů.

     Organizační výbor si vyhrazuje právo případných změn a právo regulace počtů přihlášených střelců.

Sponzory celostátního přeboru jsou:

Přejít na začátek