Celostátní přebor ČMMJ v Univerzálním trapu 2024

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ:

13. 7. 2024

střelnice Na Hůrkách v Pardubicích, Hůrka 1789

přihlášky zasílat na adresu: bzf-cpr@ibyal.pm , tel.: 603 436 820

ORGANIZAČNÍ VÝBOR:

 

Ředitel                                                       Petr Tomášek

Hlavní rozhodčí                                         Ing. Vlastimil Zrůst

Zástupce ČMMJ                                        Ing. Antonín Čech

Jednatel                                                     Josef Kurča

Dispečink                                                  Alena Doležalová

Ekonom                                                     Ing. Jan Kislinger

Technická služba                                       členové SK OMS Pardubice

Zdravotní služba                                        ZZS Pardubického kraje

ROZSAH ZÁVODU:

 

Univerzál trap                                            4 x 25 terčů

Startovné                                                   1300,-

tréninková položka                                     150,-

ČASOVÝ ROZVRH:

pátek   12.7.2024  trénink od 12,00 do 17,00 hod.

sobota 13.7.2024   8,00 – 8,45 hod. prezentace, kontrola průkazů

                            8,45 – zahájení přeboru

                            9,00 hod. zahájení střelby

vyhlášení výsledků do 30 min po skončení závodu

CELOSTÁTNÍ PŘEBOR JE VYPSÁN PRO KATEGORIE:

  • ženy
  • junioři do 20 let (nemusí být členem ČMMJ)
  • muži senioři do 55 let
  • veteráni 56–65 let
  • super veteráni od 66 let

Stáří závodníka se posuzuje podle věku, jakého závodník dosáhne v příslušném kalendářním roce bez ohledu, zda se závod koná před nebo po datu jeho narození.

PROTEST:

Protest se podává písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 500,- Kč do 15 min. po ukončení položky.

UBYTOVÁNÍ:

Penzion Na náměstí 93, Sezemice, vasb@cramvbafrmrzvpr.pm , tel. 602 102 930

Penzion Bílá Vrána Lázně Bohdaneč, Pernštýnská 140 ovynienan1@frmanz.pm, tel.: 777 237 726

Golf & Spa Kunětická hora, Dříteč 155, erprcpr@texu.pm , tel.: 602 519 039

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

Závod se střílí za každého počasí dle platného střeleckého řádu ČMMJ pro mysliveckou sportovní střelbu s účinností od 10.6.2017 včetně doplňků z roku 2022 a těchto propozic.  Rozstřel se provádí pouze do 3. místa v jednotlivých kategoriích.

Osm nejlepších střelců v absolutním pořadí obdrží věcné plnění 250 ks brokových nábojů od společnosti Sellier & Bellot.

První tři střelci v každé kategorii obdrží poháry + pohár pro absolutního vítěze.

Prvních 6 střelců z každé kategorie obdrží 100 brokových nábojů.

Kapacita střelnice je 60 střelců.

Střílí se nábojem tovární výroby brokem do 2,5 mm s náplní do 28 g.

Všichni střelci musí dbát na bezpečnost při manipulaci se zbraní a střelivem. Ochrana sluchu povinná.

Uzávěrka přihlášek 11.7.2024.

Losování přihlášených 12.7.2024 a bude zveřejněno na web. stránkách OMS Pardubice.

Poplatek uhraďte převodem na účet 16602524/0600, VS 13072024 současně s podanou přihláškou. Ve zprávě pro příjemce uveďte jméno a příjmení startujícího.

Na střelnici je zajištěno občerstvení, parkování vozidel a prodej nábojů.  

Organizační výbor si vyhrazuje právo případných změn.

Při vyhlašování výsledků bude vylosován jeden ze všech účastníků přeboru a zároveň musí být přítomen vyhlašování, který získá puškohled Yukon Jaeger 3-9×40 (T01i) věnovaný firmou BINOX.

Sponzoři celostátního přeboru:

Propozice obsahují přihlášku:

Přejít na začátek